Kritiky.cz > Horory > Blessed (2004)

Blessed (2004)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každá žena tou­ží po dítě­ti.

Manželé Samantha a Craig žijí poklid­ný život. Oba se věnu­jí na své prá­ci a jsou doce­la spo­ko­je­ní, ale jedi­né co jim chy­bí kro­mě peněz jsou děti. Marně se už o ně něko­li­krát pokou­še­li a pořád nic. Až jejich dok­tor jim navrh­ne návště­vu dob­ré kli­ni­ky Lakeview, kte­rá je zná­má tím, že má vyso­kou úspěš­nost v umě­lém oplod­ně­ní. Howardovi navští­ví kli­ni­ku a pod­stou­pí lékař­ský zákrok. Brzy se dosta­ví radost­ná zprá­va a Samantha otě­hot­ní. Nastěhují se do nové­ho domu v blíz­kém měs­teč­ku a Craig dosta­ne zakáz­ku na novou kni­hu od boha­té­ho Earla Sidneyho, kte­rý si man­že­le oblí­bil. Vše vypa­dá v pořád­ku, až do té doby než Samanthu začne pro­ná­sle­do­vat tajem­ná muž­ská posta­va v kapu­ci. Craig jí moc nevě­ří a začnou prv­ní hád­ky. Navíc Samantha zjis­tí, že s kli­ni­kou není něco v pořád­ku a začí­ná mít div­né tuše­ní, kte­ré může ovliv­nit nejen její život, ale i život nena­ro­ze­né­ho potom­ka.

Český název: Posedlá
Režie: Simon Fellows
Rok výro­by: 2004
Délka: 98 min
Země: Velká Británie / Rumunsko

Hrají:
Heather Graham ... (Samantha Howard)
James Purefoy ... (Craig Howard)
Fionnula Flanagan ... (J. Lloyd Samuel)
David Hemmings ... (Earl Sidney)
Andy Serkis ... (Father Carlo)
...a dal­ší

Simon Fellows nato­čil film, jenž se opí­rá o děj i scé­nář, kte­rý byl k vidě­ní už něko­li­krát. Žena, kte­rá nemů­že otě­hot­nět po lékař­ském zákro­ku zjis­tí, že se to koneč­ně poved­lo a chce žít spo­ko­je­ný rodin­ný život. Jak už to tak, ale bývá nic není zadar­mo a tak brzy nasta­nou pro­blémy. Většinou máme mož­nost vidět fil­my v nichž ješ­tě nena­ro­ze­né dítě posed­ne ďábel a nebo je před­ur­če­né buď k záchra­ně či zni­če­ní svě­ta. Tady se jed­ná spí­še o prv­ní mož­nost a bohu­žel i o veli­ce nud­ný film.

Bohužel i ten­to­krát musím říct, že pro­stře­dí a kra­ji­na jsou kro­mě hlav­ní hereč­ky tím nej­za­jí­ma­věj­ším a nej­pěk­něj­ším na celém fil­mu, a to je hod­ně málo. Najdeme zde názna­ky klo­no­vá­ní, což je věc, kte­rou neu­zná­vám, ale ve vět­ši­ně posled­ních fil­mů, kte­ré jsem viděl je to hoj­ně pou­ží­va­né téma. Celý film se nese v duchu rodin­né­ho štěs­tí a poho­dy což je dob­ré leda tak do tele­no­vel nebo roman­tic­kých fil­mů, ale ne do horo­ru. Jsou nám pre­zen­to­vá­ny i řeči či názna­ky něja­kých ďábel­ských sil, ale pře­váž­ně se o nich jen mlu­ví. V celém fil­mu se toho moc nad­při­ro­ze­né­ho neob­je­ví, tedy abych byl přes­něj­ší kro­mě podiv­ných obraz­ců na ultra­zvu­ku vůbec nic. Máme zde i tajem­né­ho muže v kapu­ci, kte­rý se občas obje­ví, ale je toho tak málo, že jsem se sko­ro celý film nudil. Samotná hud­ba mi vůbec neza­pa­da­la do děje a mož­ná se sna­ži­la nabu­dit něja­kou atmo­sfé­ru, ale pochví­li jsem jí pře­stal věno­vat pozor­nost, pro­to­že jsem pořád čekal, kdy se koneč­ně začne něco dít. Kdyby se ve fil­mu neob­je­vi­lo pár zná­mých her­ců, asi by to skon­či­lo úpl­nou bla­má­ží a film by si na sebe ani nevy­dě­lal.

