Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nový seriál na obzoru: Komiksová adaptace Y: The Last Man

Nový seriál na obzoru: Komiksová adaptace Y: The Last Man

y the last man deluxe edition covers
y the last man deluxe edition covers
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V sou­čas­nos­ti potká­vá­me komiksy, komik­so­vé adap­ta­ce nebo fil­my a seri­á­ly inspi­ro­va­né komiksy téměř všu­de. To je zkrát­ka fakt, kte­rý nelze roz­po­ro­vat. Ne všech­ny ale sou­vi­se­jí s Marvelem, DC nebo super­hr­di­ny. Jedním z tako­vých je sága Y: The Last Man, kte­rá kom­plet­ně vyšla i u nás pod názvem Y: Poslední z mužů.

   Pilotní díl k adap­ta­ci toho­to komik­su si objed­na­la sta­ni­ce FX a svět­lo svě­ta spat­ři­la i prv­ní foto­gra­fie, kte­rá nám uka­zu­je hlav­ní­ho hrdi­nu Yoricka Browna, kte­rý putu­je po Zemi mas­ko­ván pod ply­no­vou mas­kou a pláš­těm. Zemi totiž v Y: Last Man postih­la nezná­má kata­stro­fa a Yorick se spo­leč­ně se svým opi­čá­kem Ampersandem sta­li posled­ním pře­ži­vším muž­ské­ho pohla­ví na celé pla­ne­tě. A prá­vě oni dva jsou klí­čem k roz­luš­tě­ní nejen toho, co způ­so­bi­lo smrt veš­ke­ré­ho muž­stva napříč vše­mi živo­čiš­ný­mi dru­hy, ale i k mož­né záchra­ně lid­stva a zacho­vá­ní živo­ta na Zemi.

TT


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73364 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71632 KB. | 16.06.2024 - 03:59:47