Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos

Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos

ZdSverak
ZdSverak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co pro vás zna­me­ná Po str­niš­ti bos?

Po str­niš­ti bos je vzpo­mín­ka na dobu pro­tek­to­rá­tu, kdy jsem byl pře­sa­zen z měs­ta na ven­kov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam – a to vyja­dřu­je obraz­ně ten název – cho­dit po str­niš­ti bos. Opravdu jsem cho­dil bos, když to šlo.

Jak vzni­kal scé­nář k fil­mu?

Je to asi čtr­náct let, co mě Honza požá­dal, abych zavzpo­mí­nal písem­ně na dobu pro­tek­to­rá­tu. Pak si to pře­če­tl a říká – no to je mate­ri­ál, ale vůbec to nemá klenbu, musí­me z toho udě­lat pří­běh. A já to nedo­ká­zal. Tak jsem to nechal deset let u ledu. Potom jsem si to zno­vu pře­če­tl a už mi to při­pa­da­lo, jako kdy­by to napsal někdo jiný, už jsem to mohl poupra­vit. Nadělal jsem tam dost změn ku pro­spě­chu pří­bě­hu, tak­že už to pak něja­ký oblouk mělo.

To ale neby­la defi­ni­tiv­ní ver­ze…

Honza to dal potom ang­lic­ké­mu dra­ma­tur­go­vi, kte­rý se jme­nu­je Jack. A pro­to­že nám ten scé­nář roz­cu­po­val, tak mu říkám Jack Rozparovač. Řekl jsem Honzovi: Víš co? Ty řezy, co chce Jack Rozparovač, udě­lej sám. A tak psal scé­nář Honza. Byl jsem pak při­zván k tomu roz­pá­ra­né­mu a pomohl jsem to tře­ba pro­ve­se­lit. A tak vzni­kl film na půdo­ry­su kníž­ky.

Čeho si nej­víc cení­te na svém syno­vi?

Nejvíc si na něm cením toho, že ho neo­pus­ti­la ta urput­ná sna­ha dát tomu to, co to potře­bu­je. A pak obdi­vu­ji, jak obrov­ský kolos řídí. To jsem v živo­tě nevi­děl. Dokázal se obklo­pit spo­leh­li­vý­mi lid­mi, tak­že ho to natá­če­ní nevy­čer­pá­va­lo, pro­to­že nekři­čel, neroz­či­lo­val se, všich­ni jed­na­li tak, aby byl spo­ko­je­ný. A necho­di­li, ale běha­li.

 

Příběh popi­su­je vaši rodi­nu, jací byli vaši rodi­če?

Táta byl vese­lý, sil­ný kuřák, milov­ník anekdot. Maminka lítos­ti­vá a doce­la hezká. Táta nebyl tak pod­daj­ný, jako jsem byl já v Obecné ško­le, jako to drží Ondra Vetchý. Ondřej tu roli moc chtěl a obě­to­val pro ni jak kila váhy, tak vla­sy, kte­ré si nechal pro­stří­hat, aby byl pleša­těj­ší. Jako byl můj tatí­nek a jako jsem byl já, když jsem ho hrál ve fil­mu Obecná ško­la.

A líbí se vám, jak vás hra­je malý před­sta­vi­tel hlav­ní role?

Představitel Edy, tedy mě, je kou­zel­ný. To je objev. Já jsem byl taky hez­ký, ale ne takhle… Je to kluk, na kte­ré­ho se vydr­ží­te hodi­nu a půl dívat. Má troš­ku odstá­té uši, ale to je jenom ku pro­spě­chu. Hraje civil­ně, vypa­dá, že je nesou­stře­dě­ný, neu­stá­le si s něčím hra­je, ale pak když při­jde před kame­ru, udě­lá všech­no, jak má být, a je to důvě­ry­hod­né. Já, když se na něj dívám, tak se neu­brá­ním doje­tí. Protože on mě vra­cí do toho krás­né­ho dět­ství, kdy pozná­vá­me svět.

Nebojíte se, že lidé budou film srov­ná­vat s Obecnou ško­lou?

 Ta sou­těž s Obecnou ško­lou bude samo­zřej­mě těž­ká, ale i když bude­me dru­zí, tak to bude pořád nád­her­ný film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zemřel herec a režisér Jan Kačer24. května 2024 Zemřel herec a režisér Jan Kačer Ve věku 87 let zemřel český herec a režisér Jan Kačer. O jeho úmrtí informovala rodina. Kačer se narodil 3. října 1936 v Holicích. Vystudoval divadelní režii na pražské DAMU a svou […] Posted in Profily osob
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zdeněk Svěrák slaví 85 let.28. března 2021 Zdeněk Svěrák slaví 85 let. Zdeněk Svěrák slaví 85 let. Narodil se v roce 1936 a vystudoval pedagogickou školu. Věnoval se učitelování pouze několik let a následně se stal rozhlasovým autorem, kde představil Járu […] Posted in Profily osob
  • Vratné lahve - Snadné je žít...23. srpna 2020 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […] Posted in Retro filmové recenze
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41768 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72038 KB. | 20.07.2024 - 15:27:55