Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Domácí péče - 75%

Domácí péče - 75%

domaci pece
domaci pece
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Domácí péče je fil­mem o lid­ské tragé­dii, kde je v při­mě­ře­né míře pou­žit i humor, tak aby nena­ru­šo­val cel­ko­vý dojem z pří­bě­hu. Příběh se točí kolem obě­ta­vé zdra­vot­ní sest­ry (Alena Mihulová), kte­rá se věnu­je ostat­ním do té míry, že zapo­mí­ná sama na sebe. Když však sama one­moc­ní, roz­hod­ne se hle­dat pomoc mimo pro­stře­dí, kte­ré ji zná. Přes svou zná­mou obje­vu­je svět alter­na­tiv­ní medi­cí­ny. S tím se ale nehod­lá smí­řit její man­žel Láďa (Bolek Polívka), kte­rý tyto věci vůbec neu­zná­vá. Je to popr­vé v živo­tě Vlasty, kdy si uvě­do­mu­je, že musí také pečo­vat sama o sebe a nejen o dru­hé. Dostává se tak do situ­a­ce, kdy zkou­ší všech­ny mož­né i nemož­né pro­střed­ky, aby se uzdra­vi­la.

Film je dra­ma­tic­kým pří­bě­hem ze živo­ta, kte­rý je vhod­ně dopl­něn o humor­nou slož­ku tak, že ani v jed­nom oka­mži­ku nepů­so­bí trap­ně. Především Alena Mihulová v něm podá­vá exce­lent­ní výkon a je tak hor­kou favo­rit­kou na všech­ny fil­mo­vé ceny u nás, kte­ré se budou udí­let. Ale ani Polívka a Vilhelmová nezů­stá­va­jí poza­du, pře­de­vším role Ládi je jako by byla napsá­na pro toho­to her­ce a Tatiana je rov­něž ve své roli pře­svěd­či­vá tak, že vtáh­ne divá­ka do děje.

Už to vypa­da­lo, že letos budou suve­rén­ně nej­lep­ším čes­kým fil­mem Kobry a užov­ky, ale opak je prav­dou. Ve fil­mu Domácí péče zís­ka­li vel­kou kon­ku­ren­ci a v mých očích se jed­ná ješ­tě o pove­de­něj­ší kou­sek. Jedná se o pove­de­ný debut reži­sé­ra Slávka Horáka, kte­rý roz­hod­ně pro­ká­zal svůj talent.


Podívejte se na hodnocení Domácí péče na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02925 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71606 KB. | 18.06.2024 - 23:01:15