V hlav­ní žen­ské roli se obje­vi­la půvab­ná Heather Graham, kte­rá byla jas­nou domé­nou celou fil­mu. Už jen kvů­li ní a její­mu výko­nu jsem se dodí­val až do kon­ce. Bohužel je to však hereč­ka, kte­rá se hodí spí­še do roman­tic­kých fil­mů nebo lehce ladě­ných thrille­rů, ale do horo­rů moc ne (líbi­la se mi pou­ze ve fil­mu From Hell). Co na ní může­me obdi­vo­vat nej­víc, je asi její vzhled a posta­va, kte­rou něko­li­krát odha­li­la v někte­rých fil­mech. Zahrála si napří­klad ve fil­mech Shout, Twin Peaks, Boogie Nights, From Hell, Killing Me Softly, Hope Springs.

James Purefoy nepat­ří mezi nej­zná­měj­ší her­ce, ale zahrál si v něko­li­ka zná­měj­ších fil­mech, mezi kte­ré pat­ří A Knight’s Tale, Resident Evil nebo his­to­ric­kém seri­á­lu Rome. Zřejmě nej­zná­měj­ším her­cem je však David Hemmings, kte­rý má oprav­du boha­tou sbír­ku fil­mo­vých rolí. Vidět jste ho moh­li Eye of the Evil, Terror on the Brittanic, The Rainbow, Gladiator, Spy Game. Bohužel v roce 2003 zemřel, tak­že nesti­hl vidět ani pre­mi­é­ru toho­to fil­mu.

Hodnocení:
Vše pod­stat­né bylo řeče­no výše a já jen zopa­ku­ji, že se jed­ná o nepří­liš pove­de­ný film, kte­rý vás jis­tě nevy­dě­sí, spí­še unu­dí. Když se to v posled­ních 12 minu­tách tro­chu roz­je­de, tak naběh­nou závě­reč­né titul­ky. Víc jak 30% tomu nedám, pro­to­že mě film dost zkla­mal.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den nezávislosti: Nový útok27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti před lety nově vymezil žánr katastrofického filmu a jeho další pokračování slibuje velkolepou podívanou. Lidstvo využilo k obraně planety […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí rostoucím bolestem a přízrakům ze své minulosti. Co se týká další kapitoly Domovy a Brianovy cesty, […] Posted in Speciály
  • Game of Thrones S07E0721. srpna 2017 Game of Thrones S07E07 Ukázka na poslední epizodu letošní sezóny seriálu Hra o trůny. https://youtu.be/-5xdTlgaaaw Posted in Videa
  • Para Elisa (2013)28. listopadu 2014 Para Elisa (2013) Chtěla si přivydělat, místo toho se z ní stala nedobrovolná hračka psychicky narušené dívenky. Blíží se konec školního roku a studenti se chystají na závěrečný výlet na […] Posted in Horory
  • Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD18. května 2018 Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD             Brianna Hildebrand se znovu objeví v roli NTW. „Negasonic od předchozího filmu vyrostla a dozrála“, říká Hildebrand. „Poznala lépe sebe samu. Předtím byla velmi rebelská a […] Posted in Speciály
  • Snow Beast (2011)1. listopadu 2012 Snow Beast (2011) Stojí snad za zmizením několika lidí v kanadské divočině „bájný“ Yeti? Jim Harwood se společně se svou dcerou Emmy (která je z toho celá „nadšená“) […] Posted in Horory
  • 52. ZLÍN FILM FESTIVAL 20124. června 2012 52. ZLÍN FILM FESTIVAL 2012 Fotogalerie - 52. ZLÍN FILM FESTIVAL 2012. Posted in Články
  • FIFA 18 World Cup31. května 2018 FIFA 18 World Cup Pro fanoušky hry FIFA 18 (PC, X1 a PS4) vyšel bezplatný DLC balíček World Cup.  https://www.youtube.com/watch?v=EPsemrinEpM Posted in Novinky ze světa her
  • Střední škola umění a designu v Brně otevírá maturitní...22. října 2020 Střední škola umění a designu v Brně otevírá maturitní... Střední škola umění a designu v Brně otevírá maturitní obor zaměřený na tvorbu deskových a digitálních her. Obor se jmenuje Game art a je určen pro ty, co chtějí hry nejen hrát, ale […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Far Cry 2 vs. Far Cry 55. dubna 2018 Far Cry 2 vs. Far Cry 5 Porovnání herních detaily her Far Cry 2 a Far Cry 5. https://youtu.be/FCeEvQ68jY8 Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32656 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72193 KB. | 23.05.2024 - 13:34:51