Kritiky.cz > Profily osob > Dnes slaví významné životní výročí britský herec Jeremy Irons

Dnes slaví významné životní výročí britský herec Jeremy Irons

Jeremy
Jeremy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narodil 19.9.1948 v Cowes na ost­ro­vě malém ost­ro­vě Wight u již­ní­ho pobře­ží Anglie. Jeho mat­ka  Barbary Anne Brereton byla v domác­nos­ti a otec Paul Dugan Irons pra­co­val jako účet­ní. Předtím, než se stal her­cem, zva­žo­val kari­é­ru vete­ri­ná­ře. Dva roky stu­do­val na Bristol Old Vic School. To je dra­ma­tic­ká ško­la v Bristolu v Anglii, kte­rá posky­tu­je vzdě­lá­vá­ní v herec­ké pro­fe­si pro film, tele­vi­zi a diva­dlo. Jedná se o jed­nu z nej­pres­tiž­něj­ších dra­ma­tic­kých škol ve Spojeném krá­lov­ství, kte­rou zalo­žil Laurence Olivier v roce 1946. Následně zís­ká­val Jeremy zku­še­nos­ti v diva­del­ní spo­leč­nos­ti Bristol Old Vic reper­toá­ro­vé spo­leč­nos­ti, kde zís­kal zku­še­nos­ti pra­cu­jí­cí ve všem od Shakespeara po sou­čas­né dra­ma­ta. V dal­ších letech již násle­do­va­ly role diva­del a poz­dě­ji zís­ká­val stá­le více fil­mo­vých rolí.

Zaujal ve fil­mu Nižinský (1980), ale mezi­ná­rod­ní pozor­nost si zís­kal svou hlav­ní roli ve fil­mu Francouzova milenka(1981). Následovaly diva­del­ní i fil­mo­vé úspě­chy. Zádumčivá tvář a zvlášt­ní vnitř­ní napě­tí dodá­vá jeho posta­vám pocit ukrý­va­né­ho tajem­ství. Osobně mi uča­ro­val jako misi­o­nář ve fil­mu Mise(1986). Připomínám i dal­ší fil­my, kde hrál výraz­né posta­vy: Casanova(2005), Kupec benátský(2004), Lolita (1997) atd. Jeremy Irons je cha­risma­tic­ký dra­ma­tic­ký herec, kte­rý je vyu­ží­va­ný čas­to v his­to­ric­kých fil­mech. Připomínám TV seri­á­ly Borgiové nebo Královna Alžběta.

Dosud zís­kal 28 mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých oce­ně­ní a byl nomi­no­ván na dal­ších 31. V roce 2017 zís­kal spo­lu s Isabelle Huppertovou Cenu evrop­ské­ho diva­dla.  V roce 1991 zís­kal za roli ve fil­mu Zvrat štěs­tě­ny cenu Zlatý glo­bus i Oscara.

Je žena­tý s hereč­kou Sinéad Cusackovou, s níž hrál ve fil­mu Waterland (1992), Se svým synem Samuelem a tchá­nem Cyrilem Cusackem si zahrál ve fil­mu Danny šam­pi­on svě­ta (1989). Syn Max Irons je také herec.

Přejeme do dal­ších let hod­ně zdra­ví, ener­gie a zají­ma­vé fil­mo­vé role.


Foto:

Popis Jeremy Irons spe­a­king at the 2015 San Diego Comic Con International, for „Batman v Superman: Dawn of Justice“, at the San Diego Convention Center in San Diego, California.

Please attri­bu­te to Gage Skidmore if used elsewhe­re.

Datum
Zdroj Jeremy Irons
Autor Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America
Pozice foto­gra­fa 32° 42′ 56,44″ S, 117° 09′ 42,19″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap. Tento sní­mek a mno­hé dal­ší na: OpenStreetMap - Google Earth info

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,80316 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72066 KB. | 12.04.2024 - 20:21:29