Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Marťan (The Martian)

Marťan (The Martian)

Martan 029
Martan 029
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak na domá­cí nosi­če jde zno­vu dal­ší film od slav­né­ho reži­sé­ra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi fil­mu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray.

Mně se film líbil, samo­zřej­mě z něho vyční­va­la kniž­ní před­lo­ha, ale o to byl film zábav­něj­ší a humor­něj­ší. Příběh je veli­ce jed­no­du­chý, sko­ro mrt­vý ast­ro­naut na mrt­vé pla­ne­tě. Snaží se pře­žít a vše­mož­né pří­rod­ní úka­zy nehos­tin­né pla­ne­ty mu kom­pli­ku­jí život do kon­ce fil­mu, kdy jej nako­nec zachrá­ní a vrá­tí se zpět na Zemi.

Pro Matta Damona je to už dru­hý film z vesmí­ru, ten­to­krát má hlav­ní roli a je důle­ži­té říct, že na něm film sto­jí. Sice nedo­sta­ne Oscara, to má za loň­ský film rezer­vo­va­ný Leonardo.

Film na digi­tál­ním nosi­či neuško­dí a fanouš­ci dob­ré zvu­ko­vé apa­ra­tu­ry a dob­ré tele­vi­ze si film uži­jí spo­lu s pře­ži­vším. Matta Damona v tom­to fil­mu neda­bu­je jeho dvor­ní herec. Alternativní dabé­ři si uži­li dob­ře své par­ty, a tak to vůbec neva­dí. Marek Holý je dobrou vari­an­tou. Petr Pospíchal si doce­la pora­dil s tím, že dabin­gy mají ome­ze­né roz­počty a tak se nedo­stá­vá na pla­ty dabé­ru, kte­ří „stáv­ku­jí za vět­ší pla­ty“.

S mojí kolek­cí Vetřelců se Blu-ray Marťana kama­rá­dí a dob­ře zapad­ne mezi Gravitaci a Intestellar. Které osa­mo­ce­ní hlav­ní posta­vy ze sci-filmů (Gravitace, Intestellar nebo Marťan) je nej­lep­ší, mně se nej­ví­ce líbi­la Gravitace. Intestellar má zase nej­ví­ce myš­le­nek. Ale Marťanovi jde nej­ví­ce o život, tak je nej­zá­bav­něj­ší.

BONUSY

 • Vynechané scé­ny
 • Nepovedené zábě­ry
 • Ares III: Znovu pod drob­no­hle­dem
 • Ares: Přehled
 • Ares: Naše nej­vět­ší dob­ro­druž­ství
 • Dostat ho domů
 • Příprava na misi
 • Ares III: Loučení
 • Ideální kan­di­dát
 • Obsazení Marsu: Casting a kos­týmy
 • Získaný sig­nál: Scénář a režie
 • Fotogalerie z natá­če­ní
 • Trailery

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray 3D.

Bitrate

Martan


Podívejte se na hodnocení Marťan na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72004 s | počet dotazů: 262 | paměť: 73008 KB. | 24.05.2024 - 11:44:49