Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Láska nebeská

Láska nebeská

200312021733 love2
200312021733 love2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro všech­ny milov­ní­ky vánoc, Hugha Granta, Rowana Atkinsona, jem­né­ho ang­lic­ké­ho humo­ru, Claudie Schifferové, Notting Hillu, Čtyř sva­teb a jed­no­ho pohřbu a roman­tic­kých kome­dií, je Láska nebeská tou pra­vou podí­va­nou.

Film se hemží celou řadou postav růz­né­ho věku, kte­ré pro­ží­va­jí růz­né for­my lás­ky – rodi­čov­skou, bra­tr­skou, mile­nec­kou, přá­tel­skou i tu úpl­ně prv­ní. Právě malý Sam, kte­ré­mu může být tak osm, prá­vě pro­ží­vá nesne­si­tel­nou „ago­nii lás­ky“ díky své spo­lu­žač­ce ze ško­ly.

Co, kro­mě tvůr­čí­ho týmu, spo­ju­je Lásku nebeskou s výše jme­no­va­ný­mi fil­my? Především Hugh Grant, kte­rý ten­to­krát hra­je poně­kud méně ostý­cha­vé­ho minis­ter­ské­ho před­se­du, než je pro něj typic­ké. Muzikální pova­hy oce­ní scé­nu, při kte­ré pre­mi­ér lehce pro­tan­čí téměř celým domem na Downing Street 10. Dalším pojít­kem jsou Američani. Jednak v podo­bě návštěvy pre­zi­den­ta USA, kte­ré­ho pre­mi­ér diplo­ma­tic­ky pošle do kšá, když mu začne kou­kat po jeho sekre­tář­ce (cate­ring mana­žer­ce) a jed­nak v podo­bě ame­ric­ké­ho sexu­ál­ní­ho ráje, v nějž úspěš­ně dou­fá v Británii cito­vě neú­spěš­ný Collin. Jak už bylo řeče­no, film se hemží vel­kým množ­stvím postav, kte­ré sice nejsou ten­to­krát jed­nou vel­kou par­tou přá­tel, ale jejichž osu­dy jsou více­mé­ně pro­ple­te­né. Setkáme s tako­vým množ­stvím růz­ných cito­vých vzta­hů, že chví­li trvá, než člo­věk zís­ká ale­spoň základ­ní pře­hled.

Pozornost si ješ­tě zaslou­ží někte­ré úžas­né posta­vič­ky ze svě­ta dět­ské­ho diva­dla. Pokud jste nevě­dě­li, že při naro­ze­ní Ježíška kro­mě vel­ké velry­by asis­to­va­li taky tři humři, tak máte vel­ké meze­ry ve vzdě­lá­ní. A pokud si mys­lí­te, že do jed­no­ho prů­měr­ně vel­ké­ho osob­ní­ho auta se nemů­že vejít pre­mi­ér, jeho vyvo­le­ná a osmi­ra­men­ná zele­ná cho­bot­ni­ce, kte­rá lehce při­po­mí­ná žárov­ku, tak máte ome­ze­nou fan­ta­zii.

Ve fil­mu je tolik situ­a­cí, o kte­rých by se dalo pozi­tiv­ně mlu­vit, že je nemož­né na někte­rou neza­po­me­nout. Proto vře­le dopo­ru­ču­ji shléd­nout všem, kte­ří se chtě­jí pří­jem­ně poba­vit a navo­dit si vánoč­ní atmo­sfé­ru. Jedno varo­vá­ní na závěr: pořád­ně se roz­hléd­ně­te, kam si sedá­te. Tři puber­ťač­ky za vámi totiž zce­la urči­tě budou rušit téměř neu­stá­lý úsměv na vaší tvá­ři.

O filmu:

Oficiální web: Love Actually
Režie: Richard Curtis

Scénář: Richard Curtis

Hudba: Craig Armstrong

Kamera: Michael Coultier

V hlav­ních rolích: Hugh Grant, Liam Neeson, Alan Rickman, Laura Linney, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill Night, Martine McCutcheon, Rowan Atkinson

Rok: 2003


Podívejte se na hodnocení Láska nebeská na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Meryl Streep25. srpna 2015 Meryl Streep Mary Louise „Meryl“ Streep (* 22. června 1949 Summit, New Jersey) je americká divadelní, televizní a filmová herečka, osminásobná držitelka Zlatého glóbu, dvojnásobná držitelka Ceny Emmy a […] Posted in Profily osob
  • You Belong to Me (2008)26. února 2014 You Belong to Me (2008) Shannon Elizabeth má na chlapy prostě smůlu… Alex je úspěšná novinářka a právě se chystá na důležitou služební cestu do New Yorku. Poslední dobou se jí začalo dařit […] Posted in Horory
  • Drive My Car14. ledna 2023 Drive My Car 7,5/10 – Asi o mně po tomto hodnocení řeknete, že nejsem dostatečně umělecká duše, nýbrž jen prašivý konzument bum-prásk obsahu, ale 3 hodiny popojíždění z místa na místo, koukání na […] Posted in Krátké recenze
  • Chainsaw Man14. ledna 2023 Chainsaw Man 10/10 – Druhý anime seriál, se kterým jsem v životě přišel do styku (pokud nepočítám ty, které hrávali před lety ráno o víkendu v televizi) a opět je to naprostý BANGER. A to to ani […] Posted in Krátké recenze
  • Nenasytná Tiffany (2015)15. února 2018 Nenasytná Tiffany (2015) Kdo jí najde, tomu se štědře odmění! Něco však za to na oplátku bude chtít… Hospodský povaleč Pepa má většinou vždy prázdné kapsy a tak se snaží si přilepšit vykrádáním […] Posted in Horory
  • Babylon - Epic Masterpiece by Damien Chazelle a budoucí kultovní klasika!9. března 2023 Babylon - Epic Masterpiece by Damien Chazelle a budoucí kultovní klasika! Mrzí mne, že jsem film v kině vynechal a zasloužím si kulku do hlavy, jde o jeden z nejlepších filmů, co jsem kdy viděl. Filmy, Jazz a Cocaine jasně definují celý Babylon, který je […] Posted in Filmové recenze
  • Pumpkinhead: Ashes to Ashes (2006)2. června 2017 Pumpkinhead: Ashes to Ashes (2006) Bunt Wallace se nepoučil a nyní se i on sám stává terčem samotného démona pomsty.  V jednom americkém zapadákově dojde k hotovému pozdvižení. Díky svědectví […] Posted in Horory
  • Miluji nakupování9. října 2013 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, […] Posted in Domácí rady
  • The Dark Pictures Anthology - Little Hope / část 4 : 4 / 1080 HD / 60 FPS6. listopadu 2020 The Dark Pictures Anthology - Little Hope / část 4 : 4 / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Titulky k American Housewife S03E19 - Grandma's Way2. května 2019 Titulky k American Housewife S03E19 - Grandma's Way Každý byl někdy v životě nemocný. I ti, co tvrdí, že nikdy v životě nemocní nebyli, určitě někdy kýchajíc a smrkajíc „statečně“ roznášeli mezi lidmi ve své práci bacily (pár jsem jich […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28180 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71936 KB. | 23.02.2024 - 17:55:45