Kritiky.cz > Profily osob > RIDLEY SCOTT

RIDLEY SCOTT

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

RIDLEY SCOTT (reži­sér, pro­du­cent) byl nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší režie za fil­my Černý jes­třáb sestře­len, GladiátorThelma a Louise. Všechny tři fil­my mu také vyslou­ži­ly nomi­na­ci na DGA Award. Mezi Scottovy nej­no­věj­ší reži­sér­ské poči­ny pat­ří hit Prometheus s Michaelem Fassbenderem, Noomi Rapace a Charlize Theronovou a Konzultant z pera Cormaca McCarthyho v hlav­ní roli s Michaelem Fassbenderem, Bradem Pittem, Cameron Diazovou a Javierem Bardemem.

Dalším sním­kem Ridleyho Scotta bude The Martian s Mattem Damonem v hlav­ní roli.

Scott zís­kal během své zář­né kari­é­ry mno­ho nomi­na­cí na fil­mo­vé ceny. Kromě jeho nomi­na­cí na Oscara a cenu DGA také zís­kal nomi­na­ci na Zlatý gló­bus® za nej­lep­ší režii fil­mu Americký gan­gs­ter v hlav­ní roli Denzelem Washingtonem a Russellem Crowem. Zároveň byl i pro­du­cen­tem toho­to sním­ku a obdr­žel za něj nomi­na­ci na cenu BAFTA v kate­go­rii nej­lep­ší film. Scott byl také nomi­no­ván na Zlatý gló­bus a cenu BAFTA za nej­lep­ší režii pro jeho epic­ký sní­mek Gladiátor. Film zís­kal Oscara, Zlatý gló­bus a cenu BAFTA za nej­lep­ší film.

Scottovým režij­ním debu­tem byl sní­mek Soupeři z roku1977, za kte­rý zís­kal cenu v kate­go­rii Nejlepší fil­mo­vý debut na Filmovém fes­ti­va­lu v Cannes. Následoval sci-fi trhák Vetřelec, kte­rým zahá­jil veli­ce úspěš­nou fran­ší­zu a kata­pul­to­val Sigourney Weaverovou ke slá­vě. V roce 1982 Scott reží­ro­val kul­tov­ní film Blade Runner s Harrisonem Fordem. Dnes již pova­žo­ván za sci-fi kla­si­ku, ten­to futu­ris­tic­ký thriller byl při­dán do Národního fil­mo­vé­ho regis­t­ru knihov­ny Kongresu Spojených stá­tů ame­ric­kých v roce 1993 a reži­sér­ská ver­ze fil­mu Blade Runner šla do dis­tri­buce s opě­tov­ně nad­še­ným při­je­tím v roce1993 a zno­vu v roce 2007.

Scott dále reží­ro­val fil­my Legenda s Tomem Cruisem; Ten, kdo mě hlí­dá; Černý déšť s Michaelem Douglasem a Andy Garciou; 1492: Dobytí ráje; Bílá smršť s Jeffem Bridgesem; G. I. Jane s Demi Mooreovou a Viggo Mortensenem; a vel­mi úspěš­né­ho Hannibala v herec­kém podá­ní Anthony Hopkinse s Julianne Mooreovou. Labyrint lží  s Russellem Crowem a Leonardem DiCapriem; Dobrý roč­ník v hlav­ní roli Russellem Crowem a Albertem Finneym. Epos Království nebes­ké s Orlando Bloomem a Jeremy Ironsem a Švindlíři v hlav­ní roli Nicolasem Cagem a Samem Rockwellem. Scottova hito­vá ver­ze nad­ča­so­vé­ho pří­bě­hu Robina Hooda zazna­me­na­la jeho pátou spo­lu­prá­ci s fil­mo­vou hvězdou Russellem Crowem, ve sním­ku si také zahrá­la Cate Blanchettová.

V roce 1967 Ridley a jeho mlad­ší bra­tr, také fil­mař, Tony Scott zalo­ži­li reklam­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost RSA. RSA má vyni­ka­jí­cí pověst díky svým ino­va­tiv­ním a prů­kop­nic­kým rekla­mám, kte­ré pro­du­ku­je pro někte­ré z nej­u­zná­va­něj­ších svě­to­vých značek.V roce 1995 Scott se svým bra­t­rem zalo­ži­li spo­leč­nost Scott Free Productions s pobočka­mi v Los Angeles a v Londýně. V pro­duk­ci brat­ří Scottů vznik­ly sním­ky jako Zná ji jako svý boty, A-Team, Cyrus, Mezi vlky a na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem.

Co se týče tele­viz­ní tvor­by, spo­leč­nost pro­du­ko­va­la cena­mi (Emmy®, Peabody a Zlatý gló­bus®) ověn­če­ný hit Dobrá man­žel­ka pro sta­ni­ci CBS, stej­ně jako hit dlou­ho­tr­va­jí­cí série, Vražedná čís­la, sta­ni­ce CBS, kte­rá odvy­sí­la­la již šest sérií. Kromě toho Ridley a Tony byli výkon­ný­mi pro­du­cen­ty na dlou­ho­do­bých pro­jek­tech jejich spo­leč­nost: včet­ně seri­á­lu sta­ni­ce Starz Pilíře země; A & E seri­á­lu Kmen Andromeda pod­le kniž­ní před­lo­hy Michaela Crichtona; TNT seri­á­lu The Company; a oce­ně­ných fil­mů sta­ni­ce HBO RKO 281, Stahují se mrač­naV srd­ci bou­ře: Churchill ve vál­ce.

V roce 2003 byl Scott paso­ván na rytí­ře Řádu brit­ské­ho impé­ria za pří­nos umě­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37402 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72235 KB. | 19.05.2024 - 06:58:21