Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%

Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%

MV5BMDAwMDM1ZjEtNzYwNC00MDA5LTg2MDYtNDNhODE0ZmQ3NmVmXkEyXkFqcGdeQXVyMjAyNTQ4NTE@. V1 SY1000 CR007071000 AL
MV5BMDAwMDM1ZjEtNzYwNC00MDA5LTg2MDYtNDNhODE0ZmQ3NmVmXkEyXkFqcGdeQXVyMjAyNTQ4NTE@. V1 SY1000 CR007071000 AL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne....
Tuhle recen­zi bude­te mož­ná číst stej­ně dlou­ho jako kou­kat na „film“ Mad Unicorn Pictures. Skupinka lidí nato­či­la krát­ký film na pře­dem dané téma. Bylo to v rám­ci pro­jek­tu 48 Hour Film Project Brno. Ten spo­čí­vá v tom, že má pře­dem poža­do­va­né zadá­ní v podo­bě postav a urči­tých rekvi­zit. Díky tomu­to pro­jek­tu se může kdo­ko­liv díky své­mu fil­mu dostat na mezi­ná­rod­ní scé­nu a pro­ra­zit tak do veli­ké­ho fil­mo­vé­ho svě­ta. Co je na pro­jek­tu výzva je zmí­ně­ných 48 hodin. To je čas, kte­rý mají tvůr­ci na kom­plet­ní tvor­bu své­ho díla, fan­ta­zii se meze nekla­dou.

Asi kaž­dé­mu došlo, že ten­to rok byla rekvi­zi­ta dosti zají­ma­vá - BANÁN. A proč ne tako­vý banán „zabi­ják“?? V oko­lí Brna je nebez­peč­no a s baná­ny není rad­no si zahrá­vat.
Tento horo­ro­vý sní­mek si bere na paškál spous­tu fil­mů dané­ho žán­ru a dává vzpo­me­nout spous­tě kla­si­kám, ale i věcem, kte­ré by vás nena­padly. Mě film tro­chu při­pa­dal jako kom­bi­na­ce Vetřelce, Pátek Třináctého a Červeného Trpaslíka (díl s Emocucem). Prostě parád­ní kom­bi­na­ce, kte­rá je plná napě­tí a nebez­peč­né­ho pro­ná­sle­do­vá­ní. Když se tako­vý film nebe­re váž­ně (a to dou­fám, že nebe­re), tak může svo­jí tro­chou iro­nie a paro­die zapů­so­bit na divá­ka.
Není tře­ba super her­ců, není tře­ba super exte­ri­é­rů, nebo tri­ků. Stačí dob­rý nápad, tro­cha sna­hy a solid­ní nača­so­vá­ní. Tady je oprav­du veli­kou nad­stav­bou a devi­zou kame­ra. Statické zábě­ry a poma­lé nájezdy jsou vel­mi pove­de­né a kva­li­ta zábě­rů se dá srov­ná­vat s mno­hem vět­ší­mi sním­ky. Dramatické pro­ná­sle­do­vá­ní má sice spád a půso­bí tro­chu str­nu­tě, ale účel spl­ni­lo. Tady by i kame­ře pomoh­la vět­ší sta­bi­li­za­ce obra­zu. Hudba dosta­teč­ná, občas pří­jem­ně pře­kva­pí.
Vizuální zpra­co­vá­ní je jinak vel­mi pove­de­né a maskér(ka) se vyřádil(a). Hlavně ten krva­vej banán je hrů­zostraš­nej 😀
Takže kolem a kolem je tohle parád­ní vtip­ný horor s neob­vyk­lým zápo­rá­kem a sto­jí za to si ho pus­tit (už jen pro­to, že je zdar­ma na YouTube).
Já dávám 75% s pod­mín­kou, že je na tako­vý krvák mít tro­chu nála­du a „kou­le“.

P.S. Určitě by si to zaslou­ži­lo reži­sér­skou ver­zi, pří­pad­ně pokra­čo­vá­ní. Představte si tře­ba dal­ší vra­žed­né exo­tic­ké ovo­ce masa­kru­jí­cí oko­lí Brna (ano jsem pra­žák). Takový Sériový vrah „Meloun“ nebo Terorista „Kiwi“

Více o pro­jek­tu na:
http://www.48hourfilm.com/brno
nebo
https://www.facebook.com/48HFPBrno/

A zde již recen­zo­va­ný sní­mek:


Podívejte se na hodnocení Bananocalypse na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,59421 s | počet dotazů: 7859 | paměť: 75697 KB. | 22.04.2024 - 08:28:00