Kritiky.cz > 2023 > Květen > 17

Vyměřený čas: Boj o život v éře časového plýtvání

Will Salas je oby­čej­ný děl­ník v továr­ně. Přežívá ze dne na den. Lidstvo totiž díky gene­tic­ké modi­fi­ka­ci DNA zasta­vi­lo vývoj buněk po 25. roku živo­ta. Každou dal­ší minu­tu si člo­věk musí vydě­lat.... Read more »

Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea

O Expendables se toho namlu­vi­lo hod­ně, tak­že nemá cenu se moc roze­pi­so­vat. Přece jen, pro ty kte­ří nevě­dí, jed­ná se o poctu akč­ní­mu žán­ru nad kte­rou drží tak­tov­ku Silvester Stallone.... Read more »

Vlk z Wall Street: Peníze, moc a pád do propasti

Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) si na svůj vstup do svě­ta mak­lé­řů na Wall Street vybral doce­la nevhod­nou chví­li. Krize trhu způ­so­bi­la, že spous­ta mak­lé­řů při­šla o prá­ci, zkra­cho­va­ly i vel­ké fir­my... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E06 - Survival Instinct

Japonci stá­le bom­bar­du­jí Singapur a chys­ta­jí se vstou­pit do měs­ta. Matthew se sna­ží najít Veru, kte­rá pomá­há v nemoc­ni­ci. Walter řeší, co udě­lat se svým skla­diš­těm. Všichni se sna­ží dostat pryč... Read more »

Titulky k Fantasy Island S01E09 - Welcome to the Snow Globe Part One

Vánoční čas v maleb­né ves­nič­ce hlu­bo­ko v horách, pras­ka­jí­cí dře­vo v krbu, vůně hor­ké čoko­lá­dy a per­níč­ků, a navíc potkat „toho pra­vé­ho“. Kdo by si nepřál ale­spoň jedou zažít tako­vé­to Vánoce. A přes­ně toto je... Read more »

Život a doba soudce A. K. - 2

Read more »

Vysoká hra - 3

Read more »

Vysoká hra - 2

Read more »

Vysoká hra - 1

Read more »

Veterán - 2

Read more »

Veterán - 1

Read more »

Uzly a pomeranče - 3

Read more »

Uzly a pomeranče - 2

Read more »

Teorie tygra

Read more »

Staříci - 1

Read more »

Past (TV film) - 2

Read more »

Na krátko - 2

Read more »

Na krátko - 1

Read more »

Manželské etudy_ Nová generace

Read more »

Jan Hus

Read more »

To Catch a Killer

Poctivý, bezútěšný, mrazivý a parádní Krimi/Thriller s nádechem 80.tek od režiséra Divokých Historek. Herecky strop! Shailene Woodley hraje sympatickou, odhodlanou a inteligentní policistku, kterou rekrutuje FBI velitel Ben Mendelsohn,... Read more »
Stránka načtena za 2,70987 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47916 KB. | 21.04.2024 - 20:13:38