Kritiky.cz > Horory > Gift, The (2000)

Gift, The (2000)

rp Gift2C The 28200029.JPG
rp Gift2C The 28200029.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Máte rádi detek­tiv­ky s mys­te­ri­óz­ním náde­chem? Sam Raimi vám při­pra­vil oprav­du zají­ma­vou podí­va­nou...  
Vdova a mat­ka tří chlap­ců Annie žije v malém a na prv­ní pohled poklid­ném měs­teč­ku. Je obda­ře­na darem vidět budouc­nost jiných lidí, díky čemuž při­jí­má dary od sou­se­dů, kte­ří si k ní cho­dí vyklá­dat kar­ty. Najdou se však i tací, kte­ří její schop­nos­ti pova­žu­jí za nesmy­sl, urá­že­jí ji a dokon­ce i vyhro­žu­jí. Jedním z nich je i Donnie Barksdale, jehož man­žel­ku se již mno­ho­krát pokou­še­la Annie pře­svěd­čit, aby od něj ode­šla kvů­li jeho hrubé­mu zachá­ze­ní. Jednoho veče­ra se ztra­tí snou­ben­ka míst­ní­ho uči­te­le Waynea a její zdr­ce­ný otec požá­dá Annie o pomoc. Té se za pomo­cí svých vidin poda­ří iden­ti­fi­ko­vat mís­to u ryb­ní­ka, kde poslé­ze nalez­ne poli­cie její tělo. Z vraž­dy Jessicy je obvi­něn prá­vě hru­bi­án Donnie, kte­rý s ní měl poměr, ale on tvr­dí, že je nevin­ný. Ani sama Annie není pře­svěd­če­ná, že za její smrt může prá­vě on, ale jak to doká­zat? 

