Kritiky.cz > 2023 > Květen > 09

Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky

Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat neza­u­ja­tě recen­ze? tenhle film má dvě sku­pi­ny divá­ků, jed­ni, kte­ří budou film opě­vo­vat a vyná­šet ho jako jed­nu z nej­lep­ších čes­kých cool tee­nager­ských kome­dií... Read more »

Kocour v botách 3D: Pohádková cesta do minulosti

Tvůrci Shreka si jed­no­ho krás­né­ho dne sed­li a domlu­vi­li se, že dají jed­né posta­vě ze Shreka šan­ci a udě­la­jí mu 90 minu­to­vý pro­stor k tomu, aby vysvět­lil svo­jí his­to­rii před tím, než... Read more »

Návrat Soudce Dredda: Akční adrenalinová jízda plná olova, krve a přímočarého napětí

Původní Soudce Dredd z roku 1995 je ukáz­ko­vý pří­klad pro­mar­ně­né šan­ce. Komiksová adap­ta­ce poně­kud své­ráz­né před­lo­hy nena­bíd­la dosta­teč­ně zají­ma­vé pro­stře­dí pro­to, aby divá­ka doká­za­la poba­vit a tak jedi­né co z fil­mu zby­lo,... Read more »

HROT: Retro FPS z postapokalyptického Československa vyjde 16. května 2023

Pokud máte rádi sta­ré stří­leč­ky z deva­de­sá­tek jako Quake nebo Doom, mož­ná vás zaujme HROT. Jedná se o single-playerovou retro FPS, kte­rá se ode­hrá­vá v Československu po nezná­mé kata­stro­fě v roce 1986. Hra je... Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 23

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 22

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 21

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 19

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 20

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 17

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 14

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 12

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 10

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 07

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 08

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 05

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 04

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 03

Read more »

Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 01

Read more »

Nominace na Českého lva 20.1.2016

Read more »

Novinářská konference filmu Smrtelné historky

Read more »

Muzikál aneb Cesty ke štěstí

Read more »

Orlando Bloom se stal ambasadorem značky pražského piva Staropramen

Hollywoodská hvězda Orlando Bloom žila něko­lik let v Praze během natá­če­ní nedáv­no skon­če­né­ho seri­á­lu spo­leč­nos­ti Amazon Carnival Row a herec se během té doby zřej­mě stal vel­kým fanouš­kem čes­ké­ho piva. Bloom... Read more »

Plán útěku 2: Hádes - propadák s Stallonem a Bautistou

Ray Breslin (Sylvester Stallone) je špič­ka ve svém obo­ru. Svým útě­kem z nej­mo­der­něj­ší­ho věze­ní na svě­tě si ale udě­lal hro­ma­du nepřá­tel, kte­ří plá­nu­jí pomstu na něm i jeho elit­ním týmu. Po ne... Read more »

Jak na sdílení účtu na Netflixu

Sdílení účtu na Netflixu se sta­lo běž­nou pra­xí mezi lid­mi, kte­ří chtě­jí ušet­řit na poplat­cích za před­plat­né. Netflix sice ofi­ci­ál­ně umož­ňu­je sdí­le­ní účtu s rodi­nou a blíz­ký­mi, ale v pra­xi je čas­to... Read more »
Stránka načtena za 2,83091 s | počet dotazů: 197 | paměť: 47713 KB. | 24.06.2024 - 06:10:53