Kritiky.cz > Recenze knih > Zahradnický kalendář 2024 – hezký dárek pro všechny

Zahradnický kalendář 2024 – hezký dárek pro všechny

20231003 122604
20231003 122604
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Překrásný kalen­dář pro všech­ny milov­ní­ky pří­ro­dy a zahrad­ni­če­ní mě zau­jal na prv­ní pohled.

Vyniká zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vou, půvab­ný­mi foto­gra­fie­mi i obráz­ky. Obsahuje mno­ho uži­teč­ných rad pro jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí ohled­ně péče o rost­li­ny, stro­my a spous­tu zají­ma­vos­tí. Mimo jiné  to, že pěs­to­vá­ní třeš­ní je u nás dolo­že­no od 10. sto­le­tí nebo že čer­ný rybíz má něko­li­krát vyš­ší obsah vita­mi­nu C než cit­ron. Zmíněno je pár pra­nos­tik, jež slou­ží jako pří­jem­né osvě­že­ní řád­ků, kam si může­me zapi­so­vat důle­ži­té poznám­ky.

Kalendář je roz­čle­něn po týd­nech s dostat­kem vol­né­ho pro­sto­ru na dopi­so­vá­ní. Jedná se o luxus­ní diář, v němž jsou zmí­ně­ny svát­ky jako v kla­sic­kém kalen­dá­ři i zna­me­ní zvě­ro­kru­hu. Líbí se mi, že jsou rov­něž zmí­ně­ny typy na pěs­to­vá­ní dle fází Měsíce. Každá strán­ka vyza­řu­je jinou atmo­sfé­ru a skvě­le se hodí pro jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí. Obsahuje strán­ku na poznám­ky i pře­hled­ný kalen­dář na rok 2024 a 2025.

V pro­sin­ci je zmí­ně­no pár uži­teč­ných typů na zpes­t­ře­ní vánoč­ní­ho cuk­ro­ví, na péči o vánoč­ní kak­tus či cesmí­nu, jež rov­něž neod­mys­li­tel­ně pat­ří k nej­š­tědřej­ším svát­kům v roce.

Dle mého názo­ru se jed­ná o nej­hez­čí diář, kte­rý jsem v posled­ních něko­li­ka letech vidě­la. Potěší kaž­dé­ho, jehož lás­kou je zahra­da, rost­li­ny a pří­ro­da. Rovněž to může být milý vánoč­ní dárek.

 

Nakladatelství: Euromedia Group, a. s.

Rok vydá­ní: 2023

Počet stran: 120

ISBN: 978-80-242-9024-9

Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36987 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71889 KB. | 25.07.2024 - 13:59:28