Kritiky.cz > Horory > Horror Express (1973)

Horror Express (1973)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vlak, kte­rým pře­vá­ží Christopher Lee nale­ze­nou fosí­lii záhad­né­ho stvo­ře­ní se brzy pro­mě­ní v pojízd­nou már­ni­ci.

Expedice pod vede­ním antro­po­lo­ga Sira Saxtona obje­ví v Číně fosí­lii zvlášt­ní­ho tvo­ra podob­né­ho člo­vě­ku. Naloží fosí­lii do vel­ké dře­vě­né bed­ny a dove­zou na vla­ko­vé nádra­ží. Zde se taky sta­ne prv­ní zvlášt­ní úmr­tí míst­ní­ho zlo­dě­jíč­ka, jenž je nale­zen u bed­ny mrt­vý. Saxton s men­ší­mi kom­pli­ka­ce­mi nastou­pí do vla­ku i s nákla­dem a vyra­zí po Transsibiřské magis­trá­le. Během ces­ty se sezná­mí s dok­to­rem Wellsem, kte­rý vyzví­dá, co že to veze za náklad. Brzy se sta­ne dal­ší záhad­né úmr­tí ve vla­ku a je jas­né, že fosí­lie neby­la tak úpl­ně mrt­vá a záhad­né stvo­ře­ní oži­lo a teď ve vla­ku roz­sé­vá smrt. Každá mrt­vo­la má div­né oči, tedy jen vybou­le­né běl­mo, ale jinak žád­né znám­ky nási­lí. Sir Saxton se musí nestvůře posta­vit, pro­to­že to on je odpo­věd­ný za živo­ty ostat­ních pasa­žé­rů. Jediný, kdo o tom­to stvo­ře­ní ví víc, je mnich Pujardov, kte­rý tvr­dí, že jde o zhmot­ně­ní samot­né­ho sata­na. Pravda je však tro­chu někde jin­de a zbý­vá tak málo času. Ruské hra­ni­ce se blí­ží a kdo­ví jest­li někdo tuto jízdu vůbec pře­ži­je.

Český název: Expres hrů­zy
Režie: Eugenio Martín
Rok výro­by: 1973
Délka: 90 min
Země: Velká Británie / Španělsko

Hrají:
Christopher Lee ... ( Sir Alexander Saxton)
Peter Cushing ... ( Dr. Wells)
Alberto de Mendoza ... ( Father Pujardov)
Silvia Tortosa ... ( Countess Irina Petrovska)
Telly Savalas ... ( Captain Kazan)
...a dal­ší

Celkem zají­ma­vý scé­nář, kte­rým mě reži­sér Martín pře­kva­pil. Na inter­ne­tu jsem zjis­til, že nato­čil už něko­lik desí­tek fil­mů, ale ten­to je zatím jedi­ný, kte­rý znám. Nápad s mimo­zem­ským tvo­rem, kte­rý je napůl opi­ce a napůl člo­věk jenž vysá­vá lidem sílu skr­ze oči a mění je v zom­bie, je na tu dobu cel­kem ori­gi­nál­ní. Dokonce i samot­né ztvár­ně­ní mon­stra nepat­ří mezi nej­hor­ší, i když jsme ho zase tak čas­to nevi­dě­li. Většinou byla vidět jen hla­va a rudě září­cí oči, kte­ré se zmoc­ni­li svých obě­tí.

Samotné pro­stře­dí fil­mu bylo posta­ve­no na jed­no­du­chos­ti. Nevím jaký­mi finanč­ní­mi zdro­ji fil­ma­ři ope­ro­va­li, ale děj se vlast­ně ode­hrá­val ve vla­ku a k tomu jim sta­či­li make­ty tři vagó­nů ve kte­rých se her­ci pohy­bo­va­ly. Hudba se ve fil­mu moc nepro­je­vo­va­la, což je ško­da. Dost čas­to zazně­la melo­die, kte­rou si někdo popís­ká­val a mně to při­po­mně­lo Příšeru z šat­ní­ku. Atmosféra se lehce pře­lé­va­la z nud­ných pasá­ží, přes neza­jí­ma­vé výle­vy postav až po řádě­ní mon­stra a poz­dě­ji i jeho při­slu­ho­va­čů. Některé úmr­tí se mi líbi­la, jiné pro svou sta­ti­ku niko­liv. Místy mi film tak tro­chu při­po­mí­nal i zná­mý horor The Thing.

