Kritiky.cz > Horory > Halloween Night (2006)

Halloween Night (2006)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Halloweenská pár­ty se v oka­mži­ku pro­mě­ní na hoto­vá jat­ka…

Chris byl v dět­ství svěd­kem nelí­tost­né vraž­dy své mat­ky. Když se sna­žil z domu utéct, zasáh­la kul­ka potru­bí a žha­vá pára navždy zne­tvo­ři­la jeho obli­čej a ruce. Poté byl zavřen do ústa­vu pro cho­ro­mysl­né. Nyní již dospě­lý mla­dík se roz­hod­ne uté­ci, ale je nucen zabít své stráž­né, kte­ří se mu vysmí­va­li s mas­ka­mi podob­ný­mi těm, jenž měli mat­či­ni vra­ho­vé. Za kaž­dou cenu se chce vrá­tit do své­ho rod­né­ho domu a napo­sle­dy spat­řit mat­či­no tělo. Netuší však, že si v domě uspo­řá­da­la sku­pi­na tee­nage­rů halloween­skou pár­ty. Chrise posed­ne tou­ha dát neví­ta­ným hos­tům pořád­nou lek­ci a tak roz­pou­tá vra­žed­né šílen­ství, kte­ré pro­mě­ní celý dům v jed­nu vel­kou krva­vou lázeň.

Český název: Halloweenská noc
Režie: Mark Atkins
Rok výro­by: 2006
Délka: 85 min
Země: USA

Hrají:
Scot Nery ... (Chris Vale)
Derek Osedach ... (David)
Rebekah Kochan ... (Shannon)
Erica Roby ... (Angela)
Amanda Ward ... (Kendall)
...a dal­ší

Přiznám se, že po zakou­pe­ní DVD mě doslo­va omy­la hrůza. To když jsem zjis­til, že za vším sto­jí spo­leč­nost Asylum a já byl už dopře­du při­pra­ve­ný na odpad­ní podí­va­nou. Jaké bylo však mé pře­kva­pe­ní, když nasko­či­ly závě­reč­né titul­ky. O žád­nou kata­stro­fu se totiž nejed­na­lo a dokon­ce jsem se tu i cel­kem dob­ře zasmál. Přestože je asi všem jas­né, že se tvůr­ci opět necha­li inspi­ro­vat něko­li­ka zná­měj­ší­mi fil­my a výběr her­ců opět nepat­ří mezi ten nej­šťast­něj­ší. Naštěstí tu však máme zne­tvo­ře­né­ho psy­cho­pa­ta, kte­rý svým obě­tem nic neda­ru­je a bru­tál­ní show tak moh­la v pokli­du začít.

Asi nej­ví­ce mě oslo­vi­la smě­si­ce čer­né­ho humo­ru, naho­ty a sluš­ných gore scén. Nikdy bych nevě­řil, že mnou nepří­liš oblí­be­ní Asyláci doká­ží nato­čit něco tako­vé­ho. Především mě zau­jal pes­t­rý výběr vražd, kte­rých zde bylo oprav­du hod­ně. Dokonce i gore pat­ří do kate­go­rie toho vyda­ře­něj­ší­ho, tak­že když k tomu při­po­čí­tám humor­né hlášky/situace, kte­ré tomu před­chá­ze­ly – byl jsem doslo­va při­ko­ván k obra­zov­ce. Samotný scé­nář však mís­ty hod­ně skří­pal, jako cel­ko­vá logič­nost v cho­vá­ní postav, ale tohle jsem v tom­to pří­pa­dě moc neře­šil. Hlavně že tek­la pořád­ně krev prou­dem.

Navíc musím pochvá­lit mas­ku hlav­ní­ho zápo­rá­ka, kte­rá cel­kem ušla. Jeho vzhled v někom mohl urči­tě vzbu­dit tro­chu té hrů­zy, ale mě se pros­tě líbil nej­víc ten jeho vyzu­be­ný ksicht. Při pří­liš blíz­kých zábě­rech si ovšem nešlo nevšim­nout cel­ko­vé gumo­vi­tos­ti, ovšem při dob­rém pod­sví­ce­ní to bylo jiné pokou­ká­ní. Na své si zde při­jdou i milov­ní­ci fil­mo­vé naho­ty, na kte­ré se tu podob­ně jako na krvi vůbec nešet­ři­lo. Hned něko­lik dívek zde uká­že své před­nos­ti a ve dvou pří­pa­dech se to doce­la sluš­ně zkom­bi­no­va­lo i s veli­ce solid­ním mor­dem. Ačkoliv znám mno­ho tako­vých, jenž pro­hla­šu­jí, že naho­ta do fil­mu nepat­ří, tak mně to zas až tolik neva­dí, když to má svůj účel.

