Kritiky.cz > 2024 > Únor > 05

Pozoruhodně bystrá stvoření-dokonalý příběh o přátelství ženy a chobotnice

Máte rádi las­ka­vé pří­běhy o zví­řa­tech? Chcete si pře­číst neob­vyk­lý pří­běh o přá­tel­ství ženy a cho­bot­ni­ce? Shelby Van Pelt je autor­kou kni­hy s názvem Podivuhodně bys­trá stvo­ře­ní, kte­rá vás zaujme od prv­ní stra­ny.  Read more »

Ptačí klec a nevyřčená pravda o Nathane Laneovi: Odvrácená stránka jeho role, coming out a cesta k hereckému úspěchu

Steve Martin byl původ­ně obsa­zen do role Armanda Goldmana a Robin Williams měl hrát Alberta Goldmana ve fil­mu Ptačí klec (The Birdcage, 1996), ale kvů­li kon­flik­tům v roz­vr­hu Martin od role... Read more »

Argylle: Tajný agent (Argylle) – Recenze – 50 %

Akční špi­o­náž­ní kome­die Argylle: Tajný agent je novým sním­kem reži­sé­ra Matthewa Vaughna, kte­rý dří­ve nato­čil v tom­též žán­ru tri­lo­gii Kingsman (Tajná služ­ba, Zlatý kruh a První mise) a kro­mě toho tře­ba i komik­so­vý... Read more »

Ceny české filmové kritiky za rok 2023 - výsledky

  Vítězný film: Přišla v noci   NEJLEPŠÍ FILM                 Přišla v noci                 Tonda, Slávka a kou­zel­né svět­lo  ... Read more »

V tento den roku 1994 byl uveden film „Ace Ventura: Zvířecí detektiv“

Filmaři nej­pr­ve oslo­vi­li Ricka Moranise, aby si zahrál Ace Venturu, ale Moranis roli odmí­tl. Poté zva­žo­va­li obsa­ze­ní Judda Nelsona nebo Alana Rickmana a uva­žo­va­li také o změ­ně Ace Ventury na ženu... Read more »

John Schuck: Pionýr filmových vulgarismů a nezaměnitelný charakter herecké scény

Podle Roberta Altmana byl film MASH (1970) prv­ním fil­mem s ratingem R, ve kte­rém bylo pou­ži­to jis­té slo­vo začí­na­jí­cí na pís­me­no „F“ a rýmu­jí­cí se s „truck“, ale tvr­dil, že to nebyl... Read more »

Michael Beck: Bojovníci otevřeli dveře, Xanadu je zavřely, ale každý film s muzikálovým hitem stojí za to!

„Film Bojovníci (1979) mi ve fil­mu ote­vřel spous­tu dve­ří, kte­ré mi pak zavřel film Xanadu (1980). Na dru­hou stra­nu, kaž­dý film, kte­rý zro­dí diva­del­ní muzi­ká­lo­vý hit, nemů­že být špat­ný!“... Read more »

Darkland: Návrat

Dánové si tady nabíhají na slušnou trilogii. První díl byl více Punisher style, ale i druhý díl mi velmi sednul. První půl hodina se odehrává v Dánské věznici a... Read more »

Jericho Ridge

Minimalistické, jednoduché a přímočaré, ale zároveň neurážející a na jedno zhlédnutí v pohodě. Celý film se odehrává na policejní stanici, kde je policistka o samotě bez žádných posil a... Read more »
Stránka načtena za 2,69559 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47358 KB. | 22.07.2024 - 16:37:48