Kritiky.cz > 2024 > Únor > 07

Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytosti mého života

Máte rádi romá­ny Petera Wrighta? Chcete si užít pří­jem­né a nos­tal­gic­ké vyprá­vě­ní jed­no­ho vel­mi úspěš­né­ho zvě­ro­lé­ka­ře? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytos­ti mého živo­ta,... Read more »

Manuál běžce - pro všechny, co zajímá běh

Pokukujete po běhá­ní jako po něčem, co chce­te zku­sit? Případně jste již tomu­to spor­tu plně pro­pad­li či s ním stá­le začí­ná­te? Pak vás tře­ba zaujme kni­ha Manuál běž­ce. Ať už jsou vaše ambi­ce... Read more »

Last minute zájezdy do turecka: Úplný průvodce pro spontánní cestovatele

Toužíte po dob­ro­druž­ství na posled­ní chví­li? Last minu­te zájezdy do Turecka nabí­zí vzru­šu­jí­cí pří­le­ži­tost pro­zkou­mat ten­to jedi­neč­ný kle­not, kde se snou­bí vli­vy Evropy a Asie. Zde je váš prů­vod­ce, jak na... Read more »

Škoda ve světě kinematografie-Poznejte výjimečný model, který dobýval velké plátno

Automobily již dlou­ho nejsou jen pro­střed­ky dopra­vy, ale také objek­ty kul­tu­ry, kte­ré inspi­ru­jí fil­mo­vé tvůr­ce. Mezi nimi se Škoda 110 Super Sport vymy­ká jako model, kte­rý si zís­kal zvlášt­ní... Read more »

Het Gouden Uur

Neskutečnéj MASAKR!! Holanďané jakožto outsideři na filmové scéně tímhle seriálem naprosto šokují, drtí konkurenci a vyhrávají na plné čáře.  Amsterdam zachvátí organizované teroristické útoky muslimských šmejdů a je to... Read more »

Ptáci stěhováci

Velmi milé překvapení, které mi vyrazilo dech. Animáky se zvířatky mám nejradši a od tohodle jsem upřímně nečekal moc, o to více jsem překvapený jaká pecka se z Migration... Read more »

Awareness

Příjemné Španělské překvapení. Film má velmi originální námět. Hlavní hrdina je tzv. Promítač- má schopnost vytvářet iluze do mysli druhých a je to hodně refrešující, jeho otec je navíc... Read more »
Stránka načtena za 2,86730 s | počet dotazů: 173 | paměť: 47532 KB. | 23.02.2024 - 19:17:02