Kritiky.cz > Hudba > Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY

Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY

Oli ALCHEMY
Oli ALCHEMY
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Olivier Herran svě­to­vě pro­slu­lý dabér, kte­rý pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas luxus­ní ital­ské znač­ce Versace pro parfém „Eros Pour fem­me“, míří se svým pro­jek­tem do Prahy.

Olivier je nejen dabér, ale pře­de­vším francouzsko-španělský zpě­vák, hudeb­ní skla­da­tel, spi­so­va­tel a
herec. Stojí za hudeb­ním pro­jek­tem OLI ALCHEMY. Projektem, kte­rý vez­me své poslu­cha­če do svě­ta
fan­ta­zie a pře­dá­vá posel­ství, aby násle­do­va­li sny. Láska a spi­ri­tu­a­li­ta z jeho pís­ní jen čiší. Olivier se při
psa­ní svých tex­tů nechal inspi­ro­vat svým oblí­be­ným spi­so­va­te­lem Paulem Coelho. Hudebně, pro­jekt
pro­po­ju­je gre­go­ri­án­ské zpěvy a moder­ní žán­ry s elek­tro­nic­ký­mi a kyta­ro­vý­mi prv­ky, kte­ré pod­tr­hu­jí ten­to
sku­teč­ně výraz­ný a indi­vi­du­ál­ní styl.

Psaní je dal­ší z Olivierových pro­jek­tů. „Ryan et le mystère de la Salamandre“ je název jeho nej­no­věj­ší
kni­hy, kte­rá je nyní dostup­ná ve fran­zouš­ti­ně, špa­něl­šti­ně a brzy i v češ­ti­ně. Žánrově se podo­bá Harrymu
Potterovi. Kniha je plná magic­kých momen­tů s prv­ky pona­u­če­ní do naše­ho běž­né­ho živo­ta.

Nyní OLI ALCHEMY a jeho kape­la míří do Prahy v rám­ci jejich evrop­ské­ho tur­né. 8. 6. 2018 před­sta­ví
své album “Dreams” v praž­ském Paláci Akropolis. S pís­nič­ka­mi jako je Quiero Soñar (v pře­kla­du Chci
snít), „Butterfly”, jehož melo­die je až hyp­no­tic­ká nebo nao­pak ener­ge­tic­ká pís­nič­ka „Time“. Nezmeškejte
tuto skvě­lou pří­le­ži­tost oprav­du jedi­neč­né­ho kon­cer­tu. Lístky jsou nyní dostup­né na www.goout.net.

Zdroj: tis­ko­vá zprá­va


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16972 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71895 KB. | 24.04.2024 - 14:45:13