Kritiky.cz > Recenze knih > MALOVANÁ MĚSTA

MALOVANÁ MĚSTA

370046952 10222652640936798 5843571628463273298 n
370046952 10222652640936798 5843571628463273298 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cestovatelské duše, ať už malé nebo vel­ké, by si urči­tě nemě­li nechat ujít nád­her­nou kni­hu „Malovaná měs­ta“ od Magdaleny Konečné a Jany Sedláčkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s.

„Vydejte se na ces­tu kolem svě­ta nej­ma­leb­něj­ší­mi svě­to­vý­mi měs­ty!“

Tento boha­tě ilu­stro­va­ný prů­vod­ce sezna­mu­je své čte­ná­ře s tři­ce­ti nej­zná­měj­ší­mi svě­to­vý­mi met­ro­po­le­mi, jejichž uni­kát­ní a oje­di­ně­lá atmo­sfé­ra pro­sa­ku­je doslo­va z kaž­dé strán­ky.

Prostřednictvím krás­ně barev­ných a do detai­lů roz­kres­le­ných auten­tic­kých ilu­stra­cí může­te obje­vo­vat sku­teč­né kouz­lo měst v podo­bě jejich jedi­neč­ných his­to­ric­kých pamá­tek a domi­nant, slav­ných osob­nos­tí, jež tyto měs­ta pro­sla­vi­la, a samo­zřej­mě ti nechy­bí ani zvyk­los­ti a typic­ké pochout­ky a výrob­ky, jež mají v těch­to měs­tech své výsad­ní posta­ve­ní a jsou jimi vyhlá­še­ná.

V kni­ze se může­te těšit na pro­cház­ku po Londýně, Amsterdamu, Berlínem, Paříží, Vídní, Prahou, Římem, Athénami, Barcelonou, Lisabonem, Stockholmem, Reykjavíkem, Káhirou, Marrákeší, Istanbulem, Jeruzalémem, Moskvou, Beijingem, Váránasím, Bangkokem, Siem Reapem, Hoi Anem, Kjótem, Sydney, New Yorkem, San Franciscem, Vancouverem, New Orleansem, Mexiko Citym nebo  Rio de Janeirem.

Každému měs­tu je věno­va­ná vel­ká dvou­stra­na, kde v úvod­ním kra­tič­kém odsta­več­ku je v krát­kos­ti před­sta­ve­no kaž­dé měs­teč­ko, a pak nastá­vá vel­ká barev­ná pas­tva pro oči. Stránky jsou odsho­ra dolů, zle­va dopra­va důmy­sl­ně a sys­te­ma­tic­ky dopl­ně­ny ilu­stra­ce­mi tak, že zau­jí­ma­jí všech­na mís­ta, aniž by někde zůsta­lo vol­né mís­to.

Malovaná měs­ta je boha­tě ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce pro mla­dé čte­ná­ře, jež zábav­nou for­mou pro­střed­nic­tvím obráz­ků pře­dá­vá dět­ským čte­ná­řům i základ­ní infor­ma­ce týka­jí­cích se hlav­ních met­ro­po­lí celé­ho svě­ta. 

Barvité ilu­stra­ce, co do počtu jsou vel­mi boha­té, roz­kres­le­né a vystí­no­va­né do nejmen­ší­ho detai­lů, z kte­rých sálá svě­žest a vel­ký pří­val ener­gie. Milé obráz­ky, kte­ré si zami­lu­je­te a bude­te se k nim při lis­to­vá­ní v této kni­ze rádi vra­cet. A kdo ví, tře­ba vás budou nato­lik inspi­ro­vat, že sami na vlast­ní kůži „pro­ces­tu­je­te nej­ma­leb­něj­ší měs­ta svě­ta“. 

Knihu si může­te pro­lis­to­vat na LISTUJEME KNIHAMI - MALOVANÁ MĚSTA - YouTube

 

Malovaná měs­ta

Autorka: Jana Sedláčková

Ilustrovala: Magdalena Konečná

Pro čte­ná­ře od 6 let

První vydá­ní, Praha 

Počet stran: 63

ISBN: 978-80-00-07015-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41199 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71978 KB. | 22.07.2024 - 12:06:11