Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zrůda

Zrůda

200408031958 zruda8
200408031958 zruda8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oscarem oce­ně­né dra­ma nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí kon­ce osm­de­sá­tých let při­ná­ší divá­ko­vi smut­ný pří­běh pro­sti­tut­ky Aileen Wuornos, kte­rou vel­mi zda­ři­le zahrá­la Charlize Theron.

Aileen zva­ná Lee (Charlize Theron) nemá zrov­na šťast­ný život. Ještě jako dítě byla opa­ko­va­ně zne­u­ží­vá­na a sotva jako tři­nác­ti­le­tá se sta­la pro­sti­tut­kou. Nikdy nepo­zna­la lás­ku, až ve chví­li, kdy uva­žo­va­la o skon­co­vá­ní se svým neštěs­tím, potka­la mla­dič­kou Selby (Christina Ricci). Poprvé v živo­tě se neče­ka­ně zami­lu­je a je ochot­na kvů­li ní zce­la změ­nit svůj život. Vše je však ztra­ce­no, když ji její posled­ní zákaz­ník bru­tál­ně zná­sil­ní. V Lee se všech­no vaří a aby zachrá­ni­la svůj vlast­ní život, chláp­ka zastře­lí.

Od té doby již není schop­ná živit se dál jako pro­sti­tut­ka, ale sli­bu­je milo­va­né Selby, že se o ni posta­rá, že spo­lu odje­dou někam dale­ko a budou si koneč­ně žít. Ani jed­na z nich však není schop­ná vydě­lat pení­ze. Selby má zlo­me­nou ruku a byla zatím vždy závis­lá na rodi­čích a Lee je straš­ně neo­te­sa­ná, naiv­ní a hlav­ně nic neu­mí. A tak je Lee nuce­na vrá­tit se, ale­spoň na čas, ke své původ­ní pro­fe­si. Po posled­ním straš­ném zážit­ku však není schop­ná ani sexu se Selby natož se zákaz­ní­ky. A tak začne její zrůd­né řádě­ní…

Charlize Theron zís­ka­la za svou roli prá­vem Oscara, a to za výraz­né pod­po­ry hlav­ní mas­kér­ky fil­mu Toni G. Ta Charlize změ­ni­la doslo­va k nepo­zná­ní (je ješ­tě méně poznat než Nicole Kidman v  Hodinách). Charlize pak ke své mas­ce při­da­la ješ­tě dob­rých 15 kilo navíc, drs­nou mlu­vu a chlap­ské vystu­po­vá­ní a je její posta­va oprav­du doko­na­lá a od sku­teč­né Aileen sko­ro k nepo­zná­ní. Dobrý výkon poda­la i křeh­ká Christina Ricci (kte­rou bylo mož­no vidět nej­no­vě­ji v Cokoliv), kte­rá pře­svěd­či­vě před­sta­vu­je „žen­skou“ polo­vič­ku lesbic­ké­ho vzta­hu a Lee pra­vý opak.

Vypravíte-li se na Zrůdu do kina, počí­tej­te s drs­ným fil­mem, ani ne tak co do zábě­rů, ale hlav­ně do své pod­sta­ty. Rozhodně po jeho shléd­nu­tí zůsta­ne­te chví­li sedět a bude­te pře­mýš­let, kdo byl vlast­ně v celém pří­bě­hu tou vždy dis­ku­to­va­nou obě­tí. Ať už to byl z morál­ní­ho hle­dis­ka kdo­ko­li, Aileen Wuornos byla ve sku­teč­nos­ti po 12 letech strá­ve­ných v cele smr­ti popra­ve­na.

Více na Kritiky.cz
Westworld: In the Weeks Ahead (Season 3) | HBO ...
RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carry...
Uteč (2017) Po zhlédnutí traileru na Get Out jsem byl velmi nadšen a při zjištění, že jej režiruje Jord...
Vynech téma ...
Fakjů pane učiteli | Fack ju Göhte [60%] V době novinkového sucha na konci letní filmové sezony česká distribuce vezme za vděk i p...

O filmu:

Rok: 2003
Oficiální web: Zrůda
Scénář a režie: Patty Jenkins
Kamera: Steven Bernstein
Hudba: Brian Wayne Transeau
V hlav­ních rolích: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern

Délka: 109 min.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51173 s | počet dotazů: 282 | paměť: 69543 KB. | 03.12.2023 - 09:26:36