Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Plan 9 from outer space

Plan 9 from outer space

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně kři­čí davy zou­fa­lých lidí, jež se ve sna­ze dosta­ti se v pořád­ku (a hlav­ně živí) z kin po celém svě­tě derou do pro ně pří­liš úzkých dve­ří a zašla­pá­va­jí (i ušla­pá­va­jí) své býva­lé spo­lusle­dov­ní­ky ono­ho fil­mo­vé­ho skvos­tu, jehož jmé­no jest: Plan 9 from outer spa­ce!
Pozor, násle­du­jí­cí text není vhod­ný pro oso­by mlad­ší 15 let, mohl by jim způ­so­bit váž­né újmy na těle i na duši...

Film Plan 9 je dal­ší majstrštyk fil­mo­vé­ho génia Eda Wooda Jr., kte­rý byl (asi i poprá­vem) vyhlá­šen nej­hor­ším reži­sé­rem všech dob. Přesto (ale mož­ná prá­vě pro­to) jsou však i dnes jeho sním­ky před­mě­tem zájmu mno­ha lidí a ani já jsem neo­do­lal (zvláš­tě po shled­nu­tí fil­mu Ed Wood od Tima Burtona). Pověsti, jež toto dílo pro­vá­ze­ly mno­ho nelha­ly. Ano, je to pří­šer­né, měře­no měřít­ky žán­ru, do kte­ré­ho se Plan 9.. sta­ví, je to hrůza. Není to dob­rá sci-fi a už vůbec ne horor..., jako kome­die by to bylo vel­mi dob­ré, ale....tak to neby­lo původ­ně zamýš­le­no. Vskutku zvlášt­ní sní­mek....
Děj, toť základ všech kva­lit­ních fil­mů! Nedá se sice říci, že Plan 9 děj postrá­dá, ale je asi tak boha­tý a nápa­di­tý jako dět­ská říkan­ka. Mimozemšťané jsou znač­ně frustro­vá­ni, že jim naše vlá­da nevě­nu­je dosta­teč­nou pozor­nost, ba co více, dokon­ce popí­rá i jejich exis­ten­ci!! Rozhodnou se uči­nit Plan 9, jenž má za úkol oži­vit na Zemi nedáv­no mrt­vé a ti....se zemí udě­la­jí nepěk­né věci! Do toho samo­zřej­mě při­chá­zí neo­hro­že­ní hrdi­no­vé, kte­řý mimo­zemš­ťa­nům jejich plán pře­ka­zí. Myslím si, že tako­vé zkrat­ko­vi­té nastí­ně­ní pří­bě­hu asi boha­tě posta­čí. Co však drží film v mých očích „nad vodou“ jsou růz­né roz­to­mi­louč­ké hlouposti. Např. scé­na, kdy jedi­ný oprav­do­vý herec B. Lugocsi pro­ná­sle­du­je pilo­to­vu ženu na hřbi­to­vě mě vel­mi roze­smá­la. Nejenom, že Béla je tam pou­ze jen na jed­nom zábě­ru a zby­tek ztvár­ně­ní jeho posta­vy dělá dablér, kte­rý má „chytře“ zakry­tou tvář pláš­těn­kou (váž­ně!), ale Bélova scé­na je toče­na ve dne a ven­ku, kdež­to zby­tek scé­ny se natá­čel ve stu­diu a v noci!! Ovšem reži­sé­ro­vi Edu Woodovi to oči­vid­ně neva­di­lo, neboť tako­vé­to sestří­há­ní v jed­né scé­ně pou­žil tak mini­mál­ně 3x!!! Co dále bije do očí jsou hroz­né mode­ly UFO! Ed pou­žil talí­ře od kol aut a ty pomo­cí něče­ho co až vel­mi nápad­ně při­po­mí­na­lo rybář­skou udi­ci umís­til před kame­ru a tam s tím zbě­si­le mával. Vůbec neva­dí, že všech­ny drát­ky jsou vidět... Během natá­če­ní fil­mu Edu Woodovi zemře­la hlav­ní hvězda - Béla. To však neva­dí! O anga­žo­vá­ní dablé­ra jsem již psal výše, ale doslo­va horor nastá­vá, když Ed chce do své­ho fil­mu vyu­žít všech­ny již nato­če­né zábě­ry s Bélou, tak­že máme mož­nost sle­do­vat tako­vé skvos­ty kterak Béla čichá ke kvě­ti­nám, vstu­pu­je do domu a tea­trál­ně máchá pláš­těm na hřbi­to­vě (ten­to záběr je ve fil­mu asi 3x a oči­vid­ně ostře kon­tras­tu­je se scé­na­mi kte­ré jsou naň napo­je­ny).

