Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Lepší pozdě nežli později - Keanu Reeves & Nicholson = Diane Keaton

Lepší pozdě nežli později - Keanu Reeves & Nicholson = Diane Keaton

LepsiPozde
LepsiPozde
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přemýšlím, jest­li je dob­ré ten­to fillm vidět dří­ve nebo poz­dě­ji. Mno, není to špat­ná kome­die o peri­pe­ti­ích lás­ky, lás­ky v růz­ném věku. Jestli se Vám bude film líbit, může závi­set i na tom, jest­li máte rad­ši Keanu Reevse nebo Jacka Nicholsona a komu tedy bude­te po vět­ši­nu fil­mu a hlav­ně v jeho závě­ru fan­dit.

Ač to tak na začát­ku fil­mu nevy­pa­dá, hlav­ní záplet­kou je milost­ný troj­ú­hel­ník zahr­nu­jí­cí mla­dé­ho léka­ře Juliana (Keanu Reeves) a šede­sát­ní­ka Harryho (Jack Nicholson). Oba páno­vé se uchá­ze­jí o šar­mant­ní spi­so­va­tel­ku diva­del­ních her Ericu (Diane Keaton). První, kdo v Erice roz­po­zná „A women to love“ je Julian, kte­rý je obdi­vo­va­te­lem jejích her a poz­dě­ji i jí samé. Harrymu toto pozná­ní trvá poně­kud déle. Původně totiž cho­dí s Eričinou dce­rou Marin (Amanda Peet). Harry cel­ko­vě snad nikdy blí­že nepo­znal ženu Eričina věku. Je to sta­rý mlá­de­nec, ovšem s řád­kou dale­ko mlad­ších mile­nek než je on sám. Proto jej znač­ně vydě­sí, když omy­lem zahléd­ne Ericu nahou (a to i na doce­la vel­kou vzdá­le­nost) 🙂

Poté, co Harry pře­ce­ní své síly a během milost­ných hrá­tek s Marin dosta­ne svůj prv­ní infarkt, je nucen zůstat na rekon­va­lescen­ci v domě Ericy, kte­rá zde tvo­ří jed­nu ze svých dal­ších her. Z původ­ní vzá­jem­né nevra­ži­vos­ti se poma­lu vyví­jí milost­ný vztah. Jaké pře­kva­pe­ní pro Harryho, že se zami­lu­je do star­ší ženy a jaké pře­kva­pe­ní pro Ericu, že se vůbec zami­lu­je. Vzájemné vzpla­nu­tí ovšem poně­kud kom­pli­ku­jí dvě věci. Jednak fakt, že Harry si není jis­tý, zda chce opus­tit svůj dosa­vad­ní styl živo­ta a žít se sobě rov­nou ženou, čímž Ericu dost ničí. A dále je tu Julian, kte­rý je Ericou také okouz­len a sna­ží se ji zís­kat.

Ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu se pak stří­da­jí chví­le, ve kte­rých má navrch Harry, a ve kte­rých Julian. Nebudu pro­zra­zo­vat, kdo z nich nako­nec zís­ká Eričinou srd­ce, jen při­zná­vám, že jsem sama fan­di­la Keanu Reevsovi, ačko­li ve fil­mu pře­kva­pi­vě nelé­tal ani hbi­tě neu­hý­bal před kul­ka­mi.


Podívejte se na hodnocení Lepší pozdě nežli později na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,27584 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72028 KB. | 12.04.2024 - 18:58:57