Kritiky.cz > 2023 > Květen > 11

Jak přijít ke štěstí

Rádi bys­te pozna­li recept na oprav­do­vé štěs­tí? Možná vám k němu dopo­mů­že kni­ha s pří­znač­ným názvem „Jak při­jít ke štěs­tí - pou­žij­te kouz­lo štěs­tí ke zlep­še­ní prá­ce, lás­ky a živo­ta od Janice... Read more »

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) – Recenze – 70 %

Americký reži­sér a sce­náris­ta James Gunn tím­to fil­mem dokon­čil svou akčně-komediální sci-fi/fantasy tri­lo­gii Strážci Galaxie, jejíž před­cho­zí díly (ZDE recen­ze prv­ní­ho dílu a TADY recen­ze dru­hé­ho dílu) z něj udě­la­ly jed­no­ho z nej­o­pě­vo­va­něj­ších... Read more »

Hypnotik: Austinský detektiv pátrá po zmizelé dceři a odhaluje tajný vládní program

Austinský detek­tiv, kte­rý se vzpa­ma­to­vá­vá ze záhad­né­ho zmi­ze­ní své dce­ry, se zaple­te do taj­né­ho vlád­ní­ho pro­gra­mu - nebo ne? - ve fil­mu Hypnotik, novém sklá­dač­ko­vém thrille­ru, kte­rý ten­to víkend... Read more »

The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store

Skvělá zprá­va pro všech­ny fanouš­ky her a pří­z­niv­ce The Sims™ 4! Dnes nabí­zí Epic Store vzru­šu­jí­cí výběr bez­plat­né­ho obsa­hu pro popu­lár­ní simu­la­ci živo­ta. Tato akce na ome­ze­ný čas zahr­nu­je balí­ček... Read more »

Festival Zlatá Praha - Nov. konference 12. září 2018 - 1

Read more »

Festival Zlatá Praha - Nov. konference 12. září 2018 - 3

Read more »

Festival Zlatá Praha - Nov. konference 12. září 2018 - 2

Read more »

TOURFILM 2014 - Radim Uzel Taje sexu napříč kontinenty

Read more »

TOURFILM 2014 - Petr Horký o dokumentu Století

Read more »

TOURFILM 2014 - Jiří Dužár „Česko Země jako z filmu“

Read more »

TOURFILM 2014 - David Hannan

Read more »

RTP online automatů, jejich volatilita a rozptyl

Moderní člo­věk má mož­nost uzavřít něko­lik efek­tiv­ních sázek ke kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. K tomu sta­čí vyu­žít slu­žeb spo­leh­li­vé­ho kasi­na, kte­ré má mezi zákaz­ní­ky dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti a bez­vad­nou pověst. Výborným řeše­ním by byla... Read more »

TOURFILM 2014

Read more »

Tourfilm 2011

Read more »

Tourfilm 2013

Read more »

Oáza: Válečné drama z československé kinematografie, které překonává čas

Kdysi dáv­no jsem viděl Oázu v tele­vi­zi. Bylo to patr­ně v květ­no­vých dnech, pro­to­že teh­dy běže­lo vel­ké kvan­tum váleč­ných fil­mů a patr­ně to ješ­tě bylo na čer­no­bí­lé Tesle. Film se mi líbil,... Read more »

Jan Žižka - Tisk. konference 13.9.2018 - 1

Read more »

Jan Žižka - Tisk. konference 13.9.2018 - 3

Read more »

Jan Žižka - Tisk. konference 13.9.2018 - 2

Read more »

Zlatý podraz - 9

Read more »

Zlatý podraz - 8

Read more »

Zlatý podraz - 7

Read more »

Zlatý podraz - 6

Read more »

Zlatý podraz - 5

Read more »

Zlatý podraz - 4

Read more »

Zlatý podraz - 3

Read more »

Zlatý podraz - 2

Read more »

Zlatý podraz - 1

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 11

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 09

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 10

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 08

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 07

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 06

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 05

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 04

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 03

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 02

Read more »

Vernisáž 19.4. 2018 - 01

Read more »

Abstinent - 07

Read more »

Abstinent - 06

Read more »

Abstinent - 04

Read more »

Abstinent - 01

Read more »
Stránka načtena za 3,04398 s | počet dotazů: 231 | paměť: 48866 KB. | 24.07.2024 - 07:43:20