Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kletba z temnot (2012) - 45%

Kletba z temnot (2012) - 45%

151normal3
151normal3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kletba z tem­not není urči­tě film pro milov­ní­ky sta­rých věcí z ble­ší­ho trhu. Mohl by je totiž defi­ni­tiv­ně odra­dit si na něm ješ­tě někdy něco kou­pit. Co kdy­by měl někte­rý z nich tu smůlu a sta­lo se mu totéž co malé Emily? Že by nara­zil na skříň­ku, kte­rá byla vyro­be­ná pro tem­né­ho démo­na Dybbuka, kte­rý se potom, nezmar jeden, jako tasem­ni­ce usíd­lí v těle hos­ti­te­le, kte­rý skříň­ku ote­vřel. Jako nej­vět­ší nega­ti­vum se dá brát to, že mít tako­vé­ho démo­na v těle leze hod­ně do peněz, pro­to­že musí­te jíst za dva. A tako­vý sta­le­tý démon bývá vel­mi hla­do­vý.

Čerstvě roz­ve­de­ní man­že­lé Clyde a Stephanie řeší typic­ké poroz­vo­do­vé zále­ži­tos­ti – stě­ho­vá­ní, roz­dě­le­ní majet­ku, péči o jejich dvě dce­ry. Clyde navíc i nové­ho nápad­ní­ka svo­jí býva­lé ženy.  Jednoho krás­né­ho dne si mlad­ší Emily vyhléd­ne na ble­ším trhu sta­ro­dáv­nou vyře­zá­va­nou skříň­ku a oka­mži­tě se do ní zami­lu­je.  Otec jí samo­zřej­mě skříň­ku kou­pí. Od toho oka­mži­ku se pozvol­na začí­na­jí dít podiv­né věci – osob­nost dosud bez­pro­blé­mo­vé Emily se začí­ná měnit, dív­ka se stá­vá kon­flikt­ní, napa­dá spo­lu­žá­ky, po nocích vyjí­dá ledničku…Její rodi­če to samo­zřej­mě zpr­vu při­čí­ta­jí stre­su z jejich roz­vo­du, ale postu­pem času si víc a víc uvě­do­mu­jí nezdra­vou fixa­ci svo­jí dce­ry na skříň­ku z ble­ší­ho trhu. Jejich řeše­ní situ­a­ce tím, že skříň­ku vyho­dí, se míjí účin­kem, Emily z toho málem zeší­lí a vynu­tí si navrá­tit skříň­ku zpět…

Když byd­lí Emily i se svo­jí sestrou v otco­vě novém domě, Clyde se něko­li­krát s Emily kvů­li skříň­ce pohá­dá a jed­né tako­vé hád­ce je pří­tom­na i její star­ší sest­ra. Během kon­flik­tu něco (vypa­dá to, že Clyde) Emily dva­krát ude­ří do tvá­ře. Ta na otce hys­te­ric­ky zakři­čí, co jí to dělá, proč ji bije a s plá­čem ute­če do své­ho poko­je, čímž pode­zře­ní své sest­ry jen potvr­dí. Ta to samo­zřej­mě poža­lu­je mat­ce, kte­rá stej­ně už měla pode­zře­ní na  Clyda, že mod­ři­ny a psy­chic­ké pro­blémy ve sku­teč­nos­ti způ­so­bu­je Emily on a zaří­dí pro něj soud­ní zákaz sty­ku.
Clyde je nicmé­ně čím dál víc pře­svěd­čen o své teo­rii, že ve skříň­ce se ukrý­vá něja­ké nad­při­ro­ze­né zlo a vyhle­dá sku­pin­ku židov­ských duchov­ních, kte­ří mu jeho domněn­ku potvr­dí.  Po jed­nom zhrou­ce­ní Emily a násled­né mag­ne­tic­ké rezo­nan­ci, kte­rá chudá­ka Dybbuka nekom­pro­mis­ně v žalud­ku Emily odha­lí, už nemu­sí ani pře­svěd­čo­vat svou ex-manželku a zaří­dí pro svou dce­ru vymý­tá­ní.  To se poda­ří, Dybbuk opus­tí tělo Emily, ale ješ­tě rodin­ku malin­ko poškád­lí a na pár chvil se usa­dí v Clydově těle. To ale židov­ský vymí­tač odmí­tá akcep­to­vat a neú­nav­ně opa­ku­je hes­lo pro jeho vypu­ze­ní, dokud se Dybbuk neo­chot­ně nepře­su­ne ze žalud­ku Clyda nazpět do své skříň­ky.

