Kritiky.cz > Recenze > Stromy – Do kapsy

Stromy – Do kapsy

Stromy do kapsy
Stromy do kapsy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­ro­du, rádi ji zkou­má­te a chtě­li bys­te umět určit pojme­no­vat strom či keř, kte­rý na své pro­cház­ce, výle­tě či toul­kách potká­te? Pak by vás tato útlá kní­žeč­ka moh­la zaujmout.

Kapesní prů­vod­ce, kte­rý nabíd­ne urče­ní stro­mu či keře pod­le lis­tů, se vejde poho­dl­ně do batůž­ku. Barevný kód umož­ní rych­lé zori­en­to­vá­ní se v kni­ze. Je tře­ba si všim­nout, zda je list hlad­ký, nebo má zoub­ko­va­né okra­je a je slo­že­ný z jed­no­ho lis­tu nebo z více lis­tů? Na úvod se čte­nář ješ­tě dozví základ­ní infor­ma­ce o stro­mech.

U kaž­dé­ho stro­mu je poté krát­ký popis, jak strom vypa­dá, jaké jsou lis­ty, jaké má kvě­ty a plo­dy a kde obvykle ros­te a na závěr ješ­tě něja­ká zají­ma­vost. Pro iden­ti­fi­ka­ce je pak fot­ka lis­tů s kvě­ty, někdy i kůry, plo­dů či celé­ho stro­mu. U kaž­dé­ho dru­hu je pak i sym­bol, zda se jed­ná o jedo­va­tý, léči­vý či pro­spěš­ný pro hmyz.

Knížečka tedy nabí­zí základ­ní pře­hled pro iden­ti­fi­ka­ci stromu/keře a základ­ní infor­ma­ce k nim.

Jediné, co bych vytkla je, že u někte­rých dru­hů nejsou moc dob­ře vyfo­ce­né lis­ty, není na ně detail, ale je tře­ba např. spíš na kvě­ten­ství, kdy bez kvě­tů by ho člo­věk asi dost těž­ko určo­val, což s ohle­dem na to, že list má být základ­ní pozná­va­cí znak, bych čeka­la někde lep­ší a detail­něj­ší foto lis­tu. Pro roz­po­zná­ní by se hodi­lo mnoh­dy i foto celé­ho stromu/keře či tře­ba kůry atd, ale rozu­mím tomu, že by to asi pře­sa­ho­va­lo rámec kapes­ní pří­ruč­ky. Nicméně základ­ní účel kní­žeč­ka roz­hod­ně spl­ní, nej­čas­těj­ší dru­hy dle ní pozo­ro­va­tel asi iden­ti­fi­ku­je.

Pro zví­da­vé pozo­ro­va­te­le pří­ro­dy, kte­ří se chtě­jí nau­čit pozná­vat nej­čas­těj­ší stro­my a keře v pra­xi, je to ide­ál­ní pří­ruč­ka.


Autor: Heckerová Katrin

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 128

Žánr: nauč­né, pří­ro­da

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87120 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72065 KB. | 25.04.2024 - 06:31:29