Kritiky.cz > Recenze knih > Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

8595006190012
8595006190012
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům, tak pro pokro­či­lé a už zku­še­né kucha­ře. Najdete tu vlast­ně sko­ro všech­ny kate­go­rie – maso, zele­ni­na, luš­tě­ni­ny, mouč­ní­ky, dezer­ty a mno­ho dal­ší­ho. Maso je roz­dě­le­no pod­le dru­hu – máme tu raž­ni­čí nebo chcete-li špíz z vep­řo­vé­ho, či špa­něl­ský ptá­ček z hově­zí­ho.

Kdo vyzná­vá tele­cí a jehně­čí, při­jde si na svo­je – tele­cí závit­ky s pár­kem na pome­ran­čích, jehně­čí guláš po arab­sku s kusku­sem. Musím při­znat, že nemám ráda mle­tá masa. Jenže jsem změ­ni­la názor po pře­čte­ní této kuchař­ky. Kromě kla­si­ky v podo­bě kar­ba­nát­ku tu najde­te seka­nou, ve kte­ré je zaba­le­né vaře­né vej­ce, při­čemž je ješ­tě seka­ná oba­le­ná ve sla­ni­ně. A to by chut­na­lo i mě, zapři­sáh­lé­mu odpůr­ci mle­té­ho.

Jestli má někdo rád leh­čí, může si dát něco z krá­lí­ka, drů­be­že, ale na dru­hé stra­ně se neza­po­mí­ná ani na zvě­ři­nu. Co bych vypích­la v oddí­le zele­ni­ny – špe­ná­to­vé muf­fi­ny – hod­ně netra­dič­ní, ale výbor­né. V žád­né kuchař­ce nemo­hou chy­bět bram­bo­ry a není tomu tak ani zde. Klasiku ve for­mě fran­couz­ských bram­bor dopl­ní tře­bas bram­bo­ro­vý crum­ble. Z luš­tě­nin se zavdě­čí­te mužům s pří­pra­vou chil­li con car­ne. Je tu i spe­ci­á­lo v podo­bě výro­by domá­cí­ho nebo kvás­ko­vé­ho chle­ba.

Nepřijdou o nic ani ti, kdo milu­jí těs­to­vi­ny, piz­zu nebo rýži. Mezi mouč­ní­ky a dezer­ty při­spě­la i býva­lá miss Lucie Křížková, za svo­bod­na Váchová. Kromě toho jsou zde recep­ty na buch­ty, vdol­ky, mufi­ny, kolá­če, dor­ty, che­e­s­ca­ky a tak dále. Kuchařku zakon­ču­je to, co se nevešlo do žád­né kate­go­rie – hráš­ko­vý krém, špe­káč­ky na pivě, moz­za­rello­vé muf­fi­ny a ješ­tě něko­lik jiných.

Musím říct, že mám ráda kuchař­ky, vzhle­dem k tomu, že jsem z obo­ru a tahle je výbor­ná, oprav­du. Doporučuju ji všem, kdo rádi vaří, vypla­tí se to zce­la jis­tě. Kuchařka obsa­hu­je 160 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Šulc-Švarc.

  • Autor: Karina Havlů
  • Žánr: ostat­ní
  • Nakladatelstvi: Šulc-Švarc
  • Datum vydá­ní: 2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,70044 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71552 KB. | 23.06.2024 - 06:34:53