Kritiky.cz > Horory > Prophecy II, The (1998)

Prophecy II, The (1998)

rp Prophecy II2C The 28199829.jpg
rp Prophecy II2C The 28199829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gabriel se vra­cí na Zemi, aby doko­nal svou pomstu.
Archanděl Gabriel byl pora­žen a teď hni­je v pekle, kde dělá spo­leč­nost Luciferovi. Jenže samot­ný vlád­ce pekel mu dá ješ­tě jed­nu šan­ci, aby zni­čil lid­stvo. Gabriel se tak oci­tá na svo­bo­dě a roz­hod­ne se navští­vit staré­ho zná­mé­ho detek­ti­va Daggetta. Ten u poli­cie skon­čil a nyní žije v kláš­te­ře jako mnich (pro­rok). Valerie je krás­ná mla­dá žena. Při ces­tě do nemoc­ni­ce sra­zí autem nezná­mé­ho muže. Muž se ovšem ze zra­ně­ní rych­le zota­ví a jeli­kož je ho Valerii líto, vez­me cizin­ce k sobě domů, kde pro­ži­jí váš­ni­vou noc. Ráno je cizi­nec pryč a Valerii se udě­lá špat­ně, při násled­ném vyšet­ře­ní zjis­tí, že je těhot­ná. Gabriel se svou pomstou ješ­tě neskon­čil a je roz­hod­nu­tý zni­čit celé lid­stvo. Jeho pro­tiv­ní­ky jsou ovšem ostat­ní andě­lé, kte­ří jsou na stra­ně dob­ra v čele s Archandělem Michaelem a jeho pomoc­ní­kem andě­lem Danyaelem. Právě Danyael je tím záhad­ným cizin­cem, s nímž Valerie otě­hot­ně­la. Tím se ovšem dosta­la do vel­ké­ho nebez­pe­čí, pro­to­že její nena­ro­ze­né dítě se má stát novým Mesiášem, což nesmí Gabriel ani Lucifer dovo­lit. Začíná tak boj sta­teč­né ženy pro­ti kru­té­mu Gabrielovi a jeho pomoc­ní­kům. Naštěstí ji v tom Michael a pře­de­vším Danyeal nene­cha­jí samot­nou.

Český název: Proroctví 
Režie: Greg Spence
Rok výro­by: 1998
Délka: 87 min
Země: USA
Hrají:
Christopher Walken…(Gabriel)
Russell Wong…(Danyael)
Jennifer Beals…(Valerie Rosales)
Brittany Murphy…(Izzy)
Eric Roberts…(Michael)
Bruce Abbott…(Thomas Daggett)
…a dal­ší
Proroctví je dru­hým dílem tri­lo­gie Prophecy. Na scé­ná­ři opět spo­lu­pra­co­val autor prv­ní­ho dílu Gregory Widen, kte­rý ovšem pře­ne­chal reži­sér­ské křes­lo ten­to­krát Gregu Spencemu. Režisérovi, kte­rý měl na svém kon­tě jen jeden film a to Children of the Corn 4. Tentokrát se s tím popral tro­chu víc a film jako celek dopa­dl o něco lépe než výše uve­de­ný. Přesto všech­no však kva­lit prv­ní­ho dílu nedo­sa­hu­je. Po dějo­vé strán­ce je pří­běh cel­kem zají­ma­vý, ovšem už ne tak ori­gi­nál­ní jako jed­nič­ka. Podobné téma jsme měli mož­nost vidět už v něko­li­ka fil­mech. Také hud­ba a zvu­ko­vé efek­ty se tro­chu zhor­ši­li, ale to už tak vět­ši­nou bývá, že pokra­čo­vá­ní mají sestup­nou ten­den­ci.  
Co se ovšem vůbec nezmě­ni­lo je opět herec­ký výkon Christophera Walkena, kte­rý se do své role pus­til na sto pro­cent. Po prá­vu můžu říct, že prá­vě on je nej­vět­ším tahá­kem toho­to fil­mu a drží ho nad hla­di­nou prů­mě­ru. Zase jsme měli mož­nost spat­řit aro­gant­ní­ho, sobec­ké­ho a kru­té­ho Gabriela, kte­rý po Zemi šíří jen zká­zu a smrt a lidé pro něj nejsou víc, než jen oby­čej­né opi­ce. Škoda jen, že za svou posta­vu nedo­stal v té době něja­ké oce­ně­ní. Horší už to je ovšem s posta­vou detek­ti­va Daggetta, kte­rá byla ústřed­ní v prv­ním díle zde však z něho udě­la­li scé­náris­té obět­ní­ho berán­ka. Navíc Bruce Abbot ( Re-Animator) před­ve­dl o dost hor­ší výkon než Koteas. Jennifer Beals, kte­rá si zahrá­la sta­teč­nou Valerii, jsme moh­li vidět napří­klad ve fil­mech Flashdance, Vampire’s Kiss, Four Rooms. Svůj výkon ozdo­bi­la i zají­ma­vou lech­ti­vou scé­nou, kte­rá sto­jí za řeč.
Anděl Danyeal sice nebyl zrov­na rov­no­cen­ným sou­pe­řem pro Gabriela jako v prv­ním díle detek­tiv Daggett, ale urči­tě byla tato posta­va v podá­ní her­ce Russella Wonga veli­ce zají­ma­vá. Hvězda ame­ric­ké­ho tele­viz­ní­ho čtyř­díl­né­ho fil­mu Vanishing Son. Objevil se taky v nej­no­věj­ší Mumii. V men­ších rolích jsme měli mož­nost vidět Erica Robertse, kte­rý měl dostat více pro­sto­ru, nebo Brittany Murphy (Futurama, Sin City, 8 mile). Tento film urči­tě sto­jí za pozor­nost, i když pokul­há­vá za prv­ním dílem. Skvělé výko­ny Walkena a Beals mě pře­svěd­či­li dát nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Tímto dílem však měla tato tri­lo­gie skon­čit, pro­to­že tře­tí pokra­čo­vá­ní je ješ­tě hor­ší.

Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Texas Chainsaw Massacre (2022)30. prosince 2022 Texas Chainsaw Massacre (2022) Kultovní zabiják je zpět, tentokrát pod hlavičkou samotného Netflixu a motorovka může opět započít krvavé dílo zkázy!Opuštěné městečko Harlow v Texasu, se po padesáti letech od […] Posted in Horory
  • Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?14. února 2023 Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera? Mnozí z vás jistě znají původní sérii osmi filmů o Inspektorovi Clouseauovi, onom břídilovi, který neustále hledá bájný diamant nesoucí název Růžový panter. Věděli jste ale, že poslední […] Posted in Zajímavosti
  • Hobit: Neočekávaná cesta20. listopadu 2021 Hobit: Neočekávaná cesta Peter Jackson se vrátil do Středozemě a je to shledání krásné a dojemné, nad kterým budou intelektuálové remcat. Byla to – vlastně ještě pořád je – filmová událost roku 2012. Každý, kdo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brian Banks13. března 2024 Brian Banks Velmi dobré Drámo dle skutečných událostí, kde 16 letý afroamerický mladík s nadějnou kariérou v americkém fotbalu je křivě odsouzen z únosu a znásilnění a dostane 6 let natvrdo,dalších […] Posted in Krátké recenze
  • Teorie všeho | The Theory of Everything [65%]26. února 2015 Teorie všeho | The Theory of Everything [65%] Životopisné filmy bývají většinou tím největším lákadlem pro ocenění, to ví každý. Není proto divu, že se jich letos o cenu americké akademie Oscar utkalo hned několik. A právě jedním […] Posted in Filmové recenze
  • Gojira tai Biorante (1989)20. ledna 2013 Gojira tai Biorante (1989) Gojira sice zmizela v hlubinách sopky, ale její DNA se brzy stane velmi žádaným „zbožím“. Gojira zmizela v hlubinách sopky Mt. Mihara, ale něco po ní přece […] Posted in Horory
  • Zemřel Jan Čáka22. září 2018 Zemřel Jan Čáka Jednou z prvních knih, které jsem jako malé robě přečetl, byl hned po slabikáři a komiksech od Káji Saudka titul s názvem Toulání po Brdech. Aspoň tak si to teď pamatuji, i když je […] Posted in Články
  • Škola ro(c)ku14. dubna 2004 Škola ro(c)ku Škola ro(c)ku je ideální oddychovou komedií se spoustou dobré, rockové hudby. Takže ji lze vřele doporučit všem milovníkům AC/DC, Led Zeppellin, Doors apod., jejichž hudbu si zde hojně […] Posted in Filmové recenze
  • 10 zajímavých detailů ve finále 1. sezóny seriálu Westworld18. dubna 2018 10 zajímavých detailů ve finále 1. sezóny seriálu Westworld https://youtu.be/KPLJ-Jn6nL0 Posted in Zajímavosti
  • Skeptic, The (2009)3. února 2017 Skeptic, The (2009) Být skeptický vůči tomuto domu, se vám zrovna moc nevyplatí… Právník Bryan Becket momentálně neprochází zrovna úspěšných obdobím a to především co se rodinného života týče. […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28184 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71993 KB. | 25.04.2024 - 15:54:43