Kritiky.cz > Profily osob > Bora Dagtekin

Bora Dagtekin

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bora Dagtekin se naro­dil v roce 1978 v Hannoveru, němec­ké mat­ce a turec­ké­mu otci. Vystudoval sce­náris­ti­ku na Filmové aka­de­mii v Ludwigsburgu. Školu absol­vo­val v roce 2006 akč­ní ver­zí Schillerových Loupežníků. V roce 2006 napsal svou prv­ní celo­ve­čer­ní kome­dii Kde je Fred!? s Tilem Schweigerem a Jürgenem Vogelem v hlav­ních rolích. Ve stej­ném roce ARD zača­la vysí­lat cena­mi ověn­če­ný mul­ti­kul­tur­ní seri­ál Turečtina pro začá­teč­ní­ky. Seriálu o turecko-německé rodi­ně se dosta­lo mezi­ná­rod­ní­ho uzná­ní a byl oce­něn dvě­ma Zlatými nym­fa­mi na tele­viz­ním fes­ti­va­lu v Monaku, obdr­žel Cenu BAMFF v Kanadě, Grimmeho cenu a Deutscher Fernsehpreis (Německou tele­viz­ní cenu). Turečtina pro začá­teč­ní­ky se vysí­la­la ve třech séri­ích v letech 2006-2008 a má vel­kou fanouš­kov­skou základ­nu. V roce 2007 Bora Dagtekin napsal pilot­ní díly pro Deník dok­tor­ky. Tento seri­ál sta­ni­ce RTL běžel ve třech séri­ích a v roce 2008 obdr­žel Deutscher Fernsehpreisa Deutscher Comedypreis. Sám Dagtekin opě­tov­ně zís­kal Grimmeho cenu, Deutscher Fernsehpreis, stej­ně jako Bayerischer Fernsehpreis za ten­to seri­ál z lékař­ské­ho pro­stře­dí, s Dianou Amftovou a Florianem Davidem Fitzem v hlav­ních rolích.

Dagtekinovým celo­ve­čer­ním debu­tem je film Turečtina pro začá­teč­ní­ky. Film se stal s téměř 2,4 mili­o­ny pro­da­ných vstu­pe­nek nej­ú­spěš­něj­ším němec­kým hra­ným fil­mem za rok 2012. Komedie, ke kte­ré také napsal scé­nář, zís­ka­la cenu Bambi, cenu Video Champion Award a Bavorskou fil­mo­vou divác­kou cenu v roce 2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21705 s | počet dotazů: 262 | paměť: 69423 KB. | 01.12.2023 - 23:47:31