Kritiky.cz > Recenze knih > V nejlepším věku – inspirace pro každého

V nejlepším věku – inspirace pro každého

036
036
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také si občas při pohle­du do zrca­dla povzdech­ne­te, že čas rych­le utí­ká a my jsme ješ­tě nic nestih­ly? Celý svůj život jsme plni­ly oče­ká­vá­ní rodi­čů, uči­te­lů, part­ne­rů, dětí či nad­ří­ze­ných a na sebe jsme zapo­mně­ly? Překročily jsme pade­sát­ku a domní­vá­me se, že to nej­lep­ší máme už za sebou?

Tato kni­ha nás rych­le vyve­de z omy­lu a dodá pat­řič­ný opti­mis­mus. Je psá­na for­mou e-mailových zpráv Martiny kama­rád­ce Zuzaně, kte­rá osla­vi­la pade­sá­té naro­ze­ni­ny.

V 28 kapi­to­lách po 28 dnů podá 28 důka­zů, že život v tom­to obdo­bí sto­jí za to a nabí­zí mno­ho zají­ma­vé­ho. Hned po pře­čte­ní prv­ních řád­ků nás pohl­tí autor­čin nad­hled a čti­vý styl, plný neo­lo­gis­mů a slan­go­vých výra­zů, kte­ré navo­dí atmo­sfé­ru komu­ni­ka­ce s někým, kdo je nám blíz­ký a s nímž se cítí­me dob­ře.

Vzpomeňme si, co všech­no jsme muse­ly zvlád­nout, kolik hádek urov­nat, posta­rat se o děti i stár­nou­cí rodi­če, a přes­to čas­to mívá­me vel­mi níz­ké sebe­vě­do­mí. To je nut­né změ­nit. Domnívaly jsme se, že kdy­bychom měly vysně­nou posta­vu, tole­rant­něj­ší­ho part­ne­ra, lépe ohod­no­ce­nou prá­ci a hod­něj­ší děti, urči­tě bychom byly šťast­něj­ší. Naše sna­že­ní při­po­mí­na­lo honbu za vzduš­ný­mi zám­ky, kte­ré neby­lo v lid­ských silách zís­kat. Je na čase se zasta­vit, zhlu­bo­ka se nadech­nout, určit si pri­o­ri­ty a eli­mi­no­vat vše, co nás fyzic­ky či psy­chic­ky vyčer­pá­vá.

Martina Kemrová nám dá kaž­dý den jeden úkol a je na nás, zda jej spl­ní­me, stej­ně jako její kama­rád­ka Zuzana. Toto cvi­če­ní nám napo­mů­že pohléd­nout na nás i žití jiný­ma oči­ma. Nabízí spous­tu návo­dů a rad, jak zís­kat novou chuť do vše­ho, co dělá­me, a to ne pou­ze po pade­sát­ce, ale i dří­ve.

Autorčino vyja­d­řo­vá­ní je svě­ží, plné humo­ru a jis­kří­cí nevšed­ní­mi nápa­dy i ori­gi­nál­ním pohle­dem na vše kolem. Dodá sílu i těm nej­vět­ším pesi­mis­tům, k nimž se řadím já.

Přestože by se moh­lo zdát, že je tato inspi­ra­tiv­ní kni­ha urče­na pou­ze ženám, má co říci také mužům. Snad své dra­hé polo­vič­ky pak lépe pocho­pí.

Publikaci pro­vá­ze­jí vese­lé kres­by Barbory Balgové, jež ilu­stro­va­la mimo jiné Typologii volů od Hany Kašákové. Ženy na jejích obráz­cích jsou sebe­vě­do­mé i spo­ko­je­né samy se sebou. A prá­vě tako­vé bychom měly být.

Vydejme se spo­lu s pisa­tel­kou vstříc dob­ro­druž­ství, mno­ho krás­né­ho nás totiž ješ­tě čeká.


 • NAKLADATEL: CPress
 • DATUM VYDÁNÍ: 28.11.2019
 • ISBN: 978-80-264-2858-9
 • EAN: 9788026428589
 • JAZYK: češ­ti­na
 • POČET STRAN: 128
 • VAZBA: pev­ná
 • HODNOCENÍ: 98 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Zvířecí agenti - Chyťte zloděje! - další dobrodružství se zvířaty22. března 2021 Zvířecí agenti - Chyťte zloděje! - další dobrodružství se zvířaty Ti-bot a Kati-e byli jednak kamarádi, ale také speciální detektivové. Ti-bot byl speciální robot a Kati-e zrovna pracovala na tom, aby si její nejlepší přítel osvojil nové jazyky. V […] Posted in Recenze knih
 • n200908281925 10 minuta29. srpna 2009 10 minuta Jde o zajímavý námět k úvaze či chcete-li - úvahám. Tento krátkometrážní snímek si od nás žádá zhruba deset minut života a myslím, že mu je můžeme věnovat.  Děj filmu Ahmeda Imamoviće se […] Posted in Filmové recenze
 • Jason Bourne (2016)31. července 2016 Jason Bourne (2016) Nejslabší Bourne a snad největší zklamání roku. Spousta lidí si stěžuje na slabší příběh, ten by mi však v akčním žánru až tak nevadil, ale on je tak neuvěřitelně mdle odvýpravěný, kde […] Posted in Krátké recenze
 • ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU28. února 2012 ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU Co je hlavním tématem vašeho nového filmu? Je to film o rodinných vazbách a o tom, jakým způsobem se promítají úlety rodičů do života jejich dětí. On narušuje rodinu od začátku svým […] Posted in Rozhovory
 • Papírová města15. prosince 2015 Papírová města Rok od úspěšného filmu Hvězdy nám nepřály, natočeného podle stejnojmenného románu Johna Greena se dočkala zfilmování i Papírová města, novela z roku 2008. U nás kniha vyšla v roce 2014. […] Posted in Filmové recenze
 • Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny27. dubna 2017 Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny Možná si říkáte, jaké to asi je, když se ocitnete před královnou. Nejspíš jste ji zahlídli milionkrát v televizi a v novinách, dennodenně vídáte její profil na bankovkách, mincích a […] Posted in Recenze knih
 • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
 • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti22. února 2011 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Domácí rady
 • Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu.1. srpna 2018 Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu. Číst romány Anttiho Tuomainena znamená zabývat se tématy lidské existence a zároveň objevovat prostředí noir detektivek. Ani jeho nejnovější kniha není výjimkou: se smrtící dávkou humoru […] Posted in Recenze knih
 • Snuff (1998/II)16. ledna 2012 Snuff (1998/II) Mučení mám zo všetkého najradšej... Mladá žena přijíždí domů za svým přítelem a chce si užít trochu romantiky. Je na něj celá nažhavená, ale on pro dnešní večer vybral trochu jiný […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52086 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71976 KB. | 24.02.2024 - 22:28:28