Kritiky.cz > Recenze knih > Jak zvládnout syndrom vyhoření. Najděte cestu k sobě.

Jak zvládnout syndrom vyhoření. Najděte cestu k sobě.

325940443 913371403363883 8322995215199540078 n
325940443 913371403363883 8322995215199540078 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Občas se člo­vě­ku sta­ne, že ho nic neba­ví, nic se mu nechce, je vyčer­pa­ný a neví už, kudy kam. A prá­vě pro ten­to typ lidí, Dr. med Mirriam Priess při­pra­vi­la kni­hu s názvem „Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní“, aby jim tak pomoh­la najít ces­tu ven z této titěr­né uli­ty a nau­či­la je zno­vu rado­vat se ze živo­ta a žít jej napl­no.

Kniha „Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní“ je drob­nou pub­li­ka­cí tak ako­rát do ruky, kte­rá se věnu­je tomu­to „one­moc­ně­ní duše“, popi­su­je jeho pří­zna­ky, pro­je­vy a radí, jak mu nej­lé­pe před­chá­zet. Navíc s pomo­cí odbor­ných rad a cvi­če­ních pomů­že s tou­to dia­gnó­zou se aspoň čás­teč­ně vyrov­nat a napl­no ji čelit.

Listováním jed­not­li­vých strá­nek dojde­te k zají­ma­vé­mu zjiš­tě­ní, a to, že sku­teč­nou pří­či­nou ono­ho syn­dro­mu není samot­né pře­tě­žo­vá­ní a vyčer­pá­vá­ní se (to je už jen násle­dek), ale z důvo­du nezdra­vé­ho vzta­hu k sobě samé­mu a nej­bliž­ším lidem kolem sebe, což má za násle­dek, že svůj život neži­je­me na plno, pře­stá­vá­me si ho uží­vat, a jede­me pou­ze na auto­pi­lo­ta a sna­ží­me se jen v tichos­ti pře­žít.

Autorka Mirriam Priess na zákla­dě svých dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí svým čte­ná­řům vysvět­lu­je všech­ny nové sou­vis­los­ti „syn­dro­mu vyho­ře­ní a vel­mi pou­ta­vě a sro­zu­mi­tel­nou for­mou popi­su­je sku­teč­né pří­či­ny toho­to one­moc­ně­ní.

Pozornému čte­ná­ři se tak dosta­ne odha­le­ní všech důle­ži­tých mecha­nis­mů, jež mu nevě­do­mě uni­ka­ly, a kvů­li kte­rým se vět­ši­nou syn­drom vyho­ře­ní u lidí obje­vu­je. Autorka navíc nabí­zí vel­mi schůd­né ces­tič­ky, jaký­mi bys­te se měli správ­ně vydat, abys­te se doko­na­le uzdra­vi­li. Volba je samo­zřej­mě vždy jen a jen na vás.

Kniha „Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní“ by měla být sou­čás­tí kaž­dé kni­hov­nič­ky, neboť v dneš­ní uspě­cha­né době, kde o stres a vel­ké náro­ky spo­leč­nos­ti není nou­ze, se urči­tě bude hodit, a mít po ruce záchyt­né lano v podo­bě této pub­li­ka­ce.

Navíc pokud si ji stej­ně jako já, pře­čte­te jen z pre­ven­tiv­ních důvo­dů, mož­ná i ze zvě­da­vos­ti, nau­čí vás žít váš život mno­hem oprav­do­vě­ji, zdra­vě­ji a napl­no, uží­vat si kaž­do­den­ních malič­kos­tí. 

„Naslouchat sám sobě a vlast­ním emo­cím, rozu­mět sám sobě - to nazý­vám schop­nos­tí vnitř­ní­ho dia­lo­gu.

Ten, kdo se sebou pře­stal vést dia­log, kdo postrá­dá mož­nost sebe­vy­já­d­ře­ní, ztrá­cí své zákla­dy a svou ochra­nu. Je jako tika­jí­cí časo­va­ná bom­ba - pro sebe i pro své oko­lí.“

 

„Dokud jde o vinu, uzdra­ve­ní je nemož­né. Obviňování sebe sama nebo koho­ko­li jiné­ho neve­de k uzdra­ve­ní, prá­vě nao­pak.

Nejde o vinu, ale o odpo­věd­nost. Z věze­ní se dosta­ne jen ten, kdo si to uvě­do­mí.“

Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní. Najděte ces­tu k sobě.

Dr. med. Mirriam Priess

vyda­la Grada Publishing, a.s.

Překlad: Iva Michňová

Počet stran: 176

Vydání prv­ní, Praha 2015

ISBN: 978-80-247-5394-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Královna, Na cestě k trůnu29. března 2024 Královna, Na cestě k trůnu Máte rádi romány o velmi významných ženách? Chcete se dozvědět, jak žila a vládla Alžběta II.? Do rukou se mně dostává nádherná biografie, která je plná zajímavostí o životě významné […] Posted in Recenze knih
  • ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti24. listopadu 2023 ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti Pokud hledáte humoristicky laděný sci-fi román, u kterého se nejen příjemně uvolníte a zasmějete, ale i tak trochu zamyslíte nad zásadními otázkami "běžného života" tj. na čem v životě […] Posted in Recenze knih
  • LUKOSTŘELEC30. října 2023 LUKOSTŘELEC Knihy od brazilského spisovatele Paula Coelha patří mezi moje nejoblíbenější, a to převážně pro jejich skryté poselství a hluboké myšlenky, nad kterými se ráda na chvíli pozastavím. V […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi24. září 2023 Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi Práce, partnerství, láska i osobní spokojenost jsou v našem životě nesmírně důležité. Pokud chodíme do práce, která nás nebaví, v kolektivu se necítíme dobře a doma to také nestojí za nic […] Posted in Recenze knih
  • NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ23. září 2023 NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ Tak trochu ze zvědavosti jsem zkoukla psychologický sci-fi horor "Nikdo tě nezachrání", a musím říci, že mě mile překvapil, a hlavně po celou dobu udržel v mrazivém napětí a v několika […] Posted in Filmové recenze
  • Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce19. srpna 2023 Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce Kniha s názvem Daniela mě zaujala a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Román vydalo nakladatelství Pointa v […] Posted in Recenze knih
  • Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války7. srpna 2023 Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války Hledáte zajímavý příběh pro své děti? Chcete jim vysvětlit problematiku života Židů za druhé světové války a nevíte jak na to? Kathy Kacer je kanadská spisovatelka, která se zaměřuje na […] Posted in Recenze knih
  • Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme5. srpna 2023 Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme Hledáte zajímavou knihu pro sebe i své blízké? Chcete prožít zajímavý myšlenkový proces týkající se vašeho života? Máte rádi knihy, které vás nutí přemýšlet nad vlastním životem? Tak právě […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60559 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71595 KB. | 23.06.2024 - 03:37:20