Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rudý přízrak – sedm statečných rudoarmějců

Rudý přízrak – sedm statečných rudoarmějců

yAIuWyTE0Vk
yAIuWyTE0Vk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Ruská kine­ma­to­gra­fie pat­ří k evrop­ské špič­ce a nepře­kva­pi­vě se to týká pře­de­vším váleč­né­ho žán­ru. Rusové si totiž rádi při­po­mí­na­jí, jak to během Velké vlas­te­nec­ké vál­ky Němcům nan­da­li, až jim zamrz­ly jejich árij­ské úsměvy. Efektní podí­va­nou chvá­lil Filmfanatic tře­ba u sním­ku T-34 a teď se dostá­vá na řadu dal­ší osla­va rudo­ar­měj­ské udat­nos­ti.

VESNIČKA STŘEDISKOVÁ
Píše se rok 1941 a Němci postu­pu­jí do hlou­bi Sovětského sva­zu. V jejich týlu však roz­sé­vá strach i smrt výteč­ný stře­lec, kte­rý si vyslou­žil pře­zdív­ku Rudý pří­zrak. V těch­to kuli­sách sle­du­je­me hrst­ku sovět­ských vojá­ků, kte­rá se sna­ží pro­bít z němec­ké­ho týlu zpět ke své jed­not­ce. Na své ces­tě si rudo­ar­měj­ci hod­la­jí dopřát malý odpo­či­nek v opuš­tě­né ves­nič­ce, jen­že stej­ný nápad dostá­vá i jed­not­ka němec­kých vojá­ků a záplet­ka je na svě­tě.

LEGENDY VÝCHODNÍ FRONTY
Nečekejte epic­ké puto­vá­ní skr­ze celou fron­tu a váleč­nou his­to­rii. Ústřední záplet­ka ode­hrá­va­jí­cí se na ome­ze­ném pro­sto­ru mě však oslo­vi­la a fun­go­va­la až pře­kva­pi­vě dob­ře. Tvůrci si totiž se zdán­li­vě banál­ním sché­ma­tem nápa­di­tě pohrá­li. Nešetří se vtip­ný­mi scé­na­mi, nechy­bí tro­cha hrdin­ské­ho pato­su ani Němci napl­ňu­jí­cí snad všech­na mys­li­tel­ná klišé. To vše v efekt­ním kabá­tu. Přestřelky jsou skvě­lé i pře­hled­né záro­veň.

Málokdo by čekal, že rus­ký film z dru­hé svě­to­vé vál­ky bude osl­ňo­vat wes­ter­no­vou atmo­sfé­rou. Jenže Rudý pří­zrak v tom pod­po­ru­je skvě­lá hud­ba a vše do sebe skvě­le zapa­dá. Nepochybuji, že díky netra­dič­ní atmo­sfé­ře i ško­do­li­bým gore scé­nám si vzpo­me­ne­te tře­ba na Quentina Tarantina. O zába­vu je zkrát­ka posta­rá­no a ve ves­nič­ce se mož­ná obje­ví i mytic­ký Rudý pří­zrak.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39714 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69462 KB. | 07.12.2023 - 07:13:09