Kritiky.cz > Seriály > Reality show > StarDance představuje nové taneční páry: Radost, elegance a noblesa v hlavní roli

StarDance představuje nové taneční páry: Radost, elegance a noblesa v hlavní roli

Foto: Česká televize
Foto: Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Deset zná­mých osob­nos­tí se chys­tá na tři­nác­tou řadu StarDance. Už zna­jí své taneč­ní part­ne­ry, se kte­rý­mi začnou tré­no­vat na pří­mé pře­no­sy. Soutěž letos při­ne­se radost z tan­ce, pohy­bu a spo­leč­né­ho sle­do­vá­ní, při­čemž zacho­vá tra­dič­ní ele­gan­ci a noble­su. První pří­mý pře­nos odvy­sí­lá ČT1 v sobo­tu 12. říj­na ve 20:10.

Deset zná­mých osob­nos­tí už zná své taneč­ní part­ne­ry, se kte­rý­mi začnou v létě tré­no­vat na novou sezó­nu StarDance. Herec Filip Blažek bude tan­čit s Adrianou Maškovou, hereč­ka Marta Dancingerová s Martinem Prágrem, spi­so­va­tel Patrik Hartl s Terezou Pruckovou, herec Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, para­lym­pi­o­nik Jiří Ježek s Lenkou Norou Návorkovou. Herečka Jana Paulová bude tvo­řit pár s Robinem Ondráčkem, mis­try­ně svě­ta v bojo­vých spor­tech Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou, hudeb­ník Ondřej Ruml s Andreou Třeštikovou, kuchař­ka Chili Ta s Jakubem Mazůchem a hereč­ka Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem. První pří­mý pře­nos tři­nác­té řady StarDance odvy­sí­lá ČT1 v sobo­tu 12. říj­na ve 20:10.

„Poslední tři roč­ní­ky sou­tě­že jsme vybí­ra­li spe­ci­fic­ká téma­ta. Loni to byla noč­ní oblo­ha, letos to bude radost – z tan­ce, pohy­bu a spo­leč­né­ho sle­do­vá­ní StarDance. Nový roč­ník bude vese­lý, hra­vý, pes­t­ro­ba­rev­ný, pře­dá­va­jí­cí radost, a záro­veň ele­gant­ní a nobles­ní, jak to k StarDance pat­ří,“ vysvět­lu­je Lucie Kapounová, kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka ČT.

Na Kavčích horách se nedáv­no sešly všech­ny taneč­ní páry, aby se popr­vé před­sta­vi­ly před kame­ra­mi a nafo­ti­ly sním­ky s balon­ky, sym­bo­li­zu­jí­cí­mi radost, leh­kost a povzná­še­jí­cí emo­ce spo­je­né s tan­cem. Jana Paulová, kte­rá bude tan­čit s Robinem Ondráčkem, při­zna­la: „Doufám, že všech­ny naše tan­ce budou radost­né. Zatím si vzpo­mí­nám jen na val­čík a tro­chu na waltz, ostat­ní tan­ce mi uni­ka­jí.“

Martina Ptáčková, kte­rá bude sou­tě­žit s Dominikem Vodičkou, doda­la: „Nikdy jsem netan­co­va­la, tak­že to pro mě bude pre­mi­é­ra. Doufám, že náš úvod­ní tanec bude radost­ný a ner­vo­zi­ta nás nesvá­že.“

Marta Dancingerová se těší na všech­ny tan­ce s Martinem Prágrem: „Mám ráda fre­esty­le, ale věřím, že všech­ny tan­ce s Martinem budou radost­né.“ Martin Prágr dou­fá, že je nadchne cha-cha nebo sam­ba, ale také při­pouš­tí, že jejich nej­ra­dost­něj­ší tanec může být někte­rý ze stan­dard­ních.

Filip Blažek, kte­rý bude tan­čit s Adrianou Maškovou, při­znal, že zatím netu­ší, kte­rý tanec mu při­ne­se nej­ví­ce rados­ti, ale dou­fá, že to bude jive nebo cha-cha.

Lucie Vondráčková, tan­čí­cí s Lukášem Bartuňkem, se těší na val­čík, zatím­co Lukáš před­po­klá­dá, že radost­né budou i jive a cha-cha. Ondřej Ruml, tan­čí­cí s Andreou Třeštikovou, dou­fá, že jim radost při­ne­se swin­go­vý jive, zatím­co Andrea se těší na cha-chu nebo quickstep.

Oskar Hes, tan­čí­cí s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, věří, že jim radost při­ne­se cha-cha. Kateřina by si ráda zatan­či­la hip hop, což by pod­le ní moh­lo být zábav­né.

Patrik Hartl, kte­rý bude sou­tě­žit s Terezou Pruckovou, se těší na všech­ny tan­ce a dou­fá, že ale­spoň jeden zatan­čí bez chyb. Tereza věří, že mu půjde waltz i sviž­něj­ší tan­ce jako quickstep nebo jive.

Chili Ta, tan­čí­cí s Jakubem Mazůchem, tipu­je, že radost­ný bude jive, zatím­co Jakub před­po­ví­dá cha-chu nebo sam­bu.

Jiří Ježek, kte­rý bude tan­čit s Lenkou Norou Návorkovou, se těší na waltz a dou­fá, že se v sou­tě­ži dočká i tan­ga. Lenka věří, že Jiří najde radost i v dra­ma­tič­těj­ších tan­cích, kte­ré při­ne­sou jiné emo­ce a potě­še­ní z pokro­ku.


Zdroj:Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72135 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71785 KB. | 19.06.2024 - 18:56:25