Musím bohu­žel kon­sta­to­vat, že nic ori­gi­nál­ní­ho ve fil­mu nena­jde­te. Všechno tohle už tady bylo mno­ho­krát před­tím a mno­hem lépe ucho­pe­né a nato­če­né. Nefungují ani lekač­ky, mož­ná s při­mhou­ře­ním oka se dá říct, že Jeffrey Dean Morgan (Clyde) a Kyra Sedgwick (Stephanie) hra­jí ex-manžele jakž takž uvě­ři­tel­ně. A dob­rá, malá Emily (Natasha Calis) není taky úpl­ně tra­gic­ká.

Každopádně fil­mu cel­ko­vě chy­bí atmo­sfé­ra či vůbec jaký­ko­li náznak tajem­na, tolik nezbyt­né­ho pro ten­to žánr a pros­tě něco, co by divá­ka donu­ti­lo ucho­vat si záži­tek z něj v hla­vě. Zato samo­zřej­mě, jako u správ­né­ho ame­ric­ké­ho fil­mu, nechy­bí oče­ká­va­ný hap­pyend.

Prostě šedi­vý prů­měr.


Podívejte se na hodnocení Kletba z temnot na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Spalovač mrtvol21. dubna 2022 Spalovač mrtvol Recenze na český film Spalovač mrtvol: Zní to až neuvěřitelně, že tomuhle mrazivému fenoménu už táhne na pětapadesát. Funguje totiž skvěle i dnes. Pravý příklad poctivě odvedeného řemesla, […] Posted in Krátké recenze
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […] Posted in Recenze knih
  • Recenze: Květiny pro suché zahrady24. června 2018 Recenze: Květiny pro suché zahrady Sucho. Slovo, které je v posledních několika letech chudých na srážky skloňováno stále častěji. Zakládáte v této době zahradu, nemáte vlastní zdroj vody a jste závislí na dodávce vody […] Posted in Recenze knih
  • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […] Posted in Recenze knih
  • Farma SK – 8. série – 71. díl7. června 2017 Farma SK – 8. série – 71. díl https://www.youtube.com/watch?v=zOwQdy5vbgg Posted in Reality show
  • Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu19. února 2019 Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu Posted in Zajímavosti
  • Color Me Blood Red (1965)3. ledna 2021 Color Me Blood Red (1965) Nejlepší barva pro malování obrazů je údajně lidská krev. Tedy alespoň podle Herschella Gordona Lewise. Malíř Adam Sorg neprožívá zrovna nejplodnější období. On byl vždycky podivín, […] Posted in Horory
  • Vyhodnocení červnové soutěže18. července 2006 Vyhodnocení červnové soutěže Díky dovoleným vyhlašujeme výherce červnové soutěže až nyní (omlouváme se), ale věříme, že především výherci nám to prominou. Takže klikněte a dozvíte se, koho výhra nemine! Výherci […] Posted in Filmové recenze
  • Batoru rowaiaru II: Chinkonka (2003)4. prosince 2011 Batoru rowaiaru II: Chinkonka (2003) Shuya Nanahara přežil a vyhlásil válku všem dospělým! Uběhly tři roky od doby, kdy v takzvané vzdělávací reformě tisíciletí, jinak zvané zákon Battle Royale zachránil a utekl Shuya […] Posted in Horory
  • Butch Cassidy a Sundance Kid3. prosince 2021 Butch Cassidy a Sundance Kid Butch Cassidy a Sundance Kid je americký western z roku 1969, který režíroval George Roy Hill a scénář napsal William Goldman. Film je volně založen na skutečnosti a vypráví příběh psance […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18871 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71849 KB. | 18.07.2024 - 16:28:05