Český název: Téměř doko­na­lý zlo­čin
Režie: Sam Raimi
Rok výro­by: 2000
Délka: 112 min
Země: USA
Hrají:
Cate Blanchett...(Annabelle „Annie“ Wilson)
Greg Kinnear...(Wayne Collins)
Katie Holmes...(Jessica King)
Giovanni Ribisi...(Buddy Cole)
Keanu Reeves...(Donnie Barksdale)
Hilary Swank...(Valerie Barksdale)
...a dal­ší
Tento kri­mi thriller s mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­rou pat­ří mezi moje oblí­be­né fil­my. Sice se horo­ro­vé­ho žán­ru dotý­ká oprav­du jen okra­jo­vě, ale mys­lím si, že své mís­to zde urči­tě má po prá­vu. Režisér Sam Raimi pat­ří mezi špič­ku ve svém obo­ru a přes­to­že se ten­to­krát vrhl na něco zce­la odliš­né­ho, než může­me nalézt v jeho režij­ní sbír­ce, tak si mys­lím, že se mu to veli­ce poved­lo. Scénář napsal herec Billy Bob Thornton a musím říci, že mě veli­ce mile pře­kva­pil. Nenudil jsem se u toho ani chví­li a nao­pak jsem byl již od prv­ních minut doslo­va vtáh­nut do děje.
Malebné měs­teč­ko, kde se navzá­jem všich­ni zna­jí a záro­veň snad kaž­dý má své malé tajem­ství, bylo skvě­lou vol­bou k vytvo­ře­ní potřeb­né atmo­sfé­ry. Ta má sice poma­lej­ší roz­jezd, ale zhru­ba od dva­cá­té minu­ty už to byla oprav­du zají­ma­vá „jíz­da“. Postupné pood­ha­lo­vá­ní pří­bě­hu mělo potřeb­ný mys­te­ri­óz­ní nádech a ani po detek­tiv­ní strán­ce, nemám sebe­men­ší při­po­mín­ky. Zvláště když se zde poma­lu roz­plé­ta­jí osu­dy hned něko­li­ka postav najed­nou. Kupříkladu zají­ma­vým zpes­t­ře­ním je i posta­va psy­chic­ky naru­še­né­ho Buddyho a jeho „dia­man­tu“. Vyvrcholení jeho trau­ma­tu řadím mezi to nej­lep­ší, co nám film vůbec nabí­dl.
Samozřejmě nesmím opo­me­nout ani vyni­ka­jí­cí výko­ny ostat­ních her­ců. Cate Blanchett je kou­zel­ná již sama od sebe a tato role jí byla doslo­va uši­tá na míru. Její pro­tlou­ká­ní živo­tem chyt­ne nejed­no­ho divá­ka u srd­ce. Keanu Reeves byl rov­něž pří­jem­ným pře­kva­pe­ním a to toho­to her­ce zrov­na dva­krát nemu­sím. No a mla­dič­ká Katie Holmes – v roli nym­fo­man­ky byla urči­tě zpes­t­ře­ním pře­de­vším pro pány. Téměř doko­na­lý zlo­čin tak pros­tě musím hod­no­tit hod­ně vyso­ko, pro­to­že jako celek mi to sed­lo téměř doko­na­le. Je tu sice něko­lik malič­kos­tí, kte­ré bych tomu mohl vytknout, ale vem je čert... 
Hodnocení:
80%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Candy Land13. ledna 2023 Candy Land První sexploitation roku. Příběh pojednává o prostitutkách uspokojující nadržené kamioňáky, ke kterým se přidá jedna silně věřící dívka ze sekty, aby vykonala očistu. Máme tu tedy […] Posted in Krátké recenze
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • BTS: Vytvoření lodi Targaryenů | Dračí dům (HBO)16. září 2022 BTS: Vytvoření lodi Targaryenů | Dračí dům (HBO) Posted in Videa
  • Muž na laně26. října 2023 Muž na laně Skutečně působivý kousek jednoho z největších artistických bláznů Philippa Petita. Jeho sen projít se po laně skoro 420 metrů nad zemí dokazuje, že takových jako tento Francouz není […] Posted in Krátké recenze
  • Camp Hope (2010)5. května 2019 Camp Hope (2010) Tábor Naděje dokonale vypláchne mozky vašim dětem a zocelí je v jejich víře v boha. Pokud ovšem nemají vaše ratolesti roupy a nechtějí smilnit, pak se ovšem může stát i […] Posted in Horory
  • SCARLETT JOHANSSON9. května 2012 SCARLETT JOHANSSON SCARLETT JOHANSSON (Nataša Romanoff / Black Widow) se dokázala vypracovat na pozici jedné z nejtalentovanějších mladých hereček v Hollywoodu. Před nedávnem získala cenu Tony za svůj výkon […] Posted in Profily osob
  • #2057: Rower Hogan / Tři kluci31. října 2019 #2057: Rower Hogan / Tři kluci   Rower Hogan / Tři kluci Vydalo nakladatelství Václav Vávra v pevné vazbě v roce 2013. Vydání má 64 stran a prodává se v plné ceně za 280 Kč. Scénář: Jiří […] Posted in Recenze komiksů
  • Speed Racer3. listopadu 2022 Speed Racer Když jsem jednoho krásného dne viděl první obrázky z nového filmového projektu režisérské dvojice Larry a Andy Wachowskych, upřímně, byl jsem docela zaskočen a v šoku. Taková škála […] Posted in Retro filmové recenze
  • Highlights: CZECH REPUBLIC vs SWITZERLAND | 2021 #IIHFWorlds22. května 2021 Highlights: CZECH REPUBLIC vs SWITZERLAND | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce28. prosince 2022 Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce Milujete romány o lásce, citu a obrovském odhodlání? Chcete si přečíst novinku Alexandry Soldánové? Tak už se nenechte pobízet a pusťte se do čtení. Chci se s vámi podělit o čtenářský […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36158 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71560 KB. | 18.06.2024 - 10:12:11