Kritiky.cz > Horory > Demonic (2021)

Demonic (2021)

word image 367683 1
word image 367683 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Démonické síly, vir­tu­ál­ní rea­li­ta a špat­ný vztah mat­ky s dce­rou – zázra­ky se ten­to­krát neko­na­li…

Krátce poté co se Carly po del­ší době setká­vá se svou kama­rád­kou Sam, je kon­tak­to­vá­na dal­ším býva­lým pří­te­lem z mlá­dí Martinem. Ten tvr­dí, že v jed­né kli­ni­ce nara­zil na její mat­ku Angelu, kte­rá tam leží v kóma­tu. Což je podiv­né, pro­to­že její mat­ka byla před léty usvěd­če­na z vraž­dy něko­li­ka lidí, když pod­pá­li­la pečo­va­tel­ský dům a dal­ší otrá­vi­la v neda­le­kém kos­te­le. Od té doby dce­ra s mat­kou pře­ru­ši­la veš­ke­ré sty­ky. Vše se potvr­dí ve chví­li, kdy se jí ozvou nezná­mí lidé s kli­ni­ky a pře­svěd­čí ji, aby se zúčast­ni­la expe­ri­men­tu s vir­tu­ál­ní rea­li­tou, díky kte­ré bude schop­ná komu­ni­ko­vat se svou mat­kou. Netuší však, že jde o ďábel­ský plán a démo­nic­ké síly nyní chtě­jí ovlád­nout Carly samot­nou…

 

Český název: Demonik

Režie: Neill Blomkamp

Rok výro­by: 2021

Délka: 104 min

Země: Kanada / USA

 

Hrají:

Carly Pope...(Carly)

Chris William Martin...(Martin)

Kandyse McClure...(Sam)

Nathalie Boltt...(Angela)

Michael J. Rogers...(Michael)

Terry Chen...(Daniel)

...a dal­ší

Pár infor­ma­cí o tom­to fil­mu jsem ten­to­krát věděl dopře­du a moc se mi do toho jít nechtě­lo. Kombinace sci­fi dra­ma­tu s horo­ro­vý­mi prv­ky a posed­los­tí by mi ješ­tě tolik neva­di­la, ale o vir­tu­ál­ní rea­li­tě si mys­lím svo­je a odra­zo­va­lo mě i vcel­ku níz­ké hod­no­ce­ní napříč inter­ne­tem. Protipólem – láka­dlem pro mne bylo jmé­no reži­sé­ra. Jméno Neilla Blomkampa jsem totiž nesly­šel popr­vé a už jsem měl tu čest od něj vidět jeho District 9 a někde se mi na dis­ku válí i dal­ší dva jeho fil­my. Byl jsem tedy zvě­da­vý, jak si doká­zal pora­dit s tou­to lát­kou, ale bohu­žel nako­nec odchá­zím mír­ně zkla­mán.

 

Film nebo potaž­mo záplet­ka samot­ná nám nabíd­ne něko­lik zají­ma­vých prv­ků (scén, nápa­dů), ale jako celek to v mých očích půso­bi­lo poně­kud ospa­le. Je zde řada nud­něj­ších pasá­ží a ani spe­ci­ál­ní efek­ty neby­li žád­ná slá­va. Dočkáme se sice i něko­li­ka vcel­ku vyda­ře­ných scén se zají­ma­vou atmo­sfé­rou a v závě­ru se i dost při­tvr­di­lo, ale na téma posed­nu­tí jsem už viděl mno­ho zají­ma­věj­ších kous­ků. Snad kdy­by se zkrá­ti­la cel­ko­vá dél­ka a více si pohrá­li se samot­ným kon­cem (při­šel mi dost uspě­cha­ný), moh­lo to dopad­nout o něco lépe.

 

Co se týká herec­ké­ho obsa­ze­ní, tak i zde moh­lo být lep­ší. Hlavní hrdin­ka neby­la vylo­že­ně špat­ná (mat­ka moc pro­sto­ru nedo­sta­la) a zby­tek byl spí­še pod­prů­měr­ný. Navíc celé to vati­kán­ské koman­do půso­bi­lo směš­ně a nevy­u­ži­tě. Několikrát jsem se navíc při­sti­hl, jak ner­vóz­ně poku­ku­ji po časo­mí­ře a když naběh­ly závě­reč­né titul­ky, musel jsem sou­hla­sit s pod­prů­měr­ným ohod­no­ce­ním, kte­ré je ten­to­krát dost tref­né.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25982 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72200 KB. | 18.05.2024 - 08:57:27