Kritiky.cz > Speciály > Malé lásky

Malé lásky

Lasky
Lasky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podzimní sché­ma TV Nova dopl­ní  doku‑reality Malé lás­ky, se kte­rou  nahléd­ne­me pod ruce odbor­ní­kům  z gynekologicko‑porodnické kli­ni­ky v Plzni.  Diváci se zno­vu set­ka­jí se zná­mý­mi tvá­ře­mi  z řad léka­řů a porod­ních asi­s­ten­tek, kte­ří  pomo­hou na svět téměř třem desít­kám  novo­ro­zen­ců. Prožijeme tak spo­lu s nimi  intim­ní oka­mži­ky zro­ze­ní, kte­ré vět­ši­nou  zůstá­va­jí v rodin­ných albech. Díky téměř  35 skry­tým kame­rám se divá­ko­vi ote­vře  jedi­neč­ný pohled nejen na porod­ní sál,  ale i do před­po­rod­ních poko­jů a cho­deb,  kde se ode­hrá­vá vět­ši­na pří­bě­hů letoš­ních  Malých lásek. Překvapením této série je,  že před kame­ra­mi při­ve­de na svět své­ho  prv­ní­ho potom­ka i jed­na z porod­ních  asi­s­ten­tek plzeň­ské gyne­ko­lo­gie. „Je to  pro nás krás­ná vzpo­mín­ka a záro­veň  mož­nost pořád­ně pro­žít man­že­lo­vu reak­ci,  kte­rou jsem v den poro­du tolik nevní­ma­la,“  svě­ři­la se porod­ní asi­s­tent­ka se svý­mi  poci­ty z nové role v Malých lás­kách. Jedna  z epi­zod bude také vyprá­vět zají­ma­vý  pří­běh o lékař­ce z Keni, kte­rá se roz­hod­la  začá­tek vysí­lá­ní: poro­dit v Plzni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47998 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71747 KB. | 22.07.2024 - 06:17:45