Kritiky.cz > Speciály > Angelika a sultán

Angelika a sultán

ASultan
ASultan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Angelika a sul­tán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uza­ví­rá sérii pěti fil­mů, jejichž hrdin­kou je Angelika.

Obsah filmu

Poté, co Joffrey zachrá­ní svou loď před pla­me­ny, pro­ná­sle­du­je d’Escrainvillea, kte­rý une­sl Angeliku, přes Středozemní moře. Když však nastou­pí na loď, Angelika už na palubě není. V Alžíru ji Escrainville pro­dal Mezzo Morte, kte­rá ji hod­lá nabíd­nout do haré­mu sul­tá­na z Mikenezu. Aby zachrá­nil Angéliku, nechá se Joffrey na lodi opus­tit posád­kou a dob­ro­vol­ně se nechá odvézt na loď smě­řu­jí­cí do Alžíru, kde je nucen jít do otroc­tví. S pomo­cí kom­pli­ců se mu poda­ří uprch­nout z věze­ní, kam byl pře­ve­zen.

A nyní je  Angelika v sul­tá­no­vě haré­mu. Vzbouří se pro­ti poky­nům Osmana Ferradjiho, eunu­cha, kte­rý má na sta­ros­ti harém, a odmít­ne být před­sta­ve­na sul­tá­no­vi jako nová kon­ku­bí­na. Jednoho dne, když se vězeň Colin Paturel veřej­ně vysmí­vá sul­tá­no­vi, kte­rý se ho roz­hod­ne zabít, Angelika vykřik­ne: sul­tán, kte­rý ji spat­ří, je oka­mži­tě ohro­men její krá­sou a naří­dí, aby ji odved­li do jeho bytu. Angelika jeho návrhy nejen odrá­ží, ale poku­sí se ho i zabít. Aby ji potrestal, nechá ji zbi­čo­vat, ale Ferradji nechá bičík napus­tit nar­ko­ti­kem, aby zmír­nil bolest. Svého plá­nu uči­nit Angeliku jedi­nou sul­tá­no­vou man­žel­kou se nevzdal. Sultánův oblí­be­nec, kte­rý na Angeliku žár­lí a bojí se, že ztra­tí své výsad­ní posta­ve­ní, se ji poku­sí zabít. Colin Paturel ji pře­svěd­čí, aby jim pomoh­la utéct, což favo­rit­ka při­jme. Angelice, Colinu Paturelovi a tře­tí­mu věz­ni, hra­bě­ti z Vateville, se poda­ří uprch­nout.

Joffrey se mezi­tím sna­ží vykou­pit Angeliku od sul­tá­na, kte­ré­ho se mu poda­ři­lo vylá­kat lstí, když mu nabí­dl, že mu pro­zra­dí tajem­ství Kamene mudr­ců. Dohoda je uza­vře­na, ale když se vrá­tí do sul­tá­no­va palá­ce, zjis­tí, že Angelika uprch­la. Sultán, aby zachrá­nil svou čest, nechá Osmana Ferradjiho pod­le zvy­ku táh­nout za koně na smrt, ale Joffrey toto muče­ní zasta­ví. Sultán vyšle hlíd­ku, aby mla­dou ženu našla.

V pouš­ti se Colin Paturel, kte­rý není uro­ze­né­ho půvo­du, vyzná ze své lás­ky k Angélice. Poté, co hra­bě Vateville zemře při prů­zku­mu, Angelika donu­tí Paturela, aby jí slí­bil, že ji zabi­je, pokud se zno­vu dosta­ne do rukou sul­tá­na. Když se k němu při­blí­ží vojá­ci, chce svůj slib spl­nit, ale vojá­ci ho zastře­lí. Angelika omdlí a pro­bu­dí se v Joffreyho náru­čí na palubě jeho lodi.

Pozadí

Angelika a sul­tán vyprá­ví dru­hou část romá­nu Nezdolná Angelika, kte­rý byl pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní roz­dě­len. Předchozí film, Nezdolná Angelika, popi­su­je Angéliino pát­rá­ní po Jeoffreym a její pro­dej na trhu s otro­ky. Angelika a sul­tán je posled­ním fil­mem pěti­díl­né série. Zatímco Angelik asi na kon­ci toho­to dílu najde své­ho man­že­la natr­va­lo, v romá­nech se oba popr­vé sezná­mí v šes­tém díle Angelika a její lás­ka a v dal­ších sed­mi dílech spo­lu pro­ži­jí čet­ná dob­ro­druž­ství.

Kostýmy navrh­la Rosine Delamare a scé­nu Robert Giordani. V Itálii byl film uve­den 13. břez­na 1968, v Německu 9. srp­na 1968 a ve Francii 23. srp­na 1968.

Po vydá­ní na VHS jsou fil­my ze série Angélique od roku 2007 k dis­po­zi­ci v ori­gi­nál­ním fran­couz­ském zně­ní a od roku 2012 v pěti­díl­ném DVD/Blu-Ray boxu v něm­či­ně.

V roce 2013 byla nato­če­na nová fil­mo­vá adap­ta­ce pod názvem Angelika, kte­rá vychá­zí z prv­ních čtyř dílů ree­di­ce z roku 2008. Podle romá­nů Anne Golon byly nato­če­ny také turec­ké fil­my Anjelik Osmanli sara­y­la­rin­da (1967) a Anjelik ve Deli Ibrahim (1968).


Photo © S.N. Prodis

Zdroj: Wikipedie

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74418 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72191 KB. | 14.07.2024 - 22:58:21