Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V zajetí rychlosti - recenze

V zajetí rychlosti - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anthony Hopkins se vra­cí na fil­mo­vé plát­no a  jako sta­rý motor­kář­ský vlk, Burt Munro, chce pře­ko­nat svě­to­vý rekord v jízdě na motor­ce. Vybalme kar­ty, má na to?

Pár dní před začát­kem let­ních prázd­nin se do čes­kých kin dosta­ne nej­no­věj­ší sní­mek od reži­sé­ra Rogera Donaldsona (Test, Třináct dní) V zaje­tí Rychlosti, kte­rý popi­su­je ces­tu za spl­ně­ním život­ní­ho snu postar­ší­ho milov­ní­ka moto­rek Burta Munra. Ten chce na svém pra­starém stro­ji Indian z  roku 1920 usku­teč­nit rych­lost­ní rekord v dlou­hé jízdě a zapsat se s ním do Guinessovy kni­hy rekor­dů. Stane se film pod­le sku­teč­né udá­los­ti, vzo­rem pro bio­gra­fic­ké sním­ky nebo se jed­ná o pou­hý výkřik do prázd­na?

Příběh se ode­hrá­vá v  šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí a popi­su­je, jak již jsem zmí­nil, ces­tu vete­rá­na na sil­ni­cích, Burta Munra (Anthony Hopkins), kte­rý musí ze své­ho rod­né­ho Nového Zélandu odjet dlou­hou ces­tu do stře­du Ameriky, aby na svém pod­ce­ňo­va­ném Indianu pře­ko­nal rych­lost­ní rekord na dvou kolech. To by ovšem osud nesměl být svi­ňák, aby se jeho motor­ka při ces­tě přes oce­án nena­bou­ra­la, v Hollywoodu Burta neo­kradla pro­sti­tut­ka a nesta­la se mu dal­ší kopa neu­vě­ři­tel­ných stras­tí, kte­rá mu zaví­rá vrát­ka k rekor­du. Příběh se přes svo­jí dél­ku (127 minut) drží v solid­ní a napí­na­vé linii, jenž člo­vě­ku nedá chvil­ku vydech­nout.

Donaldson bra­vur­ně zpra­co­vá­vá psy­chi­ku hlav­ní posta­vy, se kte­rou se díky němu může­te za pár minut plně zto­tož­nit. Od Burtových metod, jak sba­lit ženu, co vydá­vá důcho­dy až po  vysvět­le­ní, proč vlast­ně Burt čůrá na kmen své­ho cit­ro­ní­ku si bude­te při­pa­dat, jako že toho­to staré­ho podi­ví­na odně­kud zná­te. Výborně vykres­le­né jsou i role ved­lej­ších postav, kte­ré se sice na pla­ce pří­liš nevy­sky­tu­jí, ale stej­ně doká­žou v divá­ko­vi vzbu­dit urči­té emo­ce. Film je také až pře­kva­pi­vě zábav­ný, což jsme při jeho zařa­ze­ní mezi dra­ma­ta, pří­liš neče­ka­li. Po celou dobu nás pro­vá­zel pře­kva­pi­vě chyt­rý humor (Burt a pil­ník na neh­ty apod.), za něž by se nemu­se­la sty­dět leckte­rá prvo­plá­no­vá kome­die

Jak bylo již vepsá­no mezi řád­ky, je V  zaje­tí rych­los­ti hlav­ně vel­kým sólem pro Anthonyho Hopkinse, kte­rý před­vá­dí dal­ší ze svých vyni­ka­jí­cích výko­nů, na něž jsme si za ty léta dob­ré prá­ce, rádi navyk­li. Z ved­lej­ších rolí se dá vyzdvih­nout ješ­tě solid­ní Christopher Lawford v roli kole­gy závod­ní­ka Jima a Diana Laddová jako šar­mant­ní Ada. Za zmín­ku sto­jí solid­ní hudeb­ní dopro­vod od J. Petera Robinsona a  vyni­ka­jí­cí kame­ra.

V zaje­tí rych­los­ti je takřka doko­na­lý film, kte­rý prak­tic­ky celé dvě hodi­ny táh­nou pou­ze dva lidé. Vynikající Hopkins v  hlav­ní roli a Roger Donaldson za kame­rou. Zajímavý pří­běh o  nespl­ně­ných snech a stá­ří zají­ma­vé­ho člo­vě­ka jmé­nem Burt Munro, kte­rý pro vyko­ná­ní jed­no­ho tako­vé­ho snu vážil těž­kou ces­tu přes celou země­kou­li. Dokonalé, ale na pět hvěz­di­ček nám stá­le něco schá­ze­lo… Asi ta vro­ze­ná geni­a­li­ta.


Podívejte se na hodnocení V zajetí rychlosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty12. března 2019 Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty Co ve mně zanechal film Když se setmí? Vzpomínám si na moře, slunce, koktejly, krásnou Salmu Hayek a zarostlého Pierce Brosnana. Lola (Salma Hayek) a Max (Pierce Brosnan) jsou partneři, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noční zvířata | Nocturnal Animals [80%]1. prosince 2016 Noční zvířata | Nocturnal Animals [80%] Módní návrhář Tom Ford si svůj filmařský debut odbyl před sedmi lety knižní adaptací díla Christophera Isherwooda Single Man. Nyní se k filmařině vrátil s další knižní adaptací, […] Posted in Filmové recenze
  • Batman vs. Superman kraloval zlatým malinám26. února 2017 Batman vs. Superman kraloval zlatým malinám Anticeny razzie, které se udělují v předvečer cen Akademie, zcela ovládl superhrdinský snímek Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti. Velkého úspěchu se ale dočkali i novinář Dinesh […] Posted in Kritický Klub
  • Throne of Joy | Quest #ForTheThrone - Day22. března 2019 Throne of Joy | Quest #ForTheThrone - Day Posted in Videa
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
  • The One And Only Ivan od Disneyho měl původně do kin dorazit...12. června 2020 The One And Only Ivan od Disneyho měl původně do kin dorazit... The One And Only Ivan od Disneyho měl původně do kin dorazit 14. 8. 2020, nakonec se ale kinům vyhne a vyjde na streamovací službě Disney+ 21. 8. 2020 Posted in Krátké aktuality
  • Zbohatni nebo chcípni30. května 2009 Zbohatni nebo chcípni Jim Sheridan si dal tentokrát opravdu záležet a natočil drama na životní osudy známého rapera 50 Centa (Curtis Jackson), povedl se film podle očekávání ? […] Posted in Recenze
  • Juraj Herz9. dubna 2018 Juraj Herz Juraj Herz (4. září 1934 Kežmarok – 8. dubna 2018) byl český režisér, scenárista a herec židovského původu, narozený na Slovensku. Pocházel ze židovské rodiny, byl pokřtěn, pak […] Posted in Profily osob
  • Cube Zero (2004)4. března 2013 Cube Zero (2004) Tentokrát nám filmaři odhalí víc ze zákulisí a důvod, proč a jak Kostka vlastně vznikla či funguje. Máme zde druhé pokračování skvělého prvního dílu o tajemném vězení ve tvaru Kostky, […] Posted in Horory
  • T.M.A. (2009)24. listopadu 2016 T.M.A. (2009) Juraj Herz se snažil oživit skomírající českou hororovou scénu, ale dle ohlasů se mu to moc nepovedlo...   Hudebník Marek se rozhodl opustit svůj bohémský život a odstěhuje […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02946 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71845 KB. | 18.07.2024 - 12:27:35