Kritiky.cz > Horory > Great White (2021)

Great White (2021)

rp Great White 2021.jpeg
rp Great White 2021.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uvíznout na gumo­vém záchran­ném člu­nu v oce­á­nu s hla­do­vý­mi žra­lo­ky kolem sebe, to oprav­du nechce­te, ani když vám bude dělat spo­leč­nost atrak­tiv­ní Katrina Bowden…

Kez a Charlie jsou zami­lo­va­ný pár pořá­da­jí­cí vyhlíd­ko­vé lety hyd­ro­plá­nem spo­leč­ně s kucha­řem Bennym. Bohužel se jim posled­ní dobou moc finanč­ně neda­ří a navíc zjis­tí, že čeka­jí dítě. Jednoho dne jsou kon­tak­to­vá­ni man­žel­ským párem, kte­rý by se rád vydal k maleb­né­mu Pekelnému úte­su, aby zde moh­li uctít památ­ku mrt­vé­ho dědeč­ka a spl­nit jeho posled­ní přá­ní. Když dora­zí na mís­to, nalez­nou na bře­hu pozůstat­ky mrt­vé­ho muže, jehož tor­zo nese vidi­tel­né zra­ně­ní způ­so­be­né žra­lo­kem. Musel zemřít tepr­ve nedáv­no, navíc v jeho tele­fo­nu najdou fot­ky s pří­tel­ky­ní, kte­rá zde byla vidi­tel­ně s ním a pro­to se roz­hod­nou po pohře­šo­va­né ženě pát­rat. Skutečně se jim poda­ří najít vrak jach­ty, jenomže hyd­ro­plán se násled­ně sta­ne ter­čem úto­ku bílé­ho žra­lo­ka a naše pěti­ce se sama stá­vá tro­seč­ní­ky v záchran­ném gumo­vém člu­nu upro­střed oce­á­nu. Pomoc i pev­ni­na jsou na míle dale­ko, navíc se uká­že, že pod hla­di­nou nečí­há jen jeden žra­lok a zou­fa­lý boj o holé pře­ži­tí může začít…Režie: Martin Wilson

Rok výro­by: 2021

Délka: 91 min

Země: Austrálie / USA / Velká Británie

 

Hrají:

Katrina Bowden...(Kaz)

Aaron Jakubenko...(Charlie)

Kimie Tsukakoshi...(Michelle)

Tim Kano...(Joji)

Te Kohe Tuhaka...(Benny)

...a dal­ší


Letošní rok není na horo­ry zrov­na moc plod­ný, jako tomu bylo posled­ní roky, ale i přes neslav­ný COVID se jich pár desí­tek pře­ce jenom nato­či­lo, nebo byly posu­nu­ty pre­mi­é­ry. Bohužel vět­ši­na z nich za moc nesto­jí a ani ten­to žra­lo­čí kou­sek není zrov­na dva­krát vel­ká pec­ka. Od Australanů jsem už viděl mno­hem lep­ší zví­ře­cí kous­ky a přes­to­že tohle není vylo­že­ná tragé­die, moc vel­ký dojem na mě ten­to film neu­dě­lal.

 

Martin Wilson není zrov­na moc zku­še­ný reži­sér a ani nedis­po­no­val pří­liš vel­kým roz­poč­tem, přes­to se mu nako­nec poda­ři­lo nato­čit ale­spoň troš­ku sne­si­tel­nou podí­va­nou, kte­rá po očku pošilhá­va­la po prů­měr­ných vodách horo­ro­vé­ho žán­ru. K dob­ru mu musím při­číst, že se poku­sil navo­dit dra­ma­tic­kou podí­va­nou s něko­li­ka atmo­sfé­ric­ký­mi momen­ty, žra­lo­ci taky nevy­pa­da­li nej­hůře a loka­ce kde se natá­če­lo, byla nád­her­ná. Bohužel v dneš­ní době už moc lidí nevy­dě­sí ani neo­hro­mí těch pár krva­vých skvrn na vodě a úto­ky při nichž jsou obě­ti „jen“ sta­že­ny pod vodu nebo mimo záběr kamer už vůbec ne. Navíc žra­lo­ci řvou­cí jako koč­ko­vi­té šel­my půso­bí ve finál­ním efek­tu dost směš­ně (no spíš trap­ně). Na to jsme spí­še zvyklí u fil­mů od Nu Image, Asylum či Syfy.

