Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy

Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy

Photo © Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC)
Photo © Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Pokud jste někdy sly­še­li o Angelice, mar­ký­ze andě­lů, prav­dě­po­dob­ně jste se setka­li s kouz­lem fran­couz­ské­ho fil­mo­vé­ho feno­mé­nu, kte­rý se těší popu­la­ri­tě dodnes. Tato pou­ta­vá sága, kte­rá se roz­vi­nu­la v pěti pokra­čo­vá­ních, zapů­so­bi­la na širo­ké pub­li­kum, a někte­ří fanouš­ci jsou schop­ni cito­vat i slav­né repli­ky z fil­mu.

Podívejme se na něko­lik zají­ma­vos­tí z natá­če­ní, kte­ré při­dá­va­jí nový roz­měr k tomu­to kul­tov­ní­mu pří­bě­hu:

 1. Věkový Rozdíl na Plátně: Ve zpr­vu kni­ze byla Angelika sedm­náct let a hra­bě de Peyrac tři­cet let. Při natá­če­ní prv­ní­ho fil­mu však bylo Michèle Mercier dva­cet pět a Robertovi Hosseinovi tři­cet sedm let.
 2. Barva Vlasů: Michèle Mercier, před­sta­vi­tel­ka Angeliky, si pro roli muse­la odbar­vit své čer­né vla­sy na blond.
 3. Brigitte Bardot a Role Angeliky: Režisér Bernard Borderie původ­ně chtěl Brigitte Bardot pro roli Angeliky, ale tato slav­ná hereč­ka odmít­la. Doporučila však Michéle Mercier, kte­rá nako­nec zau­ja­la tuto iko­nic­kou posta­vu. O roli se uchá­ze­ly i dal­ší hvězdy, jako Catherine Deneuve, Jane Fonda a dokon­ce i man­žel­ka hlav­ní­ho hrdi­ny Joffreho de Peyraca.
 4. Zrušený Šestý Díl: Ačkoli byla plá­no­va­ná dal­ší kapi­to­la, reži­sér Bernard Borderie tvr­dí, že spo­lu­prá­ce s Michéle byla nemož­ná. Natáčení šes­té­ho dílu nako­nec zru­ši­li.
 5. Kontroverze kolem Michéle: Kvůli cho­vá­ní Michéle Mercier chtě­li pro­du­cen­ti v tře­tím díle pře­ob­sa­dit hlav­ní roli. Nicméně, oblí­be­nost a vyso­ká sle­do­va­nost zame­zi­ly tomu­to kro­ku.
 6. Exotické Lokace: Králova zahra­da zazna­me­na­ná ve fil­mu Angelika a sul­tán (1968) byla ve sku­teč­nos­ti natá­če­na v Tunisku, dodá­va­jí­cí fil­mu exo­tic­ký nádech.
 7. Věkový Rozdíl Mezi Hvězdami: Skutečný věko­vý roz­díl mezi Robertem Hosseinem a Michèle Mercier je téměř stej­ný jako mezi posta­va­mi Joffreyem a Angelikou - Robert je ve sku­teč­nos­ti o 12 let star­ší, ve fil­mu jsou od sebe odli­še­ni o 13 let.
 8. Premiéra v Kabaretu Moulin Rouge: První film, Angelika, mar­ký­za andě­lů, měl pre­mi­é­ru v pro­sin­ci 1964 v kaba­re­tu Moulin Rouge na Montmartru v Paříži.
 9. Současná Natáčení Prvních Dvou Dílů: První díl Angelika, Markýza Andělů a dru­hý díl Báječná Angelika byly natá­če­ny sou­čas­ně z eko­no­mic­kých důvo­dů a sdí­le­ly spo­leč­né deko­ra­ce.
 10. Rozpůlený Film: Čtvrtý díl Nezkrotná Angelika a pátý díl Angelika a sul­tán jsou vlast­ně roz­dě­le­ným cel­kem a původ­ně měly být jed­ním dlou­hým fil­mem.
 11. Původní Názvy Filmů: V roce 1967 byly fil­my původ­ně pojme­no­vá­ny Nezkrotná Angelika a Angelika a sul­tán jako Angelika a sul­tán a Angelika a ďáblo­vy pení­ze.
 12. Neznámé Scény: Existuje něko­lik nezná­mých scén z fil­mů, a jedi­ná zná­má foto­gra­fie uka­zu­je Peyraka z pro­fi­lu a Angeliku, jak drží dale­ko­hled na lodi.

Tyto zají­ma­vos­ti o natá­če­ní Angeliky při­dá­va­jí nový roz­měr k tomu­to kla­sic­ké­mu fil­mo­vé­mu pří­bě­hu a uka­zu­jí, že i za kame­rou se ode­hrá­va­ly dra­ma­tic­ké momen­ty, kte­ré by moh­ly kon­ku­ro­vat samot­né­mu ději na plát­ně.

Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️ - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
 • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
 • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
 • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
 • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
 • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
 • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
 • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
 • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51287 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72068 KB. | 21.07.2024 - 19:08:15