Kritiky.cz > Recenze knih > Iva Hoňková: Kočičí škola

Iva Hoňková: Kočičí škola

kc
kc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová kni­ha Ivy Hoňkové, spi­so­va­tel­ky, ilu­strá­tor­ky a malíř­ky, zave­de děti do Kočičí ško­ly. Známé škol­ní téma zpra­co­va­la autor­ka nevšed­ně – do lavic namís­to nepo­sed­ných dětí posa­di­la ješ­tě nepo­sed­něj­ší koťa­ta. Neučí se psát, číst a počí­tat, ale vysu­no­vat dráp­ky, správ­ně mňou­kat a také lovit. Při výu­ce se setká­va­jí s ostat­ní­mi zví­řa­ty na stat­ku a zaží­va­jí nevšed­ní dob­ro­druž­ství. Hlavně s tou­la­vým kocour­kem Mourkem, kte­rý nemá rodi­nu, nemy­je se, necho­dí do ško­ly, nemy­je se a navíc je pořád­né kvít­ko a nezbe­da.

„V malé ves­nič­ce pod Oderskými vrchy sto­jí sta­tek. Na tom by neby­lo nic div­né­ho, pro­to­že stat­ků a farem, kde cho­va­jí zví­řát­ka, je po celém svě­tě hod­ně. Ale v tom našem stat­ku mají něco, co nikde jin­de nena­jde­te – koči­čí ško­lu. Ale pozor! Není to tako­vá ško­la, jakou zná­me my lidé, před­mě­ty, kte­ré se tu vyu­ču­jí, jsou úpl­ně jiné. Malá koťát­ka se učí, jak správ­ně vysu­nout dráp­ky. Kdy je mohou pou­žít a hlav­ně proč. Také tam mají před­mět mňou­ka­cí a v něm se zase učí, kdy je dob­ré zam­ňou­kat. Poznávají různá zví­řa­ta, se kte­rý­mi se mohou setkat na zahra­dě i v pří­ro­dě za plo­tem, a jed­ním z hlav­ních před­mě­tů je lov. Všechno by bylo v napros­tém pořád­ku, kdy­by neby­lo jed­no­ho tou­la­vé­ho kocou­ra…“

Sympatická jsou na kníž­ce kro­mě zpra­co­vá­ní téma­tu, vhod­ně zvo­le­né­ho jazy­ka také dél­ka jed­not­li­vých kapi­tol a veli­kost písma. Díky tomu lze kni­hu dopo­ru­čit pro prv­ní čte­ní – tře­ba pro domá­cí pro­cvi­čo­vá­ní čte­ní pro žáky prv­ních a dru­hých tříd.

Knížka Kočičí ško­la roz­dě­le­na do šest­nác­ti kapi­tol prů­měr­ně o čtyřech strán­kách (jed­nu a půl stra­ny tvo­ří obvykle ilu­stra­ce). Začínajícím čte­ná­řům text rych­le utí­ká. Text pěk­ně ply­ne, i díky vhod­ně uži­tým krát­kým větám v pří­mé řeči. Každá kapi­to­la je vhod­ně čle­ně­na do odstav­ců, díky kte­rým se mla­dí čte­ná­ři nebu­dou ztrá­cet.

Knihu ilu­stro­va­la Irena Lachoutová, ilu­strá­tor­ka a autor­ka knih pro děti. Díky spo­lu­prá­ci s Ivou Hoňkovou vznik­la kníž­ka, kte­rá pokud máte doma malé­ho ško­lá­ka, nesmí chy­bět v jeho kni­hov­nič­ce.

 • Kočičí ško­la
 • Autor: Iva Hoňková
 • Ilustrace: Irena Lachoutová
 • Vydala: Grada Publishing a.s. pod znač­kou Bambook
 • Počet stran: 72
 • rok vydá­ní: 2023
 • Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Nouzový únik20. května 2022 Nouzový únik Posted in Komiks
 • Farma SK – 9. série – 13. díl (duel)26. září 2017 Farma SK – 9. série – 13. díl (duel) https://www.youtube.com/watch?v=66NKQQqF5nU Posted in Reality show
 • Cool Girl!19. srpna 2023 Cool Girl! Musel jsem to vypnout po 20 minutách, jinak by mi odumřelo až moc mozkových buněk, sns. Posted in Krátké recenze
 • Resident Evil (2002)22. listopadu 2017 Resident Evil (2002) Umbrella Corporation a její smrtící virus přichází na scénu… Pod Raccoon City leží tajné podzemní vědecké zařízení zvané „ÚL“, ve kterém zaměstnanci společnosti […] Posted in Horory
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše […] Posted in Speciály
 • Uteč (2017)21. března 2017 Uteč (2017) Po zhlédnutí traileru na Get Out jsem byl velmi nadšen a při zjištění, že jej režiruje Jordan Peele, jsem málem vyletěl do stropu. Bratry Peely a jejich skeče sleduji už dva roky a pro mě […] Posted in Krátké recenze
 • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […] Posted in Recenze knih
 • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
 • Čajové směsi na průduškový katar25. října 2010 Čajové směsi na průduškový katar Čajová směs číslo jedna: Rozrazil, list podbělu, plicník a jitrocel smícháme stejným dílem. Na jeden šálek čaje vezmeme vrchovatou čajovou lžičku směsi. Spaříme horkou vodou a necháme půl […] Posted in Domácí rady
 • Banánový Joe - Recenze - 80%15. srpna 2018 Banánový Joe - Recenze - 80% Venku je šílené vedro - jak na Divokým západě. Je to určitě na kraťasy. Tak si pojďme dát další kraťas. Opět je to dílko zařazené do projektu The 48 Hour Film Project Brno. A tentokrát […] Posted in Filmové recenze

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92693 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71523 KB. | 25.06.2024 - 16:14:45