Herecké výko­ny i obsa­ze­ní bylo zají­ma­vé a někte­ré se mi cel­kem líbi­ly. Výraznou, i když men­ší roli kně­ze (mni­cha), si zahrál Alberto de Mendoza zná­mý z fil­mů Scaramouche, Cleopatra (2003). Hlavní roli v tom­to fil­mu dostal cha­risma­tic­ký a skvě­lý herec Christopher Lee, kte­rý se do naší pamě­ti zaryl pře­de­vším rolí čaro­dě­je Sarumana z tri­lo­gie Pána prs­te­nů. Mimoto si zahrál i ve fil­mech Shaka Zulu, Howling 2, Gremlins 2.
Velmi zvě­da­vé­ho dok­to­ra Wellse si zahrál Peter Cushing, kte­ré­ho vůbec neznám i přes to, že si zahrál v pár mně zná­mých fil­mech jako Top Secret! nebo Tales from the Crypt.
Menší, ale přes­to neza­po­me­nu­tel­nou roli dostal Telly Savalas, před­sta­vi­tel legen­dár­ní­ho detek­ti­va Kojaka.

Jde o zají­ma­vý sní­mek jehož jedi­nou vět­ší vadou je zhor­še­ný obraz a dost hlu­chých míst, kte­ré vás uspá­va­jí. Jedná se o lehce prů­měr­ný film, kte­rý vás neu­ra­zí, ale ani moc nena­dchne. Pokud jste však fanouš­ky Christophera Lee nebo Telly Savalase nenech­te si ho ujít.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Insidious: Červené dveře11. srpna 2023 Insidious: Červené dveře 5. díl Insidious je překvapivě po finanční stránce nejvýdělečnější díl série, takže dost možná nebude poslední, avšak po kvalitativní stránce je nejslabším článkem, ikdyž už 4.díl za […] Posted in Krátké recenze
  • World in Conflict5. prosince 2017 World in Conflict Hra je zdarma pro členy služby Uplay (4. PROSINEC 2017 15:00 - 11. PROSINEC 2017 11:00). https://youtu.be/HDTtXAWscWw Posted in Novinky ze světa her
  • Guardians of the Galaxy Vol. 219. října 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Ilustrátorská mateřská - 2722. listopadu 2021 Ilustrátorská mateřská - 27 Posted in Komiks
  • 13 game sayawng (2006)25. listopadu 2011 13 game sayawng (2006) Stačí splnit třináct úkolů a bude z tebe milionář. Záleží jen na tobě co všechno jsi schopný, pro ty peníze udělat. Pusit ,,Chit‘‘ právě ztratil práci, odtáhli mu auto kvůli […] Posted in Horory
  • Operace Rudé moře (2018)20. července 2018 Operace Rudé moře (2018) Výborná akční jízda z Hongkongu od skvělého režiséra Dante Lama, který mě zatím nezklamal ( Kapka Krve, Neporazitelní, Demon Cop, Operace Mekong, Viral Factor vše se mi líbilo).Tentokrát […] Posted in Krátké recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […] Posted in Filmové recenze
  • 25. Dny evropského filmu - 311. dubna 2018 25. Dny evropského filmu - 3 https://www.youtube.com/watch?v=fBykdlfmW7E Posted in Videa
  • 5x214. ledna 2005 5x2 Pět krát dva je deset, ale v tomto případě se nejedná o film matematický a pro matematiky, který by vás nutil počítat, ale o psychologický film s jemným nádechem experimentu. Režisér […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,61357 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71535 KB. | 18.06.2024 - 10:18:46