Kritiky.cz > Horory > Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Daikaiju sokogeki (2001)

Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Daikaiju sokogeki (2001)

rp Gojira Mosura Kingu Gidora01 cover.jpg
rp Gojira Mosura Kingu Gidora01 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před dáv­ný­mi časy ochra­ňo­va­li Japonsko tři Strážci. Dokáží však tyto sta­ro­dáv­né mon­stra pora­zit roz­zu­ře­nou Gojiru?

V japon­ských vodách se ztra­tí jader­ná ponor­ka a admi­rál Tachibana po ní vyhlá­sí pát­rá­ní. Po nale­ze­ní tro­sek na dně oce­á­nu je jas­né, že její poto­pe­ní musí mít na svě­do­mí Gojira. Monstrum, kte­ré před 50 roky téměř zni­či­lo Tokio a totéž nedáv­no zopa­ko­va­lo v New Yorku. Vládní úřed­ní­ci toto tvr­ze­ní neak­cep­tu­jí, pro­to­že návrat Gojiry pova­žu­jí jen za oby­čej­nou báchor­ku, ale brzy se uká­že, jak šered­ně se mýli­li. Podle pro­fe­so­ra Isayamy se v Gojiře usíd­li­ly duše obě­tí 2. Světové vál­ky, kte­ré se chtě­jí Japonsku pomstít. Isayama se dále sna­ží pro­střed­nic­tvím repor­tér­ky Yuri svě­tu sdě­lit sta­rou legen­du o stráž­ných mon­strech, kte­ré v minu­los­ti ochra­ňo­va­li Japonsko (Baragon, Mosura a Kingu Gidora). Dokáží však zasta­vit roz­zu­ře­nou Gojiru dří­ve, než jej celé zni­čí? 

Režie: Shusuke Kaneko
Rok výro­by: 2001
Délka: 105 min
Země: Japonsko
Alternativní název: Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack
Hrají:
Chiharu Niiyama…(Yuri Tachibana)
Ryudo Uzaki…(SDF Adm. Taizo Tachibana)
Shiro Sano…(Haruki Kadokura)
Masahiro Kobayashi…(Teruaki Takeda)
Takashi Nishina…(Aki Maruo)
Hideyo Amamoto…(Profesor Hirotoshi Isayama)
…a dal­ší

Pětadvacátý díl se sna­ží jít ve šlé­pě­jích svých dvou před­chůd­ců a rov­něž se dějo­vě opí­rá pou­ze o původ­ní film z roku 1954. Opět se změ­nil reži­sér­ský post, ovšem ten­to­krát vsa­di­lo Toho na zku­še­né­ho reži­sé­ra. Kaneko měl na svém kon­tě do této chví­le již pěk­nou řád­ku fil­mů a tak si od něj hod­ně sli­bo­va­li. Ti jenž vidě­li kupří­kla­du Gameru ví, o čem mlu­vím. Aby si divá­ci uži­li oprav­do­vé „orgie“, při­pra­vi­li si pro ně scé­náris­té pořád­ku por­ci akč­ních pasá­ží a pře­de­vším se ten­to­krát posta­ví Gojiře do ces­ty hned tři pro­tiv­ní­ci. Milovníci japon­ských mon­ster fil­mů vědí, že roz­hod­ně nemě­lo jít o žád­ná oře­zá­vát­ka. Leč jakmi­le naběh­ly závě­reč­né titul­ky, nebyl jsem moc pře­svěd­če­ný, zda se jim jejich záměr zce­la poved­lo zre­a­li­zo­vat. Přesto si trou­fám tvr­dit, že ten­to díl je o tří­du lep­ší, než jeho dva před­chůd­ci.

Pokud totiž divák pře­kous­ne lehce nezá­živ­nou prv­ní půl­ho­din­ku, dosta­ví se cel­kem zají­ma­vá akč­ní podí­va­ná, kte­rá doká­za­la pozved­nout kle­sa­jí­cí úro­veň této série. Filmařům se koneč­ně poved­lo posta­vit věro­hod­něj­ší kuli­sy japon­ských budov, mos­tů a pamá­tek. Rovněž nápad s totál­ní demo­li­cí čás­tí měs­ta a vel­ké množ­ství mrtvých lidí při­da­lo na důvě­ry­hod­nos­ti a atrak­ti­vi­tě. Jen s tím novým vzhle­dem Gojiry se stá­le nedo­ká­ži srov­nat. Naštěstí se ten­to­krát záplet­ka toči­la i kolem ostat­ních mon­ster, tak­že se to nako­nec lehce vyvá­ži­lo (kva­li­ta masek). Baragon vypa­dal pořád stej­ně nemotor­ně, jako když jsem jej viděl popr­vé v Hondově fil­mu Furankenshutain tai chi­tei kai­ju Baragon, jen s tím roz­dí­lem, že ten­to­krát toho moc ze své­ho umě­ní nepřed­ve­dl, tak­že se musí­me spo­ko­jit s demo­li­cí vše­ho, co se mu posta­ví do ces­ty. To samé se dá však říci i o zby­lých dvou pro­tiv­ní­cích. Mosura roz­hod­ně své pověs­ti čest neu­dě­la­la vůbec, spí­še tu byla jen do počtu (což mě zkla­ma­lo nej­víc, pro­to­že jí mám nej­ra­dě­ji), tak­že zbyl jen fight s Kingu Gidora. Jenže i tady jsem nara­zil na to, že se tvůr­ci asi zapo­mně­li podí­vat na před­cho­zí fil­my, kdo že to vlast­ně ten troj­hla­vý drak je. 

