Kritiky.cz > Recenze knih > AMARI A VELKÁ HRA

AMARI A VELKÁ HRA

380609281 10222551867937536 1480122712839938199 n
380609281 10222551867937536 1480122712839938199 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na vol­né pokra­čo­vá­ní prv­ní­ho dílu „AMARI A NOČNÍ BRATŘI“ jsem se moc těši­la a nemoh­la jsem se dočkat oka­mži­ku, až budu v ruce držet i dru­hý díl „AMARI A VELKÁ HRA“ a vydám se pro­střed­nic­tvím těch­to strá­nek na ces­tu nové­mu a láka­vé­mu dob­ro­druž­ství.

Hlavní hrdin­kou je Amari Petersová, s vel­kým srd­cem na pra­vém mís­tě, pro něko­ho oby­čej­ná hol­ka, pro jiné­ho mla­dá čaro­děj­ka s vel­kou mocí, kte­rou ne zce­la ješ­tě plně ovlá­dá, a hlav­ně obklo­pe­ná skvě­lý­mi přá­te­li, kte­ří sto­jí vždy při ní a pomá­ha­jí ji nejen „při záchra­ně svě­ta“, ale i jí samot­né.

O loň­ských prázd­ni­nách se Amari poda­ři­lo tak tro­chu zachrá­nit celý svět a hlav­ně nalézt své­ho ztra­ce­né­ho bra­t­ra Quintona. Toho bohu­žel postih­la nepro­lo­mi­tel­ná klet­ba, kte­rou může odvo­lat pou­ze ten, kdo ji vyř­kl, tedy nej­o­bá­va­něj­ší a nej­moc­něj­ší čaro­děj. Dokáže něco nebo někdo toho­to čaro­dě­je při­mět, aby tuto klet­bu odvo­lal a vzal zpět?

Mohlo by se zdát, že pozván­ka na let­ní pobyt na Úřadě bude pro Amari „coby nyněj­ší celebri­tu“ letos brn­kač­ka, ale opak je prav­dou. Už během krát­ké chví­le zjiš­ťu­je­me, že letoš­ní prázd­ni­ny budou pro ni dale­ko nároč­něj­ší než byly ty před­cho­zí.

Sama čaro­děj­ka bude totiž vysta­ve­na spous­tě výzev, roz­hod­nu­tí, pát­rá­ní a roz­plé­tá­ní jed­not­li­vých indi­cií na ces­tě k odha­le­ní záhad­né­ho zamrz­nu­tí v čase. A aby toho neby­lo málo, pouš­tí se i do hra­ní „Velké hry“, aby zabrá­ni­la nevy­hnu­tel­né­mu boji čaro­dě­jů s těmi ostat­ní­mi.

Kniha „Amari a Velká hra“ se mi moc líbi­la, a ač jsem poměr­ně star­ší roč­ník, než komu je urče­na, tak si mě doslo­va pod­ma­ni­la hned na prv­ních strán­kách. 

Je to návy­kov­ka, kte­rá vel­mi rych­le vtáh­ne do napí­na­vé­ho děje, aby nako­nec vyús­ti­la ve vel­ko­le­pé rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu ve šťast­ný konec.

Já osob­ně jsem na kni­ze, kro­mě skvě­le napsa­né­ho pří­bě­hu, co měl nejen hla­vu ale i patu, oce­ni­la i oži­ve­ní děje pro­střed­nic­tvím vlo­že­ných drob­ných ilu­stra­cí a jed­not­li­vých člán­ků.

AMARI A VELKÁ HRA  urči­tě najde mís­to v mé kni­hov­nič­ce, a už teď se budu poma­lu těšit, že B.B.Alston nás již brzy poctí dal­ším dílem, neboť je zřej­mé, že ta „vel­ká bitva“ nás tepr­ve čeká....

.

AMARI A VELKÁ HRA

Autor: B.B. Alston

Přeložila: Anna Formánková

Vydalo: Nakladatelství JOTA, s.r.o.

Brno, 2023

Počet stran: 392

ISBN: 978-80-7689-171-5

Více na Kritiky.cz
Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí Hledáte příjemné čtení na vaši dovolenou? Emma Straubová vám nabízí román Dovolenkáři,...
Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016....
#1983: Nejmocnější hrdinové Marvelu 71: Profesor X - 50 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 71: Profesor XVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019...
Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče. Možná také už delší dobu hledáte pro své děti knížku pohádek, které by byly tak akorát...
Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy clif...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62458 s | počet dotazů: 282 | paměť: 70001 KB. | 30.11.2023 - 11:17:51