Kritiky.cz > Recenze knih > ŠACH MAT

ŠACH MAT

342700826 1464912727380396 7415354085093869076 n
342700826 1464912727380396 7415354085093869076 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste si oblí­bi­li kni­hy, ve kte­rých není o žha­vá poku­še­ní nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Hlavními hrdi­ny kni­hy jsou Rory a Connor, kte­ří mají mezi sebou tak tro­chu zvrá­ce­ný vztah. Pokud jde o samot­né­ho Connora, byla Rory na svě­tě jenom pro­to, aby ji mučil a dělal ze živo­ta peklo.

Za těch spous­ty let, moc dob­ře věděl, že Rory nikdy před ničím a před nikým neu­tí­ká, nebre­čí, ale boju­je až do posled­ní chví­le. Sám věděl, co od ní může a nemů­že oče­ká­vat, to se mu prá­vě na Rory nej­ví­ce líbi­lo - neby­la stej­ná jako ostat­ní ženy, co znal.

Kdyby bylo na něm, měl by ji jen a jen pro sebe a milo­val by jí, ale vzhle­dem k chou­los­ti­vé minu­los­ti, kte­rá se mezi nimi ode­hrá­la, to bylo prak­tic­ky nemož­né a vylou­če­né. Nakonec se tedy roz­ho­dl, že na ni bude z dál­ky dávat pozor a bude si uží­vat jejich kaž­do­den­ní škádle­ní, kte­ré­ho ho nesmír­ně bavi­lo....

Rory tuhle hru „na koč­ku a myš“ zna­la stej­ně dob­ře jako on a nehod­la­la vyši­lo­vat kvů­li hro­zí­cí­mu úde­ru či poní­že­ní. Nikdy se jen tak neda­la a nikdy se nevzdá­va­la. Ostatně vyrost­la s pěti star­ší­mi bra­t­ry a nau­či­la se, že se nikdy nesmí nechat nikým utla­čo­vat, pro­to­že jakmi­le to jed­nou dovo­lí­te, bude­te žít v pekle.

S touhle kni­hou jsem se hod­ně v duchu nasmá­la, hlav­ně nad tím, jak se ti dva od malič­ka nemoh­li vystát a neby­lo jedi­né­ho dne, kdy­by se navzá­jem nepo­pi­cho­va­li, nešpič­ko­va­li nebo si nedě­la­li nej­růz­něj­ší naschvá­ly za úče­lem tomu dru­hé­mu pořád­ně zava­řit.

Tyhle vlo­že­né vzpo­mín­ky (jak už Rory nebo Connora) byly vel­mi pří­jem­ným zpes­t­ře­ním při čte­ní, a mož­ná to byly prá­vě ony, díky kte­rým jsem si Rory a Connora doslo­va zami­lo­va­la, a to pro jejich ztřeš­tě­né nápa­dy a umě­ní žít a uží­vat si prá­vě teď a tady.

Samotný děj se ode­hrá­vá v obdo­bí, kdy už jsou oba pro­ta­go­nis­té dospě­lí a mají našlápnu­to na skvě­lou kari­é­ru. Shodou okol­nos­tí se oba při­hlá­sí do výbě­ro­vé­ho říze­ní na sta­veb­ní pro­jekt, díky kte­ré­mu by se moh­li v pří­pa­dě dokon­če­ní zakáz­ky posu­nout v kari­é­ře mno­hem výš, a mož­ná si tak vypl­nit i své sny.

Jaké je však pře­kva­pe­ní, když pro­jekt zís­ka­jí oba dva pod pod­mín­kou, že musí spo­lu spo­leč­ně pra­co­vat a hlav­ně bez jaký­ko­liv pro­blé­mů.... Podaří se jim to? Anebo budou pokra­čo­vat ve svých ztřeš­tě­ných eska­pá­dách a bojo­vat o mís­to „vel­ké­ho šéfa“? Dokáží spo­leč­ně sdí­let prá­ci svých snů i za cenu nesluš­né­ho návr­hu s neu­stá­le mění­cí­mi se pra­vi­dly hry?

