Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelné sedlo - kniha

Kouzelné sedlo - kniha

105793
105793
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Verunka milu­je koně nade­vše na svě­tě. Ještě jí neby­ly ani dva roky, když popr­vé sedě­la na jeho hřbe­tu. Nejraději by měla jed­no­ho doma, ale rodi­če jí to nedo­vo­lí. Najednou vešla k Verunce do poko­jíč­ku mamin­ka a s úsmě­vem se pta­la, jest­li zase malu­je koně. Verunka byla tak zabra­ná do prá­ce, že to ani nezpo­zo­ro­va­la. Teprve, když se mamin­ka pta­la podru­hé, tak ji Verunka zača­la vní­mat. Dělala na mamin­ku psí oči, že by chtě­la koně. Ten pohled odkou­ka­la od jejich milo­va­né fen­ky, čiva­vy Grejsky. Maminka jí zno­vu trpě­li­vě vysvět­li­la, že to nejde. Nakonec šla mamin­ka dělat veče­ři a Verunka byla tak tro­chu smut­ná, že Grejska není vět­ší, pro­to­že by si ji moh­la osed­lat.

Druhý den ráno se u sní­da­ně tatí­nek s mamin­kou po sobě s potu­tel­ný­mi úsměvy díva­li. Verunka to vidě­la, ale nedo­ved­la si vysvět­lit, proč tomu tak je. Hned jí při­šlo na mysl, že rodi­če mají mezi sebou něja­ké to tajem­ství. Jelikož byla sobo­ta, tak se nešlo ani do prá­ce, ani do škol­ky. Když dojed­li, zave­lel tatí­nek k oblé­ká­ní, že poje­dou na výlet. Verunka se pídi­la po tom, kam, ale to mělo být pře­kva­pe­ní. Grejsku muse­li nechat doma, což Verunku pře­kva­pi­lo, pro­to­že obvykle jela na sobot­ní výle­ty i malá čiva­va.

Když při­je­li na mís­to, nemoh­la být Verunka více pře­kva­pe­ná. Všude oko­lo byly ohra­dy a v nich koně. Hned, když zasta­vi­li auto, vyšla jim v ústrety vedou­cí jízdár­ny - Anna. Anna Verunce nabíd­la, že ji nau­čí jez­dit na koni, pokud tedy bude chtít. Samozřejmě, že chtě­la. Anna vza­la rodin­ku do stá­jí, aby jim vše uká­za­la. V boxech byli tři koní­ci - Ron, Sanik a Daros - prá­vě na nich jez­di­li malé děti. Maminka se sice při pohle­du na Darose vydě­si­la, pro­to­že z nich byl nej­vět­ší, ale bylo to úpl­ně zby­teč­né. Anna Verunce nabíd­la, aby Darosovi dala mrkvič­ku - tu měl ze vše­ho nej­ra­dě­ji.

Daros si mrkev vzal, ale poo­de­šel si stra­nou. To, aby mu ji nikdo nevzal. Když ji Daros sně­sl, Anička ote­vře­la vrát­ka a vyzva­la Verunku, aby si ho pohla­di­la. Daros se po pohla­ze­ní od Verunky usmál a ta z toho měla vel­kou radost. Byl při­pra­ve­ný, aby se Verunka na něm povo­zi­la, avšak ješ­tě před­tím muse­li Darose usu­šit a nama­sí­ro­vat. Když byl Daros vykar­tá­čo­va­ný a osed­la­ný, tak si Verunka na něj nased­la. Tatínek byl nad­še­ný a fotil jed­nu fot­ku za dru­hou. Po půl hodi­ně už se musel Daros vrá­tit do stá­je. Anička Verunku chvá­li­la, že je moc šikov­ná a zají­ma­la se, jest­li při­je­dou i příští sobo­tu.

Samozřejmě, že všich­ni byli pro. Verunce se to moc líbi­lo a ces­tou domů o tom nad­še­ně vyprá­vě­la. Maminku napadlo, že by měli poří­dit pra­vou jez­dec­kou výba­vu. Když dora­zi­li domů, Verunce líči­la Grejsce, co všech­no zaži­la. Kromě Grejsky to všech­no ješ­tě muse­la pově­dět rybič­kám v akvá­riu. Verunka měla jed­nou sen. V tom ji navští­vi­la víla, kte­rá jí dala kou­zel­né sed­lo, ze kte­ré­ho nikdy nespad­ne. Verunka totiž ješ­tě před­tím jed­nou spadla z Darose. Ráno si Verunka ze své­ho snu nic nepa­ma­to­va­la a ani si na něj nevzpo­mně­la, i když dosta­li domů ozná­me­ní o balí­ku na poš­tě.

Kniha je psa­ná pro malé děti, to je bez deba­ty. Zuzana Pospíšilová zno­vu doká­za­la, jak výji­meč­ný má cit pro dět­ské čte­ná­ře, tak­že roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju k zakou­pe­ní. Kniha má 72 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 189 Kč zde.

 • Autor: Zuzana Pospíšilová
 • Ilustrace: Daniela Skalová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní:11. 09. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […] Posted in Recenze knih
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […] Posted in Recenze knih
 • Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?23. června 2020 Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo? Lucka je úplně normální jedenáctiletá holka, řekl by si možná někdo. Ovšem má vlastně svým způsobem smůlu. Sice v uvozovkách disponuje tím, že má neuvěřitelně bohaté rodiče a také […] Posted in Recenze knih
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […] Posted in Recenze knih
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […] Posted in Recenze knih
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,52886 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71680 KB. | 20.06.2024 - 15:11:48