Kritiky.cz > Profily osob > ANDY SERKIS

ANDY SERKIS

Serkis
Serkis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ANDY SERKIS (Ulysses Klaue) je úspěš­ný herec, kte­rý sklí­zí u kri­ti­ky i divá­ků vel­ké úspě­chy za vel­kou šká­lu roz­ma­ni­tých a památ­ných rolí, kte­ré před kame­ra­mi ztvár­nil. Po celém svě­tě si zís­kal zástu­py fanouš­ků svým výko­nem v roli Gluma v osca­ro­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů v režii Petera Jacksona. Serkis za svou roli zís­kal cenu Empire Award a kro­mě toho byl za svůj výkon oce­něn v rám­ci cen pro kom­plet­ní herec­ký tým těch­to fil­mů, mimo jiné také cenou SAG. S Jacksonem zno­vu spo­jil síly při prá­ci na výprav­né nové ver­zi pří­bě­hu King Kong, ve kte­ré se mu poda­ři­lo tech­ni­ku meto­dy per­for­man­ce cap­tu­re posu­nout na zce­la novou úro­veň svým výko­nem v titul­ní roli Konga.

            Aktuálně si Serkis před kame­ra­mi zopa­ko­val svou roli z fil­mu Star Wars: Síla se pro­bou­zí z roku 2015, v němž ztvár­nil roli nej­vyš­ší­ho vůd­ce Snokea. Snímek Riana Johnsona Star Wars: Poslední z Jediů měl pre­mi­é­ru v pro­sin­ci 2017. V sou­čas­né době se podí­lí na post­pro­duk­ci sním­ku Mauglí, adap­ta­ci Knihy džun­glí spi­so­va­te­le Rudyarda Kiplinga, kte­rou pro­du­ku­je spo­leč­nost Warner Bros a v níž si mimo jiné zahrál posta­vu Balúa.

            Vloni na pod­zim Serkis nato­čil svůj režij­ní debut, kri­ti­kou veli­ce ceně­ný sní­mek Nádech pro lás­kuAndrew GarfieldemClaire Foy, kte­rý pro­du­ko­va­la Serkisova lon­dýn­ská pro­dukč­ní spo­leč­nost The Imaginarium, kte­rou zalo­žil se svým part­ne­rem Jonathanem Cavendishem.

            V čer­ven­ci 2017 si Serkis zahrál ve fil­mu Válka o pla­ne­tu opic spo­leč­nos­ti 20th Century Fox pod režij­ním vede­ním Matta Reevese. Za svůj výkon v roli Caesara zís­kal od San Francisco Film Society a Utah Film Critics Society ceny za nej­lep­ší herec­ký výkon, a na obdob­ná oce­ně­ní ho nomi­no­va­la i řada dal­ších orga­ni­za­cí fil­mo­vých kri­ti­ků. V roce 2011 byl jeho výkon ve sním­ku Zrození pla­ne­ty opic oce­něn novi­ná­ři i divá­ky po celém svě­tě a orga­ni­za­ce Broadcast Film Critics Association ho v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli nomi­no­va­la na cenu Critics Choice Award.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34773 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72269 KB. | 21.05.2024 - 21:27:46