 

Žádná výhra to neby­la ani s cha­rak­te­ris­ti­kou jed­not­li­vých postav, nicmé­ně na Katrinu Bowden se váž­ně pěk­ně dívá. Slabinou scé­ná­ře byli jed­no­znač­ně dia­lo­gy mezi posta­va­mi. Zatímco v někte­rých momen­tech mi ty jejich roman­tic­ké, žár­li­vé kecy neva­di­li, postu­pem času mi zača­li lézt nesku­teč­ně na ner­vy, pro­to­že oni s nimi ne a ne pře­stat. No a samot­ný závěr? Od vět­ši­ny céč­ko­vých – béč­ko­vých žra­lo­čích kous­ků mi ten­to zas až tolik neva­dil a byl zají­ma­vě nato­če­ný – nechy­bě­la atmo­sfé­ra i leh­ká tvůr­čí nápa­di­tost (tedy až ta ty řvou­cí žra­lo­ky). Great White tak sice asi moc lidí neo­kouz­lí, ale co se fil­mů se žra­lo­čí téma­ti­kou týče, urči­tě nepat­ří mezi ty nej­hor­ší. Na prů­měr­né ohod­no­ce­ní to však nevi­dím. 


Hodnocení:

40%

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zlomené pero-nádherný román z válečného období17. listopadu 2023 Zlomené pero-nádherný román z válečného období Máte rádi romány z válečného prostředí? Chcete si přečíst silný a nezapomenutelný příběh? Sabine Ebertová si pro vás připravila román s názvem Zlomené pero, který se vám rozhodně bude […] Posted in Recenze knih
  • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo27. října 2018 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo Hvězdné války mne poprvé uchvátily prostřednictvím ukázek v rakouské televizi, tehdy jednom z mála informačních zdrojů uprostřed dunící komunistické demagogie omílající tatáž slova - […] Posted in Retro filmové recenze
  • The BFG29. srpna 2016 The BFG Steven Spielberg se zamiloval. Ke své vyvolené Kate Capshaw, kterou potkal v Chrámu zkázy, si přibral Marka Rylancea, nového dvorního herce. A toto nové láskyplné spojení dvou umělců se […] Posted in Kritický Klub
  • Čarovný les - O tvůrcích1. dubna 2015 Čarovný les - O tvůrcích MERYL STREEP (čarodějnice) za svou takřka čtyřicetiletou kariéru ztvárnila pozoruhodné množství nejrůznějších postav a kráčí světem divadla, filmu a televize po zcela ojedinělých […] Posted in Speciály
  • STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač20. května 2016 STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZAPOMNĚLO Naslouchač je pozvánka, lístek, vstupenka do odlišného bytí, kde se jako v každé správné […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE – Léto v Itálii18. června 2019 RECENZE – Léto v Itálii Autorka: Sue Moorcroftová Překlad: Jana Chmura Svatošová Nakladatelství: Fortuna Libri Rok vydání v ČR: 2019 Počet stran: 352 ISBN: 978-80-7546-205-3 Anotace: Co byste udělali, […] Posted in Recenze knih
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči ÚVOD Seriál Co ste hasiči se odehrává uprostřed malebného Ladova kraje. Odlehčeně nahlíží do sousedského života obyvatel vesnice Horní. Diváci se mohou těšit na řadu svérázných […] Posted in Speciály
  • The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Ali Abbasi2. července 2018 The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Ali Abbasi Posted in MFF Karlovy Vary
  • James Horner23. června 2015 James Horner James Roy Horner (14. srpna 1953 Los Angeles, Kalifornie - 22. června 2015) byl americký hudební skladatel, autor filmové hudby. Pro jeho díla jsou typické prvky elektronické hudby, […] Posted in Profily osob
  • Krátké filmy Future Shorts se vrací na Flédu8. března 2015 Krátké filmy Future Shorts se vrací na Flédu Celosvětový pop-up festival Future Shorts se již třetím rokem pravidelně vrací do Brna, vždy s chutnou dávkou těch nejvybranějších pochoutek z oblasti krátkých filmů z celého světa. […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74592 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71686 KB. | 18.06.2024 - 12:00:40