Kritiky.cz > 2023 > Květen > 10

Alien Predator (2018)

Rovnou zapo­meň­te na Vetřelce či Predátory, tohle je jen dal­ší céč­ko­vá zále­ži­tost od Asylum… Do hondu­raské­ho národ­ní­ho par­ku Patuca spad­ne nei­den­ti­fi­ko­va­tel­ný léta­jí­cí objekt. Z neda­le­ké taj­né ame­ric­ké základ­ny je na mís­to... Read more »

Interview: James Franco a Seth Rogen se pustili do severokorejského vůdce

Dave Skylark (James Franco) pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší celebri­ty ame­ric­ké tele­vi­ze. Jeho talk show je jed­ním z nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů na obra­zov­kách, a to i přes­to, že se více­mé­ně zabý­vá skan­dá­ly celebrit. To se... Read more »

Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb

Adam Sandler je tu s dal­ším fil­mem a ten­to­krát posbí­ral téměř celou svo­jí par­tu a naser­ví­ro­val ji najed­nou v jed­nom fil­mu. Machři pojed­ná­va­jí o jed­nom opět­ném shle­dá­ní sku­pi­ny dět­ských bas­ket­ba­lo­vých šam­pi­o­nů u pří­le­ži­tos­ti pocho­vá­ní jejich... Read more »

Po strništi bos

Read more »

Panther Pays aneb další kvalitní věc od Playtechu

Jakmile si zájem­ce o onli­ne hra­cí auto­ma­ty vybe­re kasi­no, kde bych chtěl začít hrát, při­chá­zí na řadu dile­ma, kte­rou hru si zvo­lit. Výběr je dnes sku­teč­ně obrov­ský, navíc hry doká­ží... Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 12

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 09

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 08

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 06

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 05

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 04

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 03

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 07

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 11

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 10

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 02

Read more »

RETROBIJÁK 60. - 90. let - 01

Read more »

Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady (2018) - 04

Read more »

Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady (2018) - 03

Read more »

Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady (2018) - 02

Read more »

Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady (2018) - 01

Read more »

První republika - Série 3 - natáčení - 5

Read more »

První republika - Série 3 - natáčení - 4

Read more »

První republika - Série 3 - natáčení - 1

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 13

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 09

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 08

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 07

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 06

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 04

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 02

Read more »

První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 03

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 9

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 8

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 7

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 6

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 5

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 4

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 3

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 2

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 15

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 13

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 14

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 12

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 11

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 10

Read more »

Projekty České televize k srpnu 1968 - 1

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 09

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 08

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 07

Read more »
Stránka načtena za 3,19315 s | počet dotazů: 224 | paměť: 49021 KB. | 20.05.2024 - 05:07:05