Kritiky.cz > Seriály > Garth Marenghi’s Darkplace

Garth Marenghi’s Darkplace

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Garth Marenghi’s Darkplace

24.August.2007 Seriály | Autor: Tomáš Lazecký

„Jsem Garth Marenghi – autor, splé­tač snů, vizi­o­nář, plus herec. Vstupujete do svě­ta mé ima­gi­na­ce. Vstupujete do mého Darkplace.“
O brit­ském „sit­co­mu“ Garth Marenghi’s Dar­kplace vět­ši­na z vás prav­dě­po­dob­ně nikdy nesly­še­la a ani není divu. Když se začal v roce 2004 vysí­lat, vyvo­lal spous­tu reak­cí. Některé byly klad­né, jiné zápor­né. Počet nega­tiv­ních prav­dě­po­dob­ně pře­vlá­dal, neboť ačko­liv fanouš­ci neu­stá­le sepi­su­jí peti­ce poža­du­jí­cí pokra­čo­vá­ní, dočka­li jsme se zatím pou­ze jed­né série o šes­ti epi­zo­dách.
Darkplace vám nemu­sí sed­nou z mno­ha důvo­dů. Tím hlav­ním je beze­spo­ru hro­ma­da krve, kte­rá se v pořa­dech toho­to typu moc čas­to nevy­sky­tu­je a tak­též někte­ří divá­ci mohou mít pro­blém s pocho­pe­ním. Nesnažte se Darkplace brát váž­ně, nejde to. Mizerné herec­ké výko­ny, špat­ný střih, trap­né efek­ty… to všech­no k seri­á­lu pat­ří.
Děj samot­ný se točí oko­lo nemoc­ni­ce Darkplace, kde se dok­tor Rick Dagless den­ně stře­tá­vá s nad­při­ro­ze­ný­mi sila­mi, např. obřím okem s oprav­du vel­kým klac­kem, kte­ré divá­ka pře­svěd­čí o zvrh­los­ti tvůr­ců, kte­rá však v tom­to pří­pa­dě není na ško­du. Doktora Daglesse hra­je Garth Marenghi, kte­rý se posta­ral i o scé­nář, spo­leč­ně s Richardem Ayoadem (hrál tře­ba Mosse v IT crowd), jenž v seri­á­lu také hra­je a dokon­ce, i když to pod­le úvo­du seri­á­lu nevy­pa­dá, i sám reží­ru­je.
Darkplace tedy nemůžu s kli­dem dopo­ru­čit kaž­dé­mu, ale jest­li vám z krve není špat­ně a máte rádi brit­ský humor, urči­tě ten­to sit­com zkus­te. Přece jen, jeden díl má pou­ze kolem dva­ce­ti minut.

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „80ec54“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 1

Slávek Anlauf napsal dne 24. August 2007 , 12.51

To vypa­dá na doce­la hut­nou blbost… 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76331 s | počet dotazů: 256 | paměť: 69401 KB. | 05.12.2023 - 07:27:12