Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

john2
john2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film zalo­že­ný na kla­sic­kom sci-fi romá­ne od Edgara Rice Burroughse,vyprá­va prí­beh Johna Cartera kto­rý je z nezná­mych prí­čin dopra­ve­ný na Mars,kde sa zaple­tie do kon­flik­tu veľ­kých roz­me­rov z oby­va­teľ­mi tej­to planéty.Tak takým­to ofi­ci­ál­nym tex­tom a pár nesko­ro nasa­de­ných trai­le­roch sa nás sna­ži­li bos­so­via štúdia Walt Disney,nalá­kať na Johna Cartera.Očakávali že vytvo­ria dru­hé­ho Avatara a mili­ar­do­vé zis­ky sa budú len tak sypať.Dokonca ani ana­ly­ti­ci nepočítali,že John Carter uro­bí štúdiu až takú die­ru do peňaženky.200 000 000 $ to to je čís­lo z kto­ré­ho sa točí vede­niu štúdia Disney hlava,to spô­so­bi­lo že štúdio má pre­vá­dz­ko­vú stra­tu za dru­hý štvrť rok z pôvod­ných 80 000 000 $ na 120 000 000 $,čo urči­te nie­je nič prí­jem­né.John Carter stál štúdio 250 000 000 $ a 100 000 000 $ dali na mar­ke­tingo­vú kampaň,to zna­me­ná že v kinách by musel zaro­biť 700 000 000 $ aby sa zaplatiľ,čo sa mu ani tro­chu nepo­da­ri­lo.John Carter mal pre­mi­é­ru 9.Marca z otvá­ra­cím víken­dom 30 180 188 $ v 3749 kinách a na domá­com trhu sa mu poda­ri­lo zaro­biť smieš­nych 67 444 000 $,celo­sve­to­vo zati­aľ zaro­bil 255 744 000 $ a to je od mini­mál­ne potre­bo­va­ných 700 000 000 dosť dale­ko.Johna Cartera už nič nezachráni,no štúdio má šan­cu sa dostať do pozi­tív­nych čísiel,o nece­lý mesi­ac prí­du do kín oča­ká­va­ný The Avengers a neskôr ten­to rok sú tam ešte neja­ké Pixarovky,štúdio má na sta­ros­ti ich distribúciu.Držíme palce!i
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92593 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71860 KB. | 18.07.2024 - 14:23:09