Závěrem bych chtěl říci, že vám ten­to film sice dopo­ru­čo­vat nebu­du, ale pokud by jste se na něj pře­ce jenom chtě­li mrk­nout, tak nevá­hej­te. Příznivci béč­ko­vých tee­nager­ských vyvraž­ďo­va­ček, plných čer­né­ho humo­ru, naho­ty a pod­prů­měr­ných herec­kých výko­nů si však urči­tě při­jdou na své. Jedna rada nako­nec: nikdy nepo­řá­dej­te něja­kou pár­ty v domě, kte­rý patří/patřil maso­vé­mu vra­ho­vi či jiné­mu psy­cho­pa­to­vi. Nemáte totiž ani páru, zda si zrov­na neod­sko­čí domů tro­chu si povy­ra­zit!

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jedeme na teambuilding1. února 2024 Jedeme na teambuilding Na české poměry vlastně v pohodě komedie na zasmání bez vyšších ambicí. I měsíc po premiéře narvané kino jak na premiéře Avengers, to jsem byl hodně překvapen, ale atmosféra celého […] Posted in Krátké recenze
  • Star Wars: Vadná várka - Běsnění28. května 2021 Star Wars: Vadná várka - Běsnění Oproti minulé epizodě kvalita myslím o něco stoupla. Vlastně jsem s ní měl jediný problém - vypadá to že navazuje na tradici druhé série Mandaloriana, tedy že hlavní hrdinové musí udělat […] Posted in Krátké recenze
  • Dead by Daylight vyjde koncem roku pro PlayStation 5 a Xbox...2. září 2020 Dead by Daylight vyjde koncem roku pro PlayStation 5 a Xbox... Dead by Daylight vyjde koncem roku pro PlayStation 5 a Xbox Series X. Nabídne radikální grafické vylepšení, chod v 60 snímích ve 4K a upgrade zdarma pro hráče na PlayStation 4 a Xbox One. Posted in Krátké herní aktuality
  • X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)7. června 2019 X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn) Žádná akční řežba. Žádné hloupé dialogy sesmolené někde na koleni a napsané na umaštěný papír. Matthew Vaughn se pustil do zfilmování populárního „marveláckého“ komiksu a stvořil […] Posted in Retro filmové recenze
  • Titulky k Big Shot S01E02 - The Marvyn Korn Effect13. května 2021 Titulky k Big Shot S01E02 - The Marvyn Korn Effect V dalším díle čeká holky silný soupeř a aby ho porazily musí pořádně trénovat... S tím ale mají problém ostatní učitelé a tak bude zapotřebí menší improvizace... Bavte se a titulky vám […] Posted in Titulky
  • RECENZE – V temnotách3. srpna 2020 RECENZE – V temnotách Autor: Martin StručovskýNakladatelství: MottoRok vydání: 2020Počet stran: 288ISBN: 978-80-267-1747-8Anotace:Když soukromého vyšetřovatele Matěje Mlynáře osloví neznámá žena, jíž […] Posted in Recenze knih
  • Radka Kneblová: Obrázkové křížovky pro děti8. července 2023 Radka Kneblová: Obrázkové křížovky pro děti Více než desítku hravých publikací a knih pro děti má na kontě Radka Kneblová. Určené jsou především pro děti školou povinné, jednu knihu pro ukrácení dlouhé chvíle napsala v roce 2011 i […] Posted in Recenze knih
  • Prophecy: Uprising, The (2005)10. února 2012 Prophecy: Uprising, The (2005) Belial přichází na Zemi, aby našel knihu, která dokáže ovlivnit životy lidí i andělů. Dani je tvrdý policajt, který se s nikým nemazlí. Bukurešť je město, kde se rozmáhají drogoví […] Posted in Horory
  • Válečnice - 90 %12. října 2022 Válečnice - 90 % Ahosi - ženské bojovnice, které v devatenáctém století chránily Dahomejské království v Africe se zdatností a odhodlaností, kterým se nikdo nedokázal vyrovnat. Generálka Nansica (Viola […] Posted in Filmové recenze
  • Podruhé mě neoklameš11. ledna 2024 Podruhé mě neoklameš Příjemný Krimi/Thriller z dílny Harla Cobena ( Nevina je však pořád TOPKA) a tahle letošní Netflix Kanonáda je zatím neuvěřitelná. Máme tu nádhernou Michelle Keegan, která je bývalá […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24896 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72171 KB. | 18.05.2024 - 18:35:49