Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Novinka mezi seriály: American Gothic

Novinka mezi seriály: American Gothic

Screen Shot 2016 04 15 at 1.32.13 PM
Screen Shot 2016 04 15 at 1.32.13 PM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

American Gothic mě zau­jal pře­de­vším svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samot­né­ho seri­á­lu byla spí­še zkla­ma­ná.

Vše se točí kolem jed­né vel­ké rodi­ny, kte­rá se po del­ší době opět sejde celá – rodi­če, jejich děti a ješ­tě jejich děti. Někteří se pohy­bu­jí v poli­ti­ce, někte­ří u poli­cie, dal­ší se věnu­jí pře­de­vším rodi­ně, zkrát­ka se jed­ná o růz­no­ro­dé lidi, kte­ří mají spo­leč­né geny.

V měs­tě, kde žijí, před čtr­nác­ti lety řádil séri­o­vý vrah – avšak tenhle vrah nikdy nebyl dopa­den. Dnes, po toli­ka letech, se našly dal­ší důka­zy, kte­ré by toho­to vra­ha moh­li usvěd­čit. A někte­ří sou­ro­zen­ci mají tuše­ní, kdo by tím­to vra­hem mohl být.

Zatím to vypa­dá na seri­ál zabý­va­jí­cí se pře­de­vším rodin­ný­mi vzta­hy s něja­kým tím kri­mi. Já osob­ně na tako­vé­to seri­á­ly moc nejsem, ale občas mě i něja­ký tako­vý­to podob­ný doká­že zaujmout, bohu­žel tohle není ten pří­pad. Zaujala mě posta­va malé­ho chlap­ce, syna jed­no­ho ze sou­ro­zen­ců, kte­rý je tro­chu zvlášt­ní – má zalí­be­ní v mor­bid­ních věcech a na svůj věk se cho­vá už hod­ně vyspě­le. Tahle posta­va mě tedy zau­ja­la, ale to je asi tak vše.

Z toho­to prv­ní­ho dílu nejde úpl­ně sou­dit, kam se seri­ál bude ubí­rat. Možná až bych vědě­la, kdo tím séri­o­vým vra­hem byl, tak potom bych mož­ná moh­la spe­ku­lo­vat dál.

Natočeno je to dob­ře a dob­ře se na American Gothic kou­ka­lo, ale samot­ný pří­běh a záplet­ka mě neo­slo­vi­ly nato­lik, abych se podí­va­la na dal­ší díly. Spíš to hod­no­tím jako lep­ší prů­měr.

Hodnocení: 65%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89118 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69445 KB. | 08.12.2023 - 11:01:49