Herci! Toť dal­ší základ­ní esen­ce úspěš­né­ho fil­mu. Na her­cích se hod­ně šet­ři­lo, i když teď mě napa­dá, že tako­vý­to brak by asi neza­chrá­nil ani L. Olivier. Sám „mis­tr reži­sér“ si ve fil­mu také zahrál a obsa­dil i dal­ší „hvězdy“ Tora, Vampiru atd... Často mi při­šlo, že her­ci vlast­ně vůbec nehra­jí, jen tam tak sto­jí a odří­ká­va­jí si svůj text..., snad i čle­no­vé ama­ter­ské­ho diva­dla mateř­ské škol­ky v Hostomicích pod Brdy by poda­li kva­lit­něj­ší výko­ny. Takhle bych mohl pokra­čo­vat ješ­tě dlou­ho, předlou­ho. Nicméně musím říci, že u fil­mu Plan 9... jsem se cel­kem i bavil. Ano, je to hloupost, ale oprav­du tak straš­ná hloupost, že je to až dosti sil­ně vtip­né. Hodnocení je níz­ké, ale přes­to ten­to sní­mek mohu dopo­ru­čit. Je to svě­dec­tví o odhod­la­nos­ti abso­lut­ně neta­len­to­va­né­ho člo­vě­ka točit fil­my a už jen ta jeho lás­ka k fil­mům sto­jí za uzná­ní něko­li­ka málo pro­cen­ty.


Podívejte se na hodnocení Plan 9 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zhoubné zlo (2021)17. září 2021 Zhoubné zlo (2021) Batshit Bonkers!! Už i Wan pochopil, že bez Gore nelze žít. Pocitově možná na 4 hvězdy, ale žánrově za letošní rok musím dát plný kotel, protože James Wan opět doručil Horor, který je […] Posted in Krátké recenze
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
  • God Is a Bullet16. srpna 2023 God Is a Bullet Hutný Revenge Flick s High Intensity of Gore and Violence!! God is a Bullet je kurevsky syrový, nepříjemný, brutální, depresivní Krimi/Thriller s nádechem 80´s thrillerů, který se […] Posted in Krátké recenze
  • Assassin's Creed se po nepříliš povedeném filmu dočká...27. října 2020 Assassin's Creed se po nepříliš povedeném filmu dočká... Assassin's Creed se po nepříliš povedeném filmu dočká hraného seriálu, který po zisku práv chystá NetflixMahriz MoviesAssassin's Creed se dočká hraného seriálu, ten po zisku práv chystá […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Ernest Cline - Ready Player One23. listopadu 2019 Ernest Cline - Ready Player One Rok 2045, svět je ve velkých problémech. Rostoucí energetické nároky a konzumní způsob života, pro nějž je "trvale udržitelné žití" asi jen báchorkou ekoteroristů, stihl vyčerpat drtivou […] Posted in Recenze knih
  • Rise of the Ghosts (2007)28. ledna 2012 Rise of the Ghosts (2007) Adept na nejhorší film roku 2007. Sarah a její přátelé se rozhodnou prozkoumat starou dívčí školu, kde se v minulosti odehrálo nelidské mučení několika chovanek, které měla na svědomí […] Posted in Horory
  • Tyler Perry15. ledna 2013 Tyler Perry Tyler Perry prošel klikatou cestou života a ze samého dna drsných ulic v New Orleans se vypracoval až do výšin Hollywoodu. Narodil se do chudé rodiny, ve které panovalo násilí a už od […] Posted in Profily osob
  • Krev teče vždycky červená aneb Když plakátky nekecají20. prosince 2018 Krev teče vždycky červená aneb Když plakátky nekecají „Tvá krev bude vřít…“ The Countess, Diablo II Hanina Veselá není v tuzemských fantasy vodách novým zjevem. Najdete od ní samostatné svazky i kratší texty ve sbornících. Cyklus […] Posted in Recenze knih
  • Henry Fonda13. února 2013 Henry Fonda 16. května 1905 – 12. srpna 1982 Sergio Leone sice obsadil Henryho Fondu do Tenkrát na Západě na základě obdivu, který léta choval k jeho westernovým rolím, ikonická postava Fondy jako […] Posted in Profily osob
  • #DP138: Future State: Kara Zor-El, Superwoman26. února 2021 #DP138: Future State: Kara Zor-El, Superwoman  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Marguerite BennetKresba: Marguerite SauvageV rámci iniciativy Future State jsem se ihned po dočtení “Future State: Green Lantern” vrhnul na […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35859 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71941 KB. | 22.02.2024 - 02:17:11