Gojira se však koneč­ně odpou­ta­la od své­ho nedob­ro­vol­né­ho ochra­ňo­vá­ní Země, do kte­ré­ho ji zhru­ba v polo­vi­ně série paso­va­li scé­náris­té a koneč­ně zača­la zase roz­sé­vat hrů­zu, bolest a smu­tek všu­de kolem sebe. Ničení jí šlo vždy ze vše­ho nej­lé­pe a je úpl­ně jed­no, KDE se obje­ví a KDO se jí posta­ví do ces­ty. Při závě­reč­né scé­ně mi však koneč­ně došlo, co zna­me­ná ozna­če­ní „Srdce oce­á­nu“. Přestože se tu dá najít dost nedo­stat­ků a sla­bin, tak můžu koneč­ně říct, že se zase u sle­do­vá­ní Gojiry bavil.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky26. ledna 2019 Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat o něco víc, než s ní čas od času posypat rýži se zeleninou, je tu Kurkumová kuchařka. Díky této […] Posted in Recenze knih
  • Super 8 | Super 8 [75%]25. srpna 2011 Super 8 | Super 8 [75%] http://www.csfd.cz/film/278163-super-8/  Super 8  Super 8 Mysteriózní / Sci-Fi / ThrillerUSA, 2011, 112 minRežie: J.J. AbramsHudba: Michael […] Posted in Filmové recenze
  • Project Wolf Hunting9. listopadu 2022 Project Wolf Hunting Šíleně brutální jízda z Jížní Koree, kde intenzita násilí dosahuje nového dosud neobjeveného stupňě! Project Wolf Hunting začíná jako Con Air křížený s Přepadení v Pacifiku, tedy […] Posted in Krátké recenze
  • Soutěž o první dvě DVD Captain America3. května 2016 Soutěž o první dvě DVD Captain America Květnová soutěž je o DVD. Pravidla jsou stejná jako v každé soutěži na našich stránkách.  Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji tipnout počet soutěžících a můžete vyhrát […] Posted in Soutěže
  • Wolfman, The (2010)25. dubna 2014 Wolfman, The (2010) V městečku Blackmoore, se za úplňku dějí věci… Do svého rodného sídla v malém městečku Blackmoore, přijíždí po letech Lawrence Talbot, na žádost své budoucí […] Posted in Horory
  • The Big Lebowski1. dubna 2022 The Big Lebowski Recenze na film Big Lebowski: Dnes už kultovní snímek, který by měl vidět každý, kdo má rad trochu toho devadesátkového humoru a akce. Bohužel, ten, kdo by ho dneska chtěl legálně vidět, […] Posted in Krátké recenze
  • Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.200416. září 2004 Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004 Letošní třetí ročník Mezinárodního festivalu leteckých filmů proběhne v Praze ve dnech 30. září až 7. října 2004 v kině Village Cinemas Anděl. Nesoutěžní filmová přehlídka je určena […] Posted in Články
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Moje sváteční pečení - 60 výjimečných receptů z celého světa17. listopadu 2020 Moje sváteční pečení - 60 výjimečných receptů z celého světa Pečete rádi? Oblíbili jste si mistra mezi cukráři, jenž je Josef Maršálek? Chcete si zpříjemnit adventní čas báječnou kuchařkou, ve které se mnoho naučíte a potěšíte se i jejím […] Posted in Recenze knih
  • Český lev 2022 - Výsledky6. března 2022 Český lev 2022 - Výsledky NEJLEPŠÍ FILM Atlas ptáků Chyby Muž se zaječíma ušima Okupace            Zátopek NEJLEPŠÍ REŽIE David Ondříček (Zátopek) Jan Prušinovský (Chyby) Martin Šulík (Muž se zaječíma […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32244 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71846 KB. | 18.07.2024 - 17:10:52