Kritiky.cz > 2023 > Květen > 21

Karlos Vémola vs Patrik Kincl - vyhrál ten normálnější

V sobo­tu 20. květ­na se v praž­ské O2 Aréně ode­hrál dlou­ho oče­ká­va­ný titu­lo­vý zápas střed­ní váhy orga­ni­za­ce Oktagon MMA mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. Po pěti letech čeká­ní a mno­ha slov­ních pře­střel­kách se... Read more »

Hazard Jack (2014)

Vietnamský vete­rán s post­trau­ma­tic­kým stre­so­vým syn­dro­mem udě­lá krva­vou čáru přes roz­po­čet par­tič­ce nadr­že­ných vyso­ko­ško­lá­ků… Partička vyso­ko­ško­lá­ků v čele s pohled­nou Bridget se roz­hod­ne strá­vit víkend v polo­roz­pad­lé opuš­tě­né nemoc­ni­ci. Kromě alko­ho­lu a sexu­ál­ních rado­vá­nek... Read more »
Stránka načtena za 2,68285 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47596 KB. | 18.04.2024 - 20:04:32