To, kdo z celé maši­né­rie vyváz­ne jako vítěz, a zda se jim poda­ří nejen do zdár­né­ho kon­ce dovést sta­veb­ní pro­jekt, ale i uko­čí­ro­vat svou ros­tou­cí nejen „sexu­ál­ní“ při­taž­li­vost, to si už musí­te pře­číst sami v této úžas­né kni­ze.

ŠACH MAT je nejen skvě­le napsa­ná kni­ha plná neo­če­ká­va­ných zvra­tů, ale i skvě­lá oddychov­ka po nároč­ném pra­cov­ním dnu. Na kaž­dé z jejích strá­nek na vás sálá nejen nevra­ži­vost mezi mla­dou dvo­ji­cí, ale také nebez­peč­ně ros­tou­cí vzá­jem­ná riva­li­ta a sexu­ál­ní při­taž­li­vost, kde to jen jis­kří a je otáz­kou času, kdy se „sex s neu­stá­le mění­cí­mi pra­vi­dly“ pře­houp­ne v oprav­do­vé city.

Zároveň se mi na kni­ze moc líbi­lo, že oba hlav­ní hrdi­no­vé mají i své vlast­ní chy­by, nejsou to jen pro­to­ty­py doko­na­lých osob, a tyto chy­by si v pří­bě­hu musí doslo­va vyžrat a odle­pit se zpět ze dna. Moc se mi líbi­la hlav­ní myš­len­ka kni­hy, kdy pro lás­ku jsme jsme ochot­ni udě­lat a obě­to­vat coko­liv.

Třešničkou na dor­tu je i to, že pří­běh není jen o „živo­čiš­ném“ sexu, ale i o hle­dá­ní oprav­do­vé lás­ky na celý život, hle­dá­ní spří­z­ně­né duše, s kte­rou si rozu­mí­te i beze slov. O  pomy­sl­ném hle­dá­ní toho jis­kře­ní, jež nikdy nepo­has­ne. A prá­vě toto vše doká­za­la autor­ka vlo­žit do své­ho pří­bě­hu, jež vás doslo­va chyt­ne za srd­ce a nepus­tí.

ŠACH MAT

Napsala: R. L. Mathewson

Přeložila: Michaela Martincová

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v Praze roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

1. vydá­ní

Počet stran: 318

ISBN: 978-80-7683-307-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou "Dopisy lásky M a M"15. června 2024 Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou "Dopisy lásky M a M" O tom, jaké to je zamilovat se na první pohled a prožívat první zamilované týdny zalité velkou láskou a s nasazenými růžovými brýlemi na nose a s postupným vystřízlivěním,  tak o tom je […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Bez zábran7. listopadu 2022 Bez zábran V poslední době se doslova roztrhl pytel s erotickými romány a vybrat si z nich opravdu jen ten kvalitní, to je oříšek. Ovšem s knihou "Bez zábran"  od T. L. Swanové, jež vydala GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Tátovo indiánské léto23. října 2022 Tátovo indiánské léto Knihu "Tátovo indiánské léto" od spisovatelky Virginie Grimaldiové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. si doslova zamilujete. Jedná se o dojemný příběh plný rodinné pohody, lehce úsměvného […] Posted in Recenze knih
  • "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka"15. srpna 2021 "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka" Prostřednictvím knihy "Dávám ti své tělo" autorka Diana Gabaldon dává nahlédnout svým čtenářům do svého světa psaní, převážně spojeného s psaním milostných scén, ve kterých samozřejmě […] Posted in Recenze knih
  • Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu26. května 2024 Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu Máte rádi válečné romány? Chcete zažít příběh o naději, válce, vlastní svobodě a důstojnosti? Román Škola pro německé nevěsty vás chytne od první strany. Osudy třech dívek Hanny, Klary a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81452 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71734 KB. | 17.06.2024 - 21:27:21