Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Vidina rychlého zisku pořádného balíku peněz se změní v bláznivou noční jízdu s mafií v patách. Voyo uvede českou gangsterskou komedii Ubal a zmiz.

Vidina rychlého zisku pořádného balíku peněz se změní v bláznivou noční jízdu s mafií v patách. Voyo uvede českou gangsterskou komedii Ubal a zmiz.

165362287 3501c0
165362287 3501c0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokonalý plán na kšeft sto­le­tí se změ­ní v šíle­né noč­ní dob­ro­druž­ství, kte­ré sve­de dohro­ma­dy pěs­ti­te­le mari­hu­a­ny, dvo­ji­ci své­ráz­ných poli­caj­tů, bul­har­skou mafii a hudeb­ní idol tee­nage­rů. Celovečerní debut reži­sé­ra a sce­náris­ty Adama Hobzika vstu­pu­je na Voyo v pátek 24. červ­na 2022.

                       

Třem kama­rá­dům a pěs­ti­te­lům mari­hu­a­ny, Mirečkovi (Matouš Ruml), Vilémovi (Janek Gregor) a Dužanovi (Duy Anh Tran) se naskyt­ne pří­le­ži­tost skvě­lé­ho kšef­tu: Mají mož­nost celou skli­zeň pro­dat během jedi­né noci a při­jít si tak na pořád­ný balík peněz. Jenže když uza­vřou obchod s bul­har­ským gan­gs­te­rem (Predrag Bjelac) a jeho pra­vou rukou (Karel Dobrý), zjis­tí, že jim celou úro­du někdo ukra­dl. A teď mají jen pár hodin na to, aby kšeft roku zachrá­ni­li a spo­lu s ním i vlast­ní malíč­ky.

Suspendovaní poli­cis­té ze sta­ré ško­ly, psy­cho­pat Ruda (Martin Hofmann) a vyho­ře­lý Václav (Leoš Noha), udě­la­jí vše pro to, aby zís­ka­li zpět svou prá­ci v útva­ru, kte­rý muse­li nedob­ro­vol­ně opus­tit. Rozhodnou se pro­to na vlast­ní pěst a za vyu­ži­tí své­ráz­ných vyšet­řo­va­cích prak­tik pát­rat po kuf­ru plném vzác­né­ho zbo­ží.

André (Marek Lambora) je vel­ká hudeb­ní celebri­ta. Bývalý rocker, nyní hvězda komerč­ních akcí a srd­cí tee­ne­ge­rů. Dal by coko­li, aby zno­vu pro­žil jed­nu pořád­nou rocker­skou noc. Netuší, jak rych­le se mu toto přá­ní spl­ní, když si na letiš­ti omy­lem vez­me cizí kufr.

Osudy všech těch­to postav se pro­tnou ve sple­ti­tém pří­bě­hu sty­li­zo­va­né gan­gs­ter­ské kome­die. Je to sko­ro komiks, sne­se straš­ně moc. Může být absurd­ní, vtip­ný, akč­ní, sty­li­zo­va­ný. A přes­ně tako­vý jsem chtěl svůj prv­ní film. Vždycky jsem si říkal, že u své­ho debu­tu se chci hlav­ně bavit, vyřá­dit se na něm,“ při­bli­žu­je svůj film reži­sér a sce­náris­ta Adam Hobzik. Film je plný pře­kva­pi­vých zvra­tů a ori­gi­nál­ní­ho čer­né­ho humo­ru. Gangsteři dea­le­rům vyhro­žu­jí use­ká­vá­ním malíč­ků, pro­stře­dí noč­ní­ho Žižkova při­po­mí­ná deva­de­sát­ko­vý Bronx, kte­rý si žije svým vlast­ním živo­tem a pod­le svých pra­vi­del. To vysti­hu­je i samot­né hrdi­ny pří­bě­hu.

 

Komedie Ubal a zmiz vstu­pu­je na Voyo v pátek 24. červ­na 2022.

 

 

režie: Adam Hobzik // scé­nář: Adam Hobzik // kame­ra: David Ployhar // hud­ba: Petr Wajsar // hra­jí: Matouš Ruml, Janek Gregor, Lukáš Duy Anh Tran, Predrag Bjelac, Karel Dobrý, Marek Lambora, Martin Hofmann, Leoš Noha, Radim Fiala, Tomáš Matonoha, Ernesto Čekan, Sharlota, Ha Thanh Špetlíková, Lucie Benešová, Andrea Hoffmannová, Pavel Ponocný, Jiří Maryško, Jakub Volák, Robert Jašków, Ezy Hýbl, Jakub Žáček, Nico Santini, Martin Hub, Vladimír Škultéty, Vu Tien Tung, Lam Le Ngoc, Jindřiška Bartošová, Robert Höhne, Radek Kašpar, Gabriela Gášpárová, Veronika Marková, Magdaléna Raková, Viktorie Kožíšková, Karolína Nosková, Samuel Gyertyák // pro­duk­ce: Kamil Kožíšek // střih: Adam Dvořák // zvuk: Roman Čapek // scé­no­gra­fie: Václav Novák // mas­ky: Lenka Nosková // kos­týmy: Tereza Lhotská 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95072 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71704 KB. | 13.07.2